Tamamlayıcı sağlık sigortası reformu başlıyor

Türkiye'de SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamında bulunan 64 milyon 88 bin kişi kısa bir süre önce uygulamaya giren tamamlayıcı sağlık sigortaları alanında büyük bir potansiyel oluşturuyor. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının özel sağlık sigortalarına etkisi konusunda görüşlerine başvurduğumuz sigorta şirketi yöneticileri, bu potansiyelin sektörü büyüteceği ve hareketlilik kazandıracağı ancak özel sağlık sigortalarının alt yapısının henüz tamamlanmadığı fikrinde bir araya geliyor

SGK tarafından kapsama alınmayan, kapsam dahiline alınmış olsa bile kısmen karşılanan sağlık harcamalarının oluşması durumunda veya kişilerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almayı talep etmeleri halinde sosyal güvencelerine ek olarak satın alabilecekleri tamamlayıcı sağlık sigortası, kısa bir süre önce sınırlı sayıda şirket tarafından uygulanmaya başladı. Kuruma geri ödemelerdeki uygulama farklılıklarının kaldırılarak, yaşanan sıkıntıların çözümlenmesini tasarlayan tamamlayıcı sağlık sigortalarına sektörün büyük ilgi gösterileceği tahmin ediliyor.

Özel hastanelerden Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla fark ödeyerek faydalanmak isteyen herkes tamamlayıcı sağlık sigortalarından yararlanabiliyor. Ödenecek olan fark ise tamamlayıcı sağlık sigortalarının teminatları kapsamında karşılanıyor. Böylece sağlık kurumlarının üzerinde sigorta şirketlerinin yapamadığı etkili bir denetim mekanizması oluşturulması planlanıyor. Devletin vatandaşlarına sunduğu sağlık hizmetlerinin üzerine ilave teminat ve imkanlar sunan tamamlayıcı sağlık sigortasının avantajlarından biri de; hastaların veya hasta yakınlarının zor ve sıkıntılı anlarında tedavi gördükleri hastane ile aralarında bir para alışverişinin olmayacak olması.

Sektör tamamlayıcı sağlık sigortası alanındaki çalışmalarına hız kazandırdı

SGK'nın 2011 yılsonu verilerine göre Türkiye'de 74 milyon 724 bin kişi mevcut. Bu rakamın Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında bulunan 64 milyon 88 bini Türkiye nüfusunun yüzde 86'sını oluşturuyor. Bu oran, tamamlayıcı sağlık sigortalarının Türkiye'deki sağlık sigortacılığı sektörüne yapabileceği etkinin büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

Kısa bir süre önce uygulanmaya başlayan tamamlayıcı sağlık sigortasının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla bir genelge yayımlandı ve sigorta şirketlerinin çoğu hizmet alabilecekleri hastaneleri belirleme konusunda çalışmalara başladı. Ancak bazı sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortalarının önündeki engellerin yasal düzenlemelerle sağlamlaştırılması gerektiğini bazıları da hala yerli yerine oturamamış bir konumda olduğunu ileri sürüyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasını özel sağlık sigortasından ayıran farklar ve avantajları

Prim tutarlarının özel sağlık sigortalarına oranla daha düşük olması, tamamlayıcı sağlık sigortalarının daha geniş bir kitle tarafından tercih edilmesine imkan sunuyor. Mevcut sağlık ürünlerine düşük gelir seviyesi nedeniyle erişim zorluğu bulunan müşteri segmentleri, yaş ve risk gruplarına göre farklı fiyat alternatifleriyle özel hastanelerden yararlanabiliyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının özel hastanelerdeki sağlık hizmetinin kalitesini artıracak olması, sağlık hizmeti alan kişilerin doktor ve hastane seçme konusundaki alternatifleri çoğaltması da sistemin diğer avantajları arasında sayılıyor.

Kamu ve özel sağlık sigortası sektörü birbirini tamamlıyor

Yüksek prim oranları nedeniyle Türkiye'de beklenildiği kadar yaygınlaşamayan özel sağlık sigortalarının erişemediği hedef kitleye tamamlayıcı sağlık sigortaları aracılığıyla ulaşılması planlanıyor. SGK kapsamında bulunan herkes potansiyel birer müşteri niteliğinde. Bu potansiyele ulaşarak özel sağlık sigortacılığındaki müşteri sayısı ile prim üretimini artırmayı amaçlayan tamamlayıcı sağlık  sigortalarının, sağlık sigortacılığına da hareketlilik kazandırması bekleniyor. Tamamlayıcı sağlık sigortalarının SGK'nın yaygınlığı nedeniyle Türkiye'de büyük bir potansiyel taşıdığı görüşünde bir araya gelen sigorta şirketleri, sektörün içinde yer alan asistans şirketleri ve sağlık hizmet sunucuları gibi grupların da hacim olarak büyüyeceğine inanıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının yaygınlaşabilmesi için ihtiyaç farklılıklarına göre özellikler içeren planlarla ve toplumun farklı gelir düzeyine sahip müşteri segmentlerine göre çeşitlilik gösteren fiyatlarla sunulması gerektiğini düşünen sigorta şirketleri, bunun gerçekleşmesi durumda sektörün büyüyeceğini öngörüyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının, devlet hastanelerindeki yığılmayı önlemesi sebebiyle sigorta sektörünün yanı sıra kamuya da önemli ölçüde fayda sağlayacağı düşünülüyor.  Özel hastanelere olan ilginin artması, kamu hastanelerindeki doktor başına düşen hasta sayısının azalmasına neden olacağı için daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesine olanak sağlayacak.

Uygulamada sigorta şirketlerine düşen rol

Kamu ve özel sağlık sigortası sektörünün birbirini tamamladığı ve birbirlerine önemli noktalarda fayda sağladığı bir sistem olan tamamlayıcı sağlık sigortaları, her iki taraf içinde hem birtakım kolaylıkları hem de zorlukları beraberinde getiriyor. Sigorta şirketlerine göre tamamlayıcı sağlık sigortalarının yaygınlaşabilmesi için, kamu ve özel sağlık kuruluşları yazılım ve alt yapı konusunda ortak bir çalışma yürütmeli, anlaşmalı network ağını genişletmeli, bilgilendirici tanıtım ve reklam çalışmalarına ağırlık kazandırılmalı.

 

Haberin devamını Best dergisinin ocak sayısında bulabilirsiniz