Böyle bir içerik bulunamadı!
Personel sirkülasyonu yalnızca acentelerin değil sektörün de verimliliğini etkiliyor
Sigorta sektörünün önemli problemlerinden biri haline gelen personel tutundurma, acenteleri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Acente yetkilileri yanlarında çalışan personellere mesleği sevdirmek ve meslekte tutundurmak adına destek vermeye
Acente ve müşteri ilişkisi, fiyat kıyaslamalı platformlardan daha değerli
Teknolojinin günlük yaşama dahil olması, iş yapış biçimlerini de değiştiriyor. Fiyat kıyaslamalı web platformlarının acentelere tehdit oluşturmadığını ve pazar payını artıracağını düşünen yöneticilerin yanı sıra, bu durumun uzun vadede sorun yaratacağını ve acentelere avantaj olacağını öngören
Gıda sektörü
Türkiye'nin dünya üzerinde önemli bir söz hakkına sahip olduğu gıda sektörü; başta tarım, sanayi, ticaret, teknoloji sektörleri ile doğrudan ilişki içerisinde olmasından ve bu özellikleri ile önemli üstünlüklere sahip olmadından dolayı ekonomide yüzde 19,9 gibi önemli bir paya sahip bulunuyor. Sektörde 400 binin üzerinde çalışan ve 40 bin işletme faaliyet gösteriyor.
Emeklilik sektörü, müşteri portföyünün değerlendirilebilmesi için acenteleri teşvik ediyor
Acentelerin hayat sigortaları satışında aktif olabilmesi için çalışmalarını hızlandıran hayat ve emeklilik sektörü, tüketicilerin ve acentelerin ihtiyacı olabilecek ürünleri saha araştırmalarıyla analiz ettiğini belirtiyor.
Sigorta bilincinin yaygınlaşması acente sayısının azalmasından olumsuz etkileniyor
2012 yılından 2013 yılı sonuna kadar yaklaşık 2 bin acentenin sistemden ayrıldığı dikkat çekerken, sigorta şirketleri bu azalma trendinin uzun vadeli olmayacağını öngörüyor. Sigorta sektörüne göre, acente sayısındaki azalma bir yandan sektörde daha