Hayat sigortalarında prim üretimi 12 milyar TL’yi aştı
Hayat sigortalarında prim üretimi 12 milyar TL’yi aştı

Hayat sigortalarında prim üretimi 12 milyar TL’yi aştı

Hayat sigortaları, 2021 yılının 3. çeyreği itibarıyla önemli bir büyüme yakalamış durumda. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi istatistiklerinden elde edilen verilere göre, Eylül ayı itibarıyla hayat sigortalarından elde edilen toplam prim üretimi 12 milyar TL’yi aştı. Ferdi hayat poliçelerde bu rakam 3,6 milyar TL iken grup hayat poliçelerinde bu rakam 8,3 milyar TL olarak kaydedildi

Hayat sigortalarında 2021 yılı itibarıyla büyüme devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin eylül ayı hayat sigortası istatistiklerine bakıldığında; ocak ve eylül ayları arasında hayat branşında prim üretimi 12 milyar 334 milyon 538 bin 808 TL olarak gerçekleşti. Bu üretimin 16 milyon 306 bin 907 TL’si irat ödemelerinden sağlanırken, 12 milyar 318 milyon 232 bin TL’si ise diğer alanlardan sağlandı. Aynı dönem verilerine göre hayat poliçe sayısı 4 milyon 717 bin 414 oldu.

Uzun süreli vefat primleri üretimin %52’sini oluşturuyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Eylül 2021 verilerine göre ise, hayat sigortalarından elde edilen toplam direkt prim üretimi 12 milyar TL’yi aştı. Ferdi hayat poliçelerde bu rakam 3,6 milyar TL iken grup hayat poliçelerinde bu rakam 8,3 milyar TL olarak kaydedildi.  Prim üretimlerinin ayrıntısına bakıldığında ise; ferdi ve grup poliçeleri toplamında sermaye itfa dahil birikimli hayat sigortaları toplam üretimin yüzde 4’üne eşitken, bu oran karma hayat sigortalarında yüzde 14 olarak görüldü. Sadece yaşam teminatlı hayat sigortaları toplam üretim içinden yüzde 4’lük pay alırken, bu oran yıllık vefatta yüzde 26, uzun süreli vefatta yüzde 52 oranında gerçekleşti.  Yeni iş tahakkuk prim üretiminin yüzde 69’u grup poliçelerinden gelirken, yüzde 31’lik kesim ferdi poliçelerden elde edildi.

Banka kanalı hayat prim üretiminde lider

Dağıtım kanalı bazında direkt prim üretimlerine bakıldığında, bankalar ferdi poliçe üretiminin yüzde 49,4’üne, grup poliçe üretiminin yüzde 91,3’üne, toplam üretimin ise yüzde 78,4’üne sahip oldu. Acente ve brokerler ferdi poliçe üretiminin yüzde 28’ine, grup poliçelerinin yüzde 4’üne, toplam üretimin ise yüzde 11,4’üne sahip oldular. Merkez ve direkt satış kanalı, ferdi hayat üretiminin yüzde 22,5’ine sahip olurken, grup üretiminde bu oran yüzde 1,1’e, toplamda ise yüzde 7,7’ye denk geldi. Alternatif dağıtım kanalları ise toplam prim üretiminin yüzde 2,5’ini sağladı.

Ferdi hayat poliçesi sahibi sigortalı sayısı 3,4 milyonu aştı

Hayat branşındaki sigortalı sayısı eylül ayı itibarıyla ferdi hayatta 3 milyon 437 bin 838 iken, grup hayatta 21 milyon 639 bin 179 oldu. Ferdi ve grup poliçeler toplamında sigortalı sayısı ise 25 milyon 77 bin 17 olarak kaydedildi. Ferdi poliçe sahipliğinde en yüksek sayı 1 milyon 522 bin 62 kişi ile uzun süreli vefatta iken, onu 1 milyon 466 bin 801 kişi ile uzun süreli vefat poliçesi takip etti. Karma hayat poliçesine sahip sigortalı sayısı ile 247 bin 832 kişi ile en yüksek sigortalı sayısına sahip üçüncü ürün grubu oldu.

Primin teminat bazlı dağılımında vefat teminatı başı çekiyor

TSB’nin Haziran 2021 tarihli dönem içinde tahakkuk eden primlerin teminat bazında dağılımına bakıldığında -birikim primleri hariç- vefat teminatı prim tutarı 2,8 milyar, hayatta kalma prim tutarı 612,8 milyon, maluliyet prim tutarı 534 milyon, tedavi masrafları prim tutarı 9,8 milyon, tehlikeli hastalıklar prim tutarı 59,8 milyar, işsizlik / geçici iş göremezlik / hastane gündelik tazminat prim tutarı 246,5 milyar, diğer teminatlarda ise prim tutarı 7,2 milyon oldu. Dönem içinde prim tahakkuku yapıldığı halde dönem sonunda yürürlükte olmayan sözleşmelere ilişkin primler ise negatif bazda 169 milyon 251 bin 405 TL tutarında seyretti.

Yılın ilk yarısında 2 milyar TL net tazminat ödemesi

Ocak-Haziran ayları arası dönemde sigortalılara yapılan net tazminat tutarı 2 milyar 75 milyon 629 bin 496 TL oldu. Aynı dönem içinde net muallak tazminat tutarı ise 1 milyar 91 milyon 289 bin 34 TL olarak kaydedildi. Borç ödeme sigortası genel şartları kapsamında yılın ilk yarısı ödenen prim tutarı ise 855 milyon 518 bin 995 TL olarak açıklandı.