Riske yönelik hayat sigortacılığında bankaların önemi

Riske yönelik hayat sigortacılığı ürünlerinin satışında geleneksel dağıtım kanallarının yanı sıra alternatif dağıtım kanallarının da önemi artıyor.

Bankalarla dağıtım kanalı anlaşmaları gerçekleştiren bireysel emeklilik şirketleri, bu yolla hayat sigortası ürünlerini müşterilerine sunuyor. Hayat sigortacılığında gerçekleştirilen, banka dağıtım kanalını içine alan pazarlama ve dağıtım kanalı stratejileri, bireysel emeklilik ürünleri dışında bankaların kaza ve hayat sigortalarının dağıtımında ne kadar aktif olacağı konusunda bireysel emeklilik şirketlerinin görüşlerini aldık

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Mete Uğurlu

"Bankaların hayat sigortası dağıtımında daha da aktif rol almaya devam edeceğini düşünüyoruz"

Ülkemiz dünya ortalamalarıyla kıyaslandığında hayat sigortacılığı anlamında oldukça düşük bir penetrasyon seviyesine sahip. Örneğin; 2009 yılı kişi başına düşen hayat sigortası prim üretimine bakıldığında, ülkemizde 15,3 dolar olan prim üretimi, dünya ortalamasında 345,3 dolar seviyesinde. Kişi başı prim üretiminin Afrika ortalamalarında dahi 32,3 dolar olduğu dikkate alındığında, ülkemizde hayat sigortalarının önünde alınacak çok yol olduğu ve büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Ülkemizde hayat sigortalarında özellikle son üç yılda bankaların bankacılık ürünleriyle bağlantılı hayat ve işsizlik sigortalarına ağırlık vermeye başlamasıyla bir canlanma gözlemleniyor. 2010 yılında yaklaşık 2 milyar TL'nin aşılacağını öngördüğümüz hayat sigortası prim üretiminin yaklaşık yüzde 71'i bankacılık ürünleriyle bağlantılı satılan ürünlerden oluşuyor. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini bekliyoruz. Bu doğrultuda dağıtım kanalımız içinde yer alan bankalar aracılığıyla bireysel krediler, kredi kartları ve benzeri ürünlerle bağlantılı hayat sigortası ürünlerimizin pazarlanması konusundaki yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bankalar açısından yüksek komisyon geliri anlamı taşıyan hayat ve işsizlik sigortası ürünlerimizin düşen faiz ortamı da göz önünde bulundurulduğunda, önümüzdeki dönemde önemini daha da artıracağını öngörüyoruz. Dolayısıyla bankaların hayat sigortası dağıtımında daha da aktif rol almaya devam edeceğini düşünüyoruz. Şirketimizin banka kanalıyla pazarladığı hayat sigortası ürünlerinde ağırlığı bireysel krediler ve kredi kartıyla bağlantılı satılan ürünler oluşturuyor. Ancak buna ek olarak, bireysel emeklilik ürünleriyle paket haline getirilmiş veya bağımsız olarak satılan hayat sigortası ürünlerimiz de bankalar aracılığıyla satılıyor. Kredi borçlarının vefat ve işsizlik riskine karşı teminat altına alınmasının hem müşteri hem de banka açısından faydalarını daha iyi anlatmaya yönelik tanıtım çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna ek olarak, müşteri ihtiyacına en uygun ürünü, en düşük maliyet ve operasyonel anlamda en efektif yöntemle sunabilme konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Haberin devamını Banka&Sigorta dergisinin şubat sayısında bulabilirsiniz.ÜNLÜ Portföy Ekonomisti Serkan Gönençler
"TCMB'nin para politikası kararları, daha büyük ölçüde TL'de yaşanan değer kaybı sürecinin önümüzdeki aylarda enflasyona yansımalarına bağlı olarak şekillenebilir" Türk finansal piyasalarında geçen yılın Ekim ayında başlayan olumlu hava Ocak ayı sonlarında terse döndü.
TEB Yatırım Merkezi Direktörü Atilla Esen
"Dolar kurunda yaşanan yükselişin yarattığı moral bozucu etki hem Merkez Bankası hem de ekonomiye olan güvenin kısa vadeli de olsa sarsılmasına neden oldu" Mart ayı piyasalar açısından gerçekten dert ayı oldu. 2015  başından  beri  gerek petrol fiyatlarındaki düşüş gerekse faiz de yaşanan düşüş eğilimi ile olumlu bir havaya giren piyasalar Mart ayında bu ivmesini kaybederek sert bir kar realizasyonu yaşanmasına neden oldu.
İş Portföy Yönetimi Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Bölüm Yönetmeni Can Uz
"Türkiye tarafında, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'den olumsuz bir haber gelmeyeceği varsayımı altında, USDTRY kuru bir miktar daha geri çekilebilir" 2014 yılsonundan bu yana gelişmekte olan ülke kurları üzerinde devam eden baskı Şubat ayı ile birlikte bir kademe daha yükseldi. İki temel kuvvet bu gelişmede belirleyici oldu.
Yapı Kredi Portföy Yatırım ve Kantitatif Analiz Bölüm Müdürü Ozan Gökler
"İsviçre Merkez Bankası'nın sürpriz kararının ardından Türk Lirası dahil olmak üzere bazı para birimlerinin pozitif yönde ayrışma göstermesi piyasalara güç veren bir gelişme" 2015 yılı için Türkiye'nin en önemli hikayesi petrol fiyatlarındaki düşüş. Bunun ne kadar kalıcı olup olmayacağına dikkat etmek gerekiyor.
TEB Yatırım Merkezi Direktörü Atilla Esen
"Yurtiçinde endekste 90.000 seviyesi üzerinde açılacak pozisyonlardan kazanılabilecek paranın daha az ve alınan riskin daha yüksek olduğu unutulmamalı" Aralık ayı başından  itibaren petrol fiyatlarında sertleşen düşüş eğilimi enerji ithalatçısı konumunda olan Türkiye ve benzeri bir kaç ülkenin ön plana çıkmasında önemli bir faktör oldu.