Böyle bir içerik bulunamadı!
Satış sonrası hizmetler acentelere ve sektöre güven kazandırıyor
Sigorta ve emeklilik sektöründe geleneksel dağıtım kanalları ve alternatif dağıtım kanalları arasındaki rekabet hızla artıyor. Teknolojik gelişmeler ışığında etkinliğini artıran alternatif dağıtım kanalları, zaman zaman acentelerin müşteri kaybetmesine sebep olabiliyor. Acenteler müşterilerinin diğer dağıtım kanallarına yönlenmesinin
Sigorta şirketleri, acentelerin dinamizmine katkısı olan motivasyon araçlarını kullanacak
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yüzde 66'sı acenteler tarafından sağlanıyor. Şirketler acentelerin daha etkin satışlar yapabilmesi için gezi, tatil gibi motivasyon araçlarının
Tekstil Sektörü
GSYH içindeki yüzde 10'luk  payı, dış ticaret potansiyeli, istihdam parametreleri açısından Türkiye'de ilk sıralarda yer alan tesktil sektörü, Türkiye'yi dünya pazarında ön sıralara taşıyor. Kayıt dışılık dikkate alındığında sektörde 2 milyon civarında kişi istihdam ediliyor. İmalat sanayisinde yaratılan katma değerin yüzde 16'sını oluşturan sektörün toplam dış ticaret hacmi
Acenteler 2015 yılında yenilikçi kampanyalar bekliyor
Şirketler acentelere yönelik çeşitli ödüllerin sunulduğu kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yapılan kampanyaları yetersiz bulduklarını dile getiren acente yetkilileri, 2015 yılında sahada daha da güçlenmelerini sağlayacak yenilikçi kampanyalar
Turizm sektörü
Ekonomi içerisinde GSMH'den aldığı pay yüzde 4,2 olan ve birçok sektörle doğrudan ilişki içerisinde olan turizm sektöründen elde edilen  net turizm geliri 27,1 milyar USD. Kişi başına düşen ortalama turizm gelirinin 748,6 USD olduğu Türkiye genelinde işletme belgeli 3 bin konaklama tesisi ve 755 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 7 bin 429 adet turizm acentesi faaliyet gösteriyor