Düzenli fon bilgilendirmeleri BES’te karlılığın altın anahtarı durumunda
Düzenli fon bilgilendirmeleri BES’te karlılığın altın anahtarı durumunda

Düzenli fon bilgilendirmeleri BES’te karlılığın altın anahtarı durumunda

BES ve OKS’de yüksek getiri elde etmenin en önemli yolu fon yönetimini doğru yapmaktan geçiyor. Sistemdeki katılımcılar risk profillerine uygun olarak yaptıkları fon tercihleri sayesinde uzun vadede önemli birikimler elde edebiliyor. Karlı emeklilik sistemi getirilerininse altın anahtarı, emeklilik şirketlerinin katılımcılarına düzenli olarak yaptığı bilgilendirmeler

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemi olarak biliniyor. BES’te yüksek getiri oranları, geleceğe önemli bir katkı sağlıyor. Yüksek getirilerin ise en önemli yolu etkili ve doğru fon seçimlerinden geçiyor. Emeklilik planları, çeşitli risk sınıflarında sunulan emeklilik yatırım fonlarından oluşuyor. Katılımcılar risk ve yatırım alışkanlıklarını dikkate alarak emeklilik fon karmalarına kendileri karar veriyor. Doğru fonlara yatırım yapmak ve karlı bir getiri elde etmenin yolu da şirketlerin düzenli olarak yaptıkları fon bilgilendirmelerini doğru okumaktan geçiyor.

Ekonomik ve siyasi süreçlerden, emeklilik sistemlerinin gelişimine kadar pek çok değişkene bağlı olan BES ve OKS fon getirilerinde yükselen bir getiri ivmesi yakalamanın etkili yollarından biri doğru fon ve fon gruplarına yatırım yapmaktan geçiyor. Bunun yanı sıra fon yatırımcılarına yılda 6 kez fon tercihlerini değiştirme hakkı sunuluyor. Bu hakkı doğru şekilde değerlendirmek ve ekonomik süreçlere uygun olarak doğru yönlerde fon tercih değişiklik haklarını kullanmak katılımcılara her zaman getiri artışı olarak dönüyor. Bu alanda bilinçli davranmak ve fon değişiklik hakkını doğru kullanmak önemli, çünkü sektör yetkilileri bu hakkını kullanan katılımcı oranının %10’u geçmediği görüşünde. Sistemde tasarruflarını değerlendiren katılımcılar için getiriyi etkileyen en önemli unsurun, stratejik varlık dağılımı olduğu dikkate alındığında bu konunun önemi ortaya çıkıyor.

Şirketler, emeklilik sistemindeki katılımcılarına belirli periyotlarla fon getirileri hakkında bilgiler içeren fon bültenleri iletiyor. Çoğu katılımcının okumak için zaman dahi ayırmadığı fon bültenleri, aslında doğru okunup doğru değerlendirildiğinde katılımcılara önemli ipuçları sunabiliyor. Bültenleri düzenli takip etmek ve bilgileri özümsemek, hangi fonların daha karlı olduğu, doğru fon seçiminin nasıl yapılabileceği, fon getirilerinin nasıl seyrettiği gibi pek çok bilgiyi katılımcılara verebiliyor.