Image

“Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çocuklarımızın 18 yaşında değil de doğduğunda girmesi halinde, 56 yaşında emekli oldukları zaman yüzde 55 daha fazla bir birikime sahip olacakları tahmin ediliyor”

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda açıklanan ve sektöre yeni bir hedef kitle sağlayacak olan 18 yaş altı kesimin BES'e dahil edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesini, sistemin gelişimi açısından önemli bir adım olarak görmekteyiz.


Tasarruf alışkanlığının ve finansal okuryazarlık konularındaki bilincin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine her zaman inandık ve her fırsatta dile getirdik. Bu reform, gençlere küçük yaşta iken sigorta bilincinin aşılanması açısından çok önemli katkı sunacak. Aynı zamanda çocuklarımızın %25 devlet katkısıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilmeleri finans ve tasarrufla ilgili konularda erken yaşlardan itibaren bir gündemleri olmasını sağlayacak.

18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilmesini sağlayacak düzenlemenin 30 Haziran 2021 tarihine kadar bitmesi planlanıyor.

Öncelikle 18 yaş altı nüfusun BES’ten yararlanmasıyla genç nesillerimize tasarruf bilincinin aşılanması ile ilgili çalışmaların ivme kazanacağını belirtmek gerekir. Bir yandan sisteme erken yaşta giren çocuklarımızın gelecekleri BES ile güvence altına alınırken, öte yandan sistemin en önemli unsuru olan yüzde 25 devlet katkısından da çok daha uzun bir süre yararlanacaklarını vurgulamamız gerekir.

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çocuklarımızın 18 yaşında değil de doğduğunda girmesi halinde, 56 yaşında emekli oldukları zaman yüzde 55 daha fazla bir birikime sahip olacakları tahmin ediliyor. Bu nedenle, ailelerin mümkün olduğunca çocuklarını bu sisteme erkenden dahil etmelerini tavsiye ediyoruz.

Ülkemizde 18 yaş altı 23 milyon gencin olduğunu düşündüğümüzde sistem açısından önemli bir potansiyel ortaya çıkacaktır. Bu potansiyelden yaklaşık 2,5 milyon katılımcının 1 ila 3 yıl arasında sisteme girdiğini düşünürsek 5 ila 10 yıl arasında biriktireceği 30-40 milyar lira civarında bir tasarruf oluşacağını öngörüyoruz.

BES ürününün 18 yaş altına açılması, farklı sigorta ürünlerinin de talebini tetikleyecektir. Esasında, Bireysel Emeklilik Sistemi, Eğitim, Özel Sağlık Sigortası, Hayat Sigortası gibi ürünler; kişilerin her anına dokunan ve birbirleri ile tamamlayıcılık ilişkisi olan ürünler. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin merkezde olduğu, özellikle Eğitim, Sağlık ve Hayat Sigortaları gibi sigortaların BES’e modüler olarak sunulduğu bütünleşik ürünler de sunulacaktır. Cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması planlanan bu reforma yönelik düzenlemenin de 30 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanmış olması bekleniyor. Bunun için de kanuni düzenleme yapılacak.

BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcılar, tasarruflarını, emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabilecek. Bu kapsamda BES "zor gün dostu" kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına imkân tanınacak.

BES’in 18 yaş altına açılmasının tasarrufların tabana yayılması ve küçük yaşlarda tasarruf alışkanlığının oluşturulması yönünden teşvik edici olacağını düşünüyoruz. Bu sayede çocukların kumbara ile birikim yapma alışkanlıklarının BES ile sürdürülmesi sağlanacaktır. Küçük yaşlardan itibaren aile içerisinde bireysel emeklilik sözleşmesinin varlığından ve sözleşme üzerinde birikim yapılmasından söz ediliyor olması, çocukların yetişkin bireyler olduklarında da tasarruf eğilimlerini artıracaktır.

Bireysel emeklilik sektörü, ekonomi açısından sermaye piyasalarının derinleşmesine destek verirken, sürdürülebilir büyüme için fon arzı gibi kritik bir fonksiyonu da üstleniyor. 18 yaş altı nüfusun sisteme dahil olması ile BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını sürdürmeye devam edecek. Aynı zamanda sektörün yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin faydalanmasının da önü açılmış olacak.