Sektörde karlılık konusunda ciddi sıkıntılar var ve bu, sadece teknoloji ile aşılır
Sektörde karlılık konusunda ciddi sıkıntılar var ve bu, sadece teknoloji ile aşılır

Sektörde karlılık konusunda ciddi sıkıntılar var ve bu, sadece teknoloji ile aşılır

Türkiye’deki InsureTech uygulamalarını değerlendiren Koalay.com CTO’su Şahin Utar; “Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada InsureTech kavramı, genellikle yeni ve teknolojiyi endüstriden beklenen ihtiyaçlara daha yaratıcı yanıtlar vermeye çalışan oyuncuları diğerlerinden ayrıştırmak için kullanılır”

Koalay.com’un en önemli özelliklerinden biri teknolojik altyapısı. Teknoloji kullanımı ve dijital altyapı konusunda sizi rakiplerinizden ayıran en önemli farkların neler olduğunu düşünüyorsunuz?

Koalay.com’da bugüne kadar teknolojiyi iyi bir kullanıcı deneyimi ve sigorta müşterisini ihtiyaç duyduğu ürünlerle buluşturabilmek için kullandık. Daha fazla şirketten daha fazla ürünle teklif verdik, karar vermeyi ve satın almayı kolaylaştırdık. Bunu yaparken, karar verme deneyimini kolaylaştıracak ve eşleştirme/önerme/özelleştirme yapabilmemizi sağlayacak birtakım buluşları hayata geçirdik. Bu kısımda hala yapmaya devam ettiğimiz, müşterimizi şaşırtacak, sigorta satın alma deneyimini ve metotlarını değiştirecek, endüstriyi aydınlatacak çok sayıda işimiz var. Ancak bu işler uygulama geliştirme, entegrasyon, kullanıcı deneyimi disiplinlerinde yoğunlaşıyor.  Bizim bir süredir. Koalay.com motorunda uyguladığımız bazı prensipler var. Bunların başında deneyimlerden öğrenme mekanizmaları geliyor. Örneğin eski poliçesi olmayan bir müşterinin aracının marka ve model kodlarını tahmin etmek, çağrı merkezi ve diğer çoklu kanal iletişimlerinden edinilen deneyimlerden müşterinin ulaşılabilirliğini sınıflandırmak ve en iyi iletişim metodunu öğrenmek gibi örneklerini arttırabileceğimiz pek çok karar verme noktasında değer eşiklerinin dinamik olarak değişmesini sağlayan ve şu an için çok sofistike olmayan ancak verimli metotlarımız var. Biz Koalay.com’da teknolojinin, sadece iş otomasyonu için değil, akıl da üretmesi için çaba sarf ediyoruz ve muhtemelen en önemli farklarımızdan birisi de bu.

Türkiye sigorta pazarını dijital sigortacılık ve Insurtech anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sigorta şirketleri bu konuda yeterli hamleleri yapıyor mu?

Yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada InsureTech kavramı, genellikle yeni ve teknolojiyi endüstriden beklenen ihtiyaçlara daha yaratıcı yanıtlar vermeye çalışan oyuncuları diğerlerinden ayrıştırmak için kullanılır. Sigorta şirketleri maalesef çeviklikleriyle ünlü kuruluşlar değiller. Sigortacılık dünyanın en eski işlerinden bir tanesi ve bu geleneğin kurumlar üzerinde ciddi baskıları var. Endüstrideki kurumlar birbirleriyle etkileşerek iş yapmak durumundalar ve birkaç oyuncunun yaratıcılığı oyunun gelişmesine yetmiyor. Sektörün üretim hacmi ile ilgili bir sorunu genellikle yok. Ancak karlılık konusunda ciddi sıkıntılar var ve bu, sadece teknoloji ile aşılır. İster dağıtım kanallarında ister risk seçiminde, ister operasyonda ister riski ürünleştirme ve fiyatlandırmada, yani aktüeryada olsun; biz Koalay.com olarak şirketlerin hayatını tüm bu konularda kolaylaştırmayı ve ihtiyaçla yani satın alma talebiyle daha doğru ve çeşitli eşleştirme yöntemiyle çok daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

Koalay.com olarak önümüzdeki dönemde Insurtech anlamında yeni çalışmalarınız ya da uygulamalarınız olacak mı?

Çok yakın zamanda ürün özelleştirmelerini ve matris karşılaştırmayı da Koalay.com’a eklemiş olacağız. Koalay.com’u nasıl bir platform model olarak konumlandırdığımızdan daha önce bahsetmiştim. Bahsettiğim teknoloji disiplinlerine ek olarak bizi makine öğrenimi çok ilgilendiriyor ve bundan mümkün olduğunca faydalanmaya çalışıyoruz. Mevzuatın ve bilgiye erişim olanaklarının izin verdiği ölçüde, müşterimize farklı şekilde davranan bir Koalay.com yaratmak istiyoruz. Bunun için vakaların ve her müşteri temasının niteliklerine göre doğal gruplandırmalar bulmaya ve bu grupların ihtiyaçlarının, niteliklerine göre nasıl değiştiğini ve nasıl davranış farklılıkları gösterdiğini anlamaya ve biz de bu özelleşmiş ihtiyaçları yanıtlamaya çalışıyoruz.

Bir yandan Koalay.com ile direk sigorta müşterisine hizmet ederken, bir yandan da Koalay.com motorunu geliştirdik ve bunu iş birliklerimizde kullanmaya başladık. Kuruluşumuzdan bugüne genellikle bireysel ihtiyaçlara yönelik teknolojiler geliştirirken, artık B2B için de teknoloji kullanmayı ve yetkinliklerimizi bu tür ihtiyaçlara sunmayı amaçlıyoruz. Bu motor eş zamanlı olarak Koalay.com uygulamasına da hizmet ediyor. Aynı motor ve eklemlenen uygulama geliştirme arayüzü kullanılarak pek çok Koalay.com mutantı yaratılabilir. Bu değişim, yani sadece bir uygulamaya hizmet eden bir değer üretme fonksiyonu yerine, bu motorun diğer teknoloji geliştiricilere açılması bizi daha fazla Tech yapıyor.

Teknolojinin sigortalıların hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor musunuz? Sizce sektörde var olan teknolojik uygulamalar sigortalılar için yeterli durumda mı?

Sigorta müşterisinin satın alma deneyimi hala çok konvansiyonel, pahalı, verimsiz, standart ve eşleştirme/karar verme araçlarından yoksun. Tüketicinin teminat satın almak için harcadığı paranın daha büyük bir kısmının hasarı tazmin etmek için ayrılan karşılıklarda ve riskin gerçekleşmesi durumunda verilen hizmette, yani gerçekte satın alınan değerde olması gerekiyor. Satış, kanal ve risk kabul operasyonunun maliyetlerinin azaltılması gerekir. Sigorta şirketi ancak kendine sürdürülebilir ve stratejik bir iyilikte bulunursa, tüketiciye iyilikte bulunmuş olur. Bu teknolojiyle yapılır, yapılabilir. Koalay.com buna aracılık ve önderlik etmek için var, ancak öncelikle bunu tercih etmek gereklidir.