Acenteler, dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabetten şikayetçi
Acenteler, dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabetten şikayetçi

Acenteler, dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabetten şikayetçi

Sigorta bilincinin gelişiminde ve sektörün büyümesinde en önemli kuvvetlerden biri dağıtım kanalları. Dağıtım kanalları arasında müşteri ile en yakın ilişkiyi kuran ve son kullanıcıya ulaşan ulaşım oranı en yüksek olan dağıtım kanallarının başında ise acenteler geliyor.

Ancak acentelerin şikayetçi oldukları en önemli problemlerin başında dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabet geliyor. Acente yetkilileri, bu kanallar arasındaki haksız rekabetin azalmasının sektör gelişimine ve acentecilik faaliyetlerine önemli bir ivme kazandırabileceğini savunuyor.

Acenteler, sigortacılık sektörünün en önemli dağıtım kanalları arasında. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 30 Eylül tarihli verilerine göre toplam prim üretiminin %54’ü acente kanalı tarafından gerçekleştirilirken, banka kanalı bu alanda %23,6 pay sahibi oldu. Brokerlar ise %11,2 prim üretim oranı gerçekleştirdi. Prim üretimi alanında oldukça yüksek sonuçlar elde eden ve son kullanıcı ile birebir yakın ilişkiler kurarak yüksek müşteri sadakati sağlama başarısı olan acenteler, bunlara karşın dağıtım kanalları arasındaki haksız rekabetten şikayetçi durumda. Özellikle prim farklılıkları ve  teknolojik imkan rekabetsizliği gibi konulardan şikayetçi olan acenteler, bu haksız rekabetin engellenmesi gerektiğini savunuyor.

Sigorta şirketleri, sigortalılara ve potansiyel müşterilere ulaşabilmek için çeşitli dağıtım kanalları kullanıyor.  Poliçeler direkt olarak sigorta şirketi tarafından satılabileceği gibi sigorta acentesi, brokerler, banka sigortacılığı, internet sigortacılığı vb. aracılar vasıtasıyla da satılabiliyor.

Dağıtım kanalları konusunda her şirketin stratejisi farklı. Sigorta aracılık komisyonlarının her şirket tarafından farklı değerlendirilmesi ve dağıtım kanalları arasında prim adaletsizlikleri olması acentelerinin karşılaştığı diğer sorunlar arasında yer alıyor.

Günümüzde sigorta acenteleri sigorta eksperleri gibi çalışıyor.  Sigorta müşterisi hasar meydana geldiği zaman doğrudan doğruya sigorta şirketlerinin hasar merkezlerini aramak yerine poliçeyi satın aldığı sigorta acentesini aramayı tercih ediyor.

 Başta diğer dağıtım kanalları kaynaklı rekabet olmak üzere, teknolojinin günlük yaşamda kullanımının artması, alternatif dağıtım kanallarının oluşması, mevzuata uyum süreci ve artan maliyetler gibi gelişimler sonucunda, acentelerin dönüşümleri hem günümüzde hem de gelecekte geçmişten daha fazla önem taşıyor. Bu bağlamda sektörde en önemli aracı kanal olma özelliğini halen koruyan acenteler, dağıtım kanalları arasındaki rekabetsizliklerin tamamen giderilmesini bekliyor.