Böyle bir içerik bulunamadı!
Sigorta şirketleri acentelerin birleşerek büyümesine destek veriyor
Acentelerin birleşerek büyümeleri ve sektöre adeta yeni bir kan oluşturmaları son zamanlarda sektörün gündemini meşgul eden konular arasında yer alıyor. Sigorta sektörü verimli iş ortaklarından olan acentelerin, sert rekabet koşulları altında ezilmemeleri ve gelirlerini artırarak daha fazla
Madencilik
GSYİH içerisindeki payı yüzde 1,5 olan madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe Türkiye, jeolojik konumu itibariyle çok önemli bir yere sahip bulunuyor. Türkiye, toplam maden üretim değeri açısından dünyada 132 ülke arasında 28., maden çeşitliliği açısından onuncu sırada bulunurken madencilik; yüzde 10,4 oranla iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör olarak yer alıyor.
Konya sigortacılık göstergeleri ve potansiyeli
Toplam gelirinin yüzde 40'ının tarımdan elde edildiği Konya'da tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmiş durumda. Türkiye'de en fazla sigortalı tarım alanı, sigortalı çiftçi ve sigortalı hayvan sayısına sahip ilde Levha'ya kayıtlı 314 acente faaliyet gösteriyor.
Acenteler çalışmayı tercih ettikleri şirketlerde hangi kriterleri arıyor?
Acenteler çalışmayı tercih ettikleri şirketlerde kendilerine göre birtakım kriterler arıyor. Kolay ulaşılabilir olan ve acente ile sürekli olarak iletişim halinde bulunan şirketler acenteler için bir adım daha öne çıkıyor. Acenteler, çalıştıkları sigorta ve emeklilik şirketlerine her an her mecradan ulaşarak sorunlarını paylaşıp, bilgi alışverişinde bulunmak istiyor
Satış sonrası hizmetler acentelere ve sektöre güven kazandırıyor
Sigorta ve emeklilik sektöründe geleneksel dağıtım kanalları ve alternatif dağıtım kanalları arasındaki rekabet hızla artıyor. Teknolojik gelişmeler ışığında etkinliğini artıran alternatif dağıtım kanalları, zaman zaman acentelerin müşteri kaybetmesine sebep olabiliyor. Acenteler müşterilerinin diğer dağıtım kanallarına yönlenmesinin