Image

“İklim değişikliğinin en önemli etkisi, afet şiddetlerindeki ve sayılarındaki artışla orantılı olarak, sigorta primlerinde yaşanabilecek artış ve dolayısıyla sigortalılık oranında düşüş olacaktır”

İklim değişikliği nedenleri ve sonuçlarıyla küresel bir problemdir ve etkileri bütün dünya üzerinde görülecektir.


İklim değişikliğinin en büyük etkisi neden olduğu doğal afetlerdir. Dünya genelinde son yıllarda görülen doğal afetlerin büyük bölümünü dolu fırtınaları, seller, aşırı sıcaklık nedeniyle yaşanan kuraklıklar ve kasırgalar oluşturmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak sayısı ve şiddeti artan doğal afetlerin maliyeti ve oluşturduğu ekonomik etki de çok ciddi boyutlarda olabilmektedir.

Sigorta sektörü açısından konuyu değerlendirdiğimizde ise, iklim değişikliğinin en önemli etkisi, afet şiddetlerindeki ve sayılarındaki artışla orantılı olarak, sigorta primlerinde yaşanabilecek artış ve dolayısıyla sigortalılık oranında düşüşten bahsetmek mümkündür.

Bu noktada, iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerde, sigortanın rolü risk paylaşımının ötesine geçmektedir. Günümüzde artık sigortacılık hasar olduğunda parayı ödeyen taraftan bir adım öne geçerek önleyici bir bakış açısı getirmelidir. Bu doğrultuda da ürün gamı önleyici çözümler içeren farklı alternatiflerle büyüyecektir.

İklim değişiklikleri söz konusu olduğunda direkt olarak etkilenen sigorta şirketlerine önemli bir kanaat önderliği yüklenmektedir. Yatırımlarında, hatta gündelik iş yapış biçimlerinde doğa dostu çözümlere (Hibrit araç kullanımı, yeşil bina tercih etme, vb...) yönelmeleri gerekmektedir. Şirketlerinin fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik yapacakları yatırımlar ve sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik edebilecek projelere destek vermeleri de büyük önem kazanmaktadır.

Son yıllarda doğal afet hasarlarında yaşanan artış, günümüz rekabetçi koşullarında yeterli prim alınamaması sebebiyle sigorta şirketlerini olumsuz etkilemektedir. Beklenmedik iklimsel değişikliklerden ötürü yaşanan sel ve dolu gibi doğa olayları karlılığı negatif yönde etkilemektedir. Orta ve uzun vadede oluşan bu maliyet artışları, kaçınılmaz olarak sigorta primlerinin önemli ölçüde artmasına neden olabilecektir.

Sigortalılarımızın riziko adreslerinde gerçekleştirilen analizler neticesinde, sel riski ya da diğer doğa olayları ile ilgili olumsuz bir durum tespit ettiğimizde, kendilerine tavsiyelerde bulunarak, hasarı minimize edebilmeleri için yardımcı oluyoruz. Son iki yıldır ise; meteorolojiyi yakından takip ederek, sigortalılarımızı sosyal medya yolu ile ve/veya SMS göndererek olabilecek yoğun yağış ve dolu benzeri durumlar için bir gün önceden önlem alabilmeleri için uyarıyoruz. Ek olarak, küresel ısınmaya etkisi otomobillere kıyasla çok daha az olan motosiklet kullanımını teşvik etmeye yönelik sosyal sorumluluk projelerine destek veriyoruz.