Image

Artık sistemin büyümesine ‘Toplam BES’ diye bakmalıyız. Çünkü potansiyel Gönüllü BES katılımcılarının büyük çoğunluğu Otomatik BES ile sisteme dahil oldu ya da 2019’da olacaklar; dolayısıyla sistemin lokomotifi artık doğası gereği Otomatik BES oldu

Bireysel emeklilik sistemi olgunluk dönemini yaşıyor.


Şu an katılımcı sayısı geçen yılla hemen hemen aynı. Bu da son derece normal. Çünkü Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi 2 yıldır Otomatik BES ile büyüyor. 2 yılın sonunda 5 milyon kişi Otomatik BES’e dahil oldu. Bu 5 milyon kişinin yaklaşık 3,8 milyonunun daha önce bireysel emeklilik sözleşmesi yoktu ve Otomatik BES sayesinde birikim yapmaya başladılar. Bunu hem sektör açısından, hem de yurtiçi tasarruflar açısından çok önemli buluyoruz.

Artık sistemin büyümesine “Toplam BES” diye bakmalıyız. Çünkü potansiyel Gönüllü BES katılımcılarının büyük çoğunluğu Otomatik BES ile sisteme dahil oldu ya da 2019’da olacaklar. Dolayısıyla sistemin lokomotifi artık doğası gereği Otomatik BES oldu.

2018’de Garanti Emeklilik olarak biz de sektöre paralel bir performans gösterdik. Yani bizde de büyüme Otomatik BES kaynaklı gerçekleşti. Toplam 1,7 milyon katılımcı ile sektör liderliğimiz devam ediyor. Sektörün de aynı şekilde mevcut katılımcı sayısını toplam 50-60 bin artırarak 11,9 milyon olan katılımcı sayısını 12 milyona yaklaştıracağını tahmin ediyoruz.

2018’in son günlerinde gelinen nokta bizim tahminlerimizle örtüşüyor diyebilirim. Bu yıl Gönüllü BES’te büyüme hızının yavaşlayacağını öngörmüştük. Çünkü Gönüllü BES ile sisteme girmesini hedeflediğimiz katılımcıların çoğu zaten Otomatik BES ile sisteme girdiler. Yani öngördüğümüz gibi Gönüllü BES’teki büyüme stabil kaldı, sistem var olan büyüklüğünü korudu.

Asıl büyümenin Otomatik BES tarafında olacağı da tahmin ettiğimiz bir durumdu. Nitekim de öyle oldu. Otomatik BES’te sektöre 100 binden fazla firma girerek sistemdeki asıl büyümesinin bu alanda olduğu kanıtlandı.

Garanti Emeklilik olarak, 2018 yılında hem BES hem de otomatik BES alanında hedeflerimize ulaşarak verimli bir yıl geçirdik.

Bankacılık sektöründe 2018 yılının özellikle ikinci yarısında yaşanan kredi daralması ile beraber kredi hayat üretimleri de bu paralelde azalma gösterdi. Bu düşüş, sektördeki pazar payı rekabetinde kredi bağlantısız hayat sigortası üretimlerinin daha farklı şekilde öne çıkmasını ve şirketler arasındaki rekabette belirleyici rol oynamasını sağladı.

Krediyle ilişkili olmayan hayat sigortalarının toplam prim üretimindeki payı %25 civarında. Bu payın 2019’da bir miktar artmasını bekliyoruz.