Böyle bir içerik bulunamadı!
Kadın acentelerin mükemmeliyetçi yaklaşımları sektörde hizmet kalitesini artıyor
Kadınların iş dünyasındaki ağırlığı her geçen gün artarken, sigorta sektöründe görev ...
Acentelere müşteri sadakati kazandıracak temel unsur; doğru ve eksiksiz bilgilendirme
Acenteler müşteriler ile yüz yüze iletişim kuran önemli satış kanallarından biri. Yüz yü...
Denizcilik
Küresel ticaretin yüzde 80'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği denizcilik sektörü, c...
Sigorta şirketleri acentelerin birleşerek büyümesine destek veriyor
Acentelerin birleşerek büyümeleri ve sektöre adeta yeni bir kan oluşturmaları son zamanlarda sektörün gündemini meşgul eden konular arasında yer alıyor. Sigorta sektörü verimli iş ortaklarından olan acentelerin, sert rekabet koşulları altında ezilmemeleri ve gelirlerini artırarak daha fazla
Madencilik
GSYİH içerisindeki payı yüzde 1,5 olan madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe Türkiye, jeolojik konumu itibariyle çok önemli bir yere sahip bulunuyor. Türkiye, toplam maden üretim değeri açısından dünyada 132 ülke arasında 28., maden çeşitliliği açısından onuncu sırada bulunurken madencilik; yüzde 10,4 oranla iş kazalarının en fazla yaşandığı sektör olarak yer alıyor.