Sektör 2018’de daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor
Sektör 2018’de daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor

Sektör 2018’de daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi Kasım ayı itibariyle 6,8 milyon katılımcıya ve 65,4 milyar TL fon tutarına ulaştı. 2017 yılında başlayan otomatik katılım uygulaması ile de ivme kazanan sektör; 2018 yılında otomatik katılımın bilinirliğinin artması ve 18 yaş altı bireylerin de sisteme dahil olmasının önünü açan düzenleme ile daha fazla katılımcıya ulaşmayı hedefliyor

Bireysel Emeklilik Sistemi 2017 yılında katılımcı ve fon tutarlarında büyüme gösterdi.

2017 yılı Kasım ayındaki verilere bakıldığında BES’in 6,8 milyon katılımcı sayısına ve 65,4 milyar TL fon tutarına ulaştığı görülüyor. Bu büyüme grafiği sektör tarafından olumlu karşılanıyor. Sektör, yılsonuna kadar katılımcı sayısının 6,9 – 7 milyon kişiye ulaşacağını öngörüyor.

Sektörün 2018 yılı beklentileri arasında 18 yaş altındaki kişilerin de BES’e dahil olması konusunda yapılacak olan düzenleme yer alıyor. Yapılacak mevzuat değişikliği ile birlikte 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon kişinin BES’li olması bekleniyor. Sektör yetkilileri; bu düzenleme sonrasındaki katılımın sektörün büyümesi açısından olumlu bir sonuç yatacağı fikrinde birleşiyor. Sektördeki bir diğer önemli beklenti ise 2018 yılında müşteriler ile daha uzun süreli ilişkiler kurmak ve katılımcıların sistemde daha uzun süre tutunmalarını sağlamak.

Türkiye’deki tasarruf açığının giderilmesi ve 45 yaş altı çalışanlara tasarruf alışkanlığı kazandırılması amacıyla Ocak ayında uygulamaya alınan otomatik katılım; Kasım ayı itibariyle 3,4 milyon katılımcıya ve 1,6 milyar TL fon tutarına ulaştı. Otomatik kalıtım uygulaması ile katılımcı ve fon tutarında gerçekleşsen bu büyüme sektör için oldukça önem taşıyor.

Otomatik katılımın yürürlüğe girmesi ile bin ve üzeri çalışanı olan iş yerleri BES’e dahil olurken, Ekim 2017’de 100 kişi ve üzeri çalışanı olan iş yerleri de otomatik katılımla BES’e dahil oldu. Ekim ayı itibari ile toplamda 8 milyon çalışan, iş veren aracılığı ile BES’li olurken bu çalışanlardan 3.3 milyonu BES ile tasarruf etmeye devam ediyor. Emeklilik sektörü yetkilileri 2018 yılında otomatik katılımın bilinirliğini daha fazla artırarak, daha çok çalışanın bu sistem içerisinde tasarruf edeceğini belirtiyor.

Sektör geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yeni katılımcı sayısı olarak yaklaşık yüzde 48’lik bir azalma yaşadı. Otomatik katılım uygulamasının başlamasıyla fokuslarının bu alana kaydığını belirten sektör yetkilileri; 45 yaş altı çalışan nüfusun büyük bir çoğunluğunun otomatik katılım ile sisteme dahil olmasından dolayı BES’e yeni katılımlarda düşüş olduğunu düşünüyor. Yetkililer 2018 yılında 18 yaş altı bireylerin sisteme dahil olmasını öngören düzenleme ile bu durumun değişeceğini ve BES’teki yeni katılım oranının yeniden yükseleceğini öngörüyor.