Böyle bir içerik bulunamadı!
Acenteler 2015 yılında yenilikçi kampanyalar bekliyor
Şirketler acentelere yönelik çeşitli ödüllerin sunulduğu kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yapılan kampanyaları yetersiz bulduklarını dile getiren acente yetkilileri, 2015 yılında sahada daha da güçlenmelerini sağlayacak yenilikçi kampanyalar
Turizm sektörü
Ekonomi içerisinde GSMH'den aldığı pay yüzde 4,2 olan ve birçok sektörle doğrudan ilişki içerisinde olan turizm sektöründen elde edilen  net turizm geliri 27,1 milyar USD. Kişi başına düşen ortalama turizm gelirinin 748,6 USD olduğu Türkiye genelinde işletme belgeli 3 bin konaklama tesisi ve 755 binden fazla yatak kapasitesi bulunuyor. Ayrıca 7 bin 429 adet turizm acentesi faaliyet gösteriyor
Personel sirkülasyonu yalnızca acentelerin değil sektörün de verimliliğini etkiliyor
Sigorta sektörünün önemli problemlerinden biri haline gelen personel tutundurma, acenteleri yeni önlemler almaya yönlendiriyor. Acente yetkilileri yanlarında çalışan personellere mesleği sevdirmek ve meslekte tutundurmak adına destek vermeye
Acente ve müşteri ilişkisi, fiyat kıyaslamalı platformlardan daha değerli
Teknolojinin günlük yaşama dahil olması, iş yapış biçimlerini de değiştiriyor. Fiyat kıyaslamalı web platformlarının acentelere tehdit oluşturmadığını ve pazar payını artıracağını düşünen yöneticilerin yanı sıra, bu durumun uzun vadede sorun yaratacağını ve acentelere avantaj olacağını öngören
Gıda sektörü
Türkiye'nin dünya üzerinde önemli bir söz hakkına sahip olduğu gıda sektörü; başta tarım, sanayi, ticaret, teknoloji sektörleri ile doğrudan ilişki içerisinde olmasından ve bu özellikleri ile önemli üstünlüklere sahip olmadından dolayı ekonomide yüzde 19,9 gibi önemli bir paya sahip bulunuyor. Sektörde 400 binin üzerinde çalışan ve 40 bin işletme faaliyet gösteriyor.