İnovatif uygulamalar banka sigortacılığının gelişimine katkı sağlıyor
İnovatif uygulamalar banka sigortacılığının gelişimine katkı sağlıyor

İnovatif uygulamalar banka sigortacılığının gelişimine katkı sağlıyor

Banka ve sigorta sektörünün işbirliği 2017 yılında da başarılı bir şekilde devam ediyor. Sigorta ürünlerinin müşteriler ile buluşması konusunda sektöre avantaj sağlayan banka dağıtım kanalı, inovatif uygulamaları ve dijital trendleri takip etmek konusunda Türkiye’deki önder sektörlerden biri. Bankaların inovatif uygulamaları, bankasürans modeli ile sigorta sektörüne de yansıyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte hem müşteri davranışları hem de sektörler değişiyor. Banka kanalının ATM, çağrı merkezi, mobil uygulamalar gibi alternatif dağıtım kanallarının sigorta sektörü için çok önemli ve inovatif gelişmeler olduğunu belirten yetkililer, sigorta sektörünün bu uygulamalardan yeterince faydalanmadığını da ifade ediyor ve sigorta sektörünün daha çok inovasyona ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bankasürans uygulamaları Türkiye’de de uzun yıllardır kullanılıyor. Oldukça gelişmiş uygulamalarla yürütülen bankasüran faaliyetleri, Türkiye’de de gelişimini sürdürüyor ve dünya örnekleriyle kıyaslandığında eşit seviyelerde olduğu görülüyor. Bankasürans uygulamaları bir yandan sigorta şirketlerinin prim üretimlerine ve karlılıklarına katkı sağlarken bir yandan da bankaların karlılıklarını artırıyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların büyük çoğunluğunun yabancı iştiraki olan bankalar olması; dünyadaki uygulamalara daha kolay adapte olmalarını ve bu uygulamalardan haberdar olmalarını sağlıyor. Teknoloji konusunda ayrılan bütçeler, Türkiye’deki bankalarda Avrupa’ya göre daha düşük olsa da inovasyon anlamında dijital çağın gerektirdiği birçok konuda müşterilerine hizmet sunabiliyorlar.

Bankaların özellikle müşteri tabanına ulaşmak ve müşterilere daha kolay, daha hızlı aynı zamanda operasyonel maliyet artışı olmadan ulaşılabilmesi konusunda sektöre çok büyük katkı sağladığını belirten sigorta sektörü yetkilileri; yeni ürünler geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin iyileştirilmesi konusunda bankaların etkinliğinin her geçen yıl daha da arttığına dikkat çekiyor. Sigorta bilincinin oluşturulması konusunda da oldukça başarılı olan bankalar, bireylerde sigorta konusunda güven oluşturucu bir etkiye de sahip.

Yeni oluşum ve ihtiyaçlar doğrultusunda rekabet ortamında müşterilere iyi hizmet vermenin ön plana çıktığına vurgu yapan sektör yetkilileri, bankasürans alanındaki gelişimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyor. Ürün geliştirme konusunda bankalarla ortak projeler geliştirebildiklerine dikkat çeken sigorta şirketleri, inovasyon konusunda ise bankaları oldukça güçlü buluyor.

Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu

“Türk bankalarında teknoloji bütçesinin Avrupalı denklerine göre düşük olmasına rağmen uygulanan inovasyonlara baktığımızda dijital çağın getirdiği yeniliklerin hızlı şekilde müşteriye sunulduğunu görüyoruz”

Bankasürans uygulamaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmektedir. Bankasürans; bankaların karlılıklarını, sigorta şirketlerinin ise prim üretimlerini ve karlılıklarını artırmaktadır. Türk bankalarında teknoloji bütçesinin Avrupalı denklerine göre düşük olmasına rağmen uygulanan inovasyonlara baktığımızda dijital çağın getirdiği yeniliklerin hızlı şekilde müşteriye sunulduğunu görüyoruz.

Bankasürans hem bankalara hem de sigorta şirketlerine önemli kazançlar sağlayan bir işbirliğidir. Yeni bir dağıtım ağına kavuşan sigorta şirketleri, müşteri tabanlarını önemli oranda arttırmakta, bankalar kanalıyla müşterilere erişme hem daha kolay ve doğrudan hem de daha az maliyetli olmaktadır.

Ayrıca banka şubelerinin dağıtımda kullanılması tek kanallı dağıtım ve pazarlamadan doğabilecek risklerin azaltılması anlamına gelmektedir. Bankasüransın bankalara sağladığı en önemli avantaj mevcut ticari faaliyetlerini çeşitlendiren alternatif bir gelir akışı kaynağı elde etmelerini sağlamasıdır.

Banka personelinin mevcut işleri yanında sigorta ürünlerini de satması, dağıtım maliyetleri bakımından ciddi bir artışa yol açmamaktadır. Üstelik diğer hizmetlerin yanında, mevcut şube ağının karlılığını ve optimizasyonunu da arttırmaktadır.

Bu bilgiler ışığında kısaca belirtmek gerekirse, sigorta şirketlerinin hem yeni ürün geliştirme hem de mevcut ürünlerinin iyileştirilmesi süreçlerinde banka kanalının geçtiğimiz yıllara kıyasla katkısının arttığını ifade edebiliriz.

Sektördeki yeni oluşumlar ve ihtiyaçlar; rekabet koşulları altında müşterilerine yönelik en iyi hizmeti sağlama anlayışı ile çalışan banka ve sigorta sektörünün ortak paydada buluşmasını, yeni proje ve ortak kampanyaların geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Bu doğrultuda, sigortacılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir kanal olarak gördüğümüz banka sigortacılığındaki söz konusu gelişimin, önümüzdeki yıllarda da artan bir ivme ile devam edeceğini ve banka sigortacılığının sigorta sektörünün gelecekteki ana yapı taşlarından birisi olacağını öngörüyoruz.

Sektördeki banka sigortacılığı faaliyetlerinin yoğunlaşmasına paralel olarak, şirketimiz nezdinde de bankasürans portföyünün payını artırmaya yönelik projeler yürütülmektedir.

SBN Sigorta Genel Müdürü Recep Duray

Bankacılar inovasyon açısından son derece başarılılar; oldukça yararlı uygulamalar geliştiren şirketler var ama sektörün daha çok inovasyona ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim”

Teknoloji gelişiyor, sigorta şirketlerinin bankasürans ve internetten satış gibi alternatif dağıtım kanallarıyla müşterilerine satış yapma imkânları artıyor. Ancak, sigorta şirketlerinin bu fırsatı yeterince kullanamadığını düşünüyorum. Oldukça yararlı uygulamalar geliştiren ve geliştirme yönünde olan şirketler var, ama sektörün daha çok inovasyona ihtiyacı olduğu düşüncesindeyim.

Bankalar müşterilerini çok iyi tanıyan finansal kurumlar ve bu ürünler onların aracılığı ile bankasüransta müşterilerle buluşuyor. Bankasürans çok önemli bir dağıtım kanalı, çapraz satış ve müşteride derinleşmede bankasürans ekibi daha başarılı.

Bankaların özellikle çapraz satışlarla hem kendi ürünlerini teminat altına almaları hem de sigortadan kazandıkları faiz dışı gelirler, onların bu alana daha da yoğunlaşmasını sağlıyor. Bankasüransın en önemli özelliği, aslında büyük bir sinerjiyi de ortaya çıkarması bankaların sigorta şirketleri için çok önemli bir dağıtım kanalı ve bankanın var olan müşteri portföyünden yararlanması sigorta şirketlerine önemli avantajlar sağlıyor. Bunun yanı sıra banka müşterileri kendilerine sağlanan sigorta ürünlerinden faydalandıkça, müşteri bilinci ve sigorta sektörüne olan güven artıyor.

Biz Şekerbank ile oldukça yakın çalışıyoruz. Bu kapsamda banka müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri birlikte geliştiriyoruz.

Bankalar çapraz satışlarla müşterilere ulaşmakta diğer dağıtım kanallarına göre bir tık önde. İş ortağımız Şekerbank’ın talepleri doğrultusunda, dönemsel derinleştiği konular ile ilgili özel ürünler hazırlıyoruz.

Açıkçası bankacılar inovasyon açısından son derece başarılılar. Bizler daha çok ferdi kaza bazlı yeni ürünlerle değişik senaryolar için müşterileri teminat altına alıyoruz.