Allianz Grubu pandemiye rağmen başarılı performansını sürdürüyor
Allianz Grubu pandemiye rağmen başarılı performansını sürdürüyor

Allianz Grubu pandemiye rağmen başarılı performansını sürdürüyor

Allianz Grubu, Covid-19 salgınının etkisiyle tüm dünyada yaşanan krize rağmen yılın ikinci çeyreğini de başarılı faaliyet sonuçları ile tamamladı. Allianz, yılın ikinci çeyreğinde 2,6 milyar, ilk 6 ayda ise 4,9 milyar avro faaliyet kârı elde etti. Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, "Covid-19 salgını tüm sektörler açısından zorlayıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Yine de Allianz son derece başarılı sonuçlar elde etti ve 2020'nin ilk altı ayında kayda değer düzeyde istikrarlı bir seyir sergiledi " dedi.

Allianz, yüksek çeşitlilik oranına sahip iş portföyü ve güçlü bilançosuyla Covid-19 salgınının yarattığı kriz döneminde de faaliyetlerine başarıyla devam etti. Allianz’ın 2020'nin ikinci çeyreği ve ilk altı aya ilişkin finansal sonuçlarına göre; kur ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesi, hayat ve sağlık iş segmentinin etkisiyle 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde -7,7 olarak gerçekleşti. 2019’un ikinci çeyreğinde 33,2 milyar avro olan toplam gelirler; 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 6,8 gerileyerek 30,9 milyar avro oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,2 milyar avro olan faaliyet kârı 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 18,8 gerileyerek 2,6 milyar düzeyini gördü. Elementer sigortalar iş segmentinde faaliyet kârı rakamı; Covid-19 ile bağlantılı zararlar ve daha düşük seyreden yatırım gelirleri sonuçları nedeniyle düştü. Hayat ve sağlık iş segmentinde elde edilen faaliyet kârı istikrarlı seyrini sürdürdü. Fon yönetimi segmenti, performans ücretlerindeki düşüşten ötürü, güçlü olsa da önceki döneme kıyasla daha düşük bir faaliyet kârı rakamı elde etti. Hissedarlara ait net kâr, faaliyet kârına büyük ölçüde paralel bir seyirle 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 28,6 gerileyerek 1,5 (önceki 2,1) milyar avro düzeyini gördü.  

Allianz’ın Hisse Başına Kârı (EPS) 2020'nin ilk yarısında yüzde 27,6 gerileyerek 7,07 (önceki 9,76) avro oldu. Özsermaye Kârlılığı (RoE) yüzde 10,0 olarak gerçekleşti. 2020'nin ilk çeyreği sonunda yüzde 190 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise ikinci çeyreğin sonu itibarıyla yüzde 187 oldu.

İkinci çeyrek ve ilk yarı sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Allianz Grubu CEO’su Oliver Baete, "Pandemi tüm sektörler açısından zorlayıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Yine de Allianz son derece başarılı sonuçlar elde etti ve 2020'nin ilk altı ayında kayda değer düzeyde istikrarlı bir seyir sergiledi. Bu da 2020'nin ikinci yarısında güçlü bir mali performans göreceğimiz yönündeki inancımızı güçlendiriyor" dedi. 

Elementer sigortalarda gelir büyümesi bağlamında istikrarlı bir seyir izlendi

Elementer sigortalarda 2020'nin ikinci çeyreğinde toplam gelirler nispeten sabit kalarak 13,5 (önceki 13,4) milyar avro olarak gerçekleşti. Kur ve konsolidasyon etkileri dikkate alınarak uygulanan düzeltme sonrasında kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, Covid-19'un tetiklediği yüzde 5,3'lük negatif hacim etkisi ile fiyatlardaki yüzde 4,5'lik pozitif değişimin ışığında yüzde -1,6 düzeyinde kaldı. Allianz Partners, Birleşik Krallık ve İtalya bu negatif gelişmeye katkıda bulunan başlıca kuruluşlar oldu. AGCS, Almanya ve Asya-Pasifik bölgesindeki kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme ise kısmen bu sonucu dengeledi. 2020'nin ikinci çeyreğinde, 2019'un ikinci çeyreğine kıyasla faaliyet kârı yüzde 17,4 düşüşle 1,1 milyar avro düzeyine geriledi. Bileşik rasyo ise 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 1,2 artışla yüzde 95,5 düzeyine ulaştı.

Yılın ilk yarısında ise toplam gelirler 33,8 (önceki 32,9) milyar avroya yükseldi. Kur ve konsolidasyon etkileri dikkate alındığında kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme büyük ölçüde AGCS, Asya-Pasifik ve Almanya'nın başı çektiği bir trendde yüzde 0,3 düzeyine ulaştı. Teknik kâra ilişkin sonuçlarda doğal afetler ve Covid-19'un ciddi etkisiyle karşılaşılan daha yüksek hasarlardan ötürü 0,8 milyar avro tutarında sert bir düşüş görüldü. Faaliyet kârı da önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,4 düşüşle 2,2 milyar avro rakamına geriledi. Öte yandan gider oranında kaydedilen iyileşme bu olumsuz durumu biraz olsun dengeledi. Genel itibarıyla yılın ilk yarısında bileşik rasyo yüzde 2,7 kötüleşmeyle yüzde 96,7 rakamına geldi.   

Hayat ve sağlık sigortalarında faaliyet kârı 1 milyar avro

Hayat ve sağlık sigortalarında 2019 yılının ilk çeyreğinde 15,2 milyar avro olan yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP) hemen hemen tüm ülkelerde hissedilen Covid-19 etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde 11,5 milyar avroya geriledi. Hacimdeki en büyük düşüş ise Almanya’daki sermaye verimliliği yüksek hayat sigortası ürünlerinin satışındaki azalma ve anüite ürünlerin satışındaki gerileme ile Amerika Birleşik Devletleri’nde görüldü. Yeni iş kârlılığı (NBM), düşen faiz oranlarının etkisiyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,6’dan 3,1'e gerilerken, ürünlerdeki geliştirmeler ve kârlılığı yüksek ürünlere yönelimin sürmesi ile büyük ölçüde kompanse edildi. Yeni işlerden elde edilen gelir (VNB), 2020 yılının ilk çeyreğinde hacimdeki düşüş ve marjlardaki azalmanın etkisiyle 544 milyon avrodan 357 milyon avroya geriledi. 2020'nin ikinci çeyreğinde faaliyet kârı 1,2 milyar avrodan 1,0 milyar avro düzeyine geriledi. Gerilemenin başlıca nedeni 2019'un ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde bu döneme özgü gerçekleşen tek seferlik kâr oldu. Bunun yanı sıra ABD'de anüite ürünlerinde daha yüksek riskten korunma maliyetleri ve İspanya'da Allianz Popular'ın elden çıkarılması da gerilemede etkili oldu.

Birinci yarıyıl rakamlarına bakıldığında ise Almanya ve ABD’deki hayat sigortaları branşındaki satışların azalmasıyla PVNBP 29,6 (önceki 32,9) milyar avroya düştü. Faaliyet kârı 1,8 (önceki 2,3) milyar avroya geriledi. Bunun yanı sıra 2020’nin ilk çeyreğindeki yüksek değer düşüklüklerinden dolayı azalan yatırım marjları, ABD'deki daha yüksek riskten korunma maliyetleri ve İspanya'da Allianz Popular'ın elden çıkarılması gerilemede etkili oldu. Yeni iş kârlılığı (NBM), yüzde 3,5’ten 2,9'a gerilerken yeni işlerden elde edilen gelir (VNB), 851 (önceki 1,153) milyon avro olarak gerçekleşti.

Fon Yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü yüzde 6,5 arttı

Fon yönetiminde grup dışı fon büyüklüğü (AuM), 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2020 ilk çeyreğine kıyasla 101 milyar avro artarak 1.658 milyar avroya yükseldi. Bu yükselmeye, piyasa koşullarının 102,3 milyar avroluk pozitif etkisi ve 25,8 milyar avroluk net girişler neden oldu. Her iki faktör de Covid-19'un ciddi biçimde etkisini gösterdiği 2020'nin ilk çeyreğini takip eden dönemdeki hızlı toparlanmayı yansıtıyor. 28,5 milyar avroluk negatif kur farkı ise dengeleyici bir etki yarattı. 2020’nin ikinci çeyreğinde fon yönetimindeki toplam varlıklar 2,250 milyar avroya yükseldi. 2020'nin ikinci çeyreğinde faaliyet kârı ise daha düşük seyreden performans ücretlerinin etkisiyle yüzde 5,7 gerileyerek 678 milyon avrodan 640 milyon avroya geriledi. Bununla birlikte faaliyet giderlerindeki artışın da etkisiyle gider/gelir oranı (CIR), 2019'un ikinci çeyreğine kıyasla 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 1,7 artışla yüzde 62,8 oldu. Kur etkisi dikkate alındığında ise faaliyet kârı yüzde 7,2 düştü.

2020’nin ilk yarısında ise faaliyet gelirleri grup dışı fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelirlerin etkisiyle yüzde 5,2 yükselerek 3.5 milyar avroya ulaştı. Gider/gelir oranı neredeyse hiç değişmeden yüzde 62,2’ye (önceki 62,3) ulaşırken faaliyet kârı 2019 yılının ilk yarısına oranla yüzde 5,4 artışla 1,319 (önceki 1,251) milyon avroya yükseldi. Birinci yarıyıl sonunda grup dışı fon büyüklüğü 2019 yıl sonuna kıyasla 28 milyar avro (%1,7) azaldı.