Image

''BES, ülkemizde geniş kitlelerin tasarruf alışkanlıklarını oluşturma ve geliştirme konusunda büyük önem taşıyor''

Ülkemizde tasarruf oranları gelişmiş ülkelere kıyasla düşük seviyelerde seyrediyor.


Ancak pandemiyle birlikte tasarruf edenlerin oranlarında küçük de olsa artışlar meydana geldiğini gözlemliyoruz. Son dönemde gerek nüfusun yaş ortalamasının 32’lere gelmesi gerekse kadınların ekonomide kendilerini daha fazla göstermeye başlamalarıyla bu tabloda pozitif yönde gelişmeler gözlemleniyor. Altın ve nakit mevduatlar üzerinden yapılan tasarruflarda da artış olduğunu görüyoruz. Bu da genç / orta yaş neslin tasarruf konusunda bilinçlenmeye başladığını kanıtlıyor.
 
BES, tasarruf bilinci yaratmayı ve tasarrufları artırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda katılımcıların ileride refah bir emeklilik hayatı yaşayabilmeleri için destek bir uygulama niteliğinde. Bu yönde bireyleri harekete geçirmek üzere devlet katkısı gibi teşvik edici, özendirici uygulamaların olması çok önemli. Bu bakımdan değerlendirecek olursak tasarruf yapmak isteyenlerin ilk etapta bireysel emeklilik yaptırmasını hem ekonomiye hem de aile bütçesine katkı olarak değerlendirebiliriz. Bireysel emeklilik yaptıranların günlük aile bütçesini geleceğe hazırlama olarak görülmesi gelecek adına ülkemizin tasarruflu bireyler yetiştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu açıdan bakıldığında sistemin tabana yayılmasını sağlayan BES, ülkemizde geniş kitlelerin tasarruf alışkanlıklarını oluşturma ve geliştirme konusunda büyük önem taşıyor.
18 yaş altı kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımına olanak sağlanmasıyla birlikte, özellikle çocukları için tasarruf yapacak ailelerin sisteme giriş yapıp birikimlere başladığını görüyoruz. Sistem henüz çok yeni, ancak halihazırda var olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi ebeveynlerin çocukları için başvuru yapabileceği ve fonlarını yönetebileceği bir sistem olarak düşünebilirsiniz. Her aile üyesinin %25 devlet katkısı avantajından ayrı ayrı yararlanabilecek olması sistemi daha da cazip kılıyor.
 
MetLife Emeklilik ve Hayat olarak 18 yaş altı bireyler için İlk BES’im adını verdiğimiz ürünümüzün hazırlıklarını büyük bir titizlik ve hızla yürütüyoruz. Ürünlerimizde her zaman müşterilerimizin sağlıklı günlerinde, günlük hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri her an yanlarında olmayı arzu ediyoruz. Bu yüzden her bir ürünümüz farklı, birbirinden zengin içerikli asistans paketlerimizle donatılmış durumda. İlk BES’im ürünümüz de bu anlayışımızdan hareketle özellikle gençlerin günlük eğitim hayatlarına dokunacak ek hizmetlerle birlikte müşterilerimize sunulacak.
 
Dünyada en son pandemi 100 yıl önce olmuştu. Genç nesiller pandemi kelimesini belki de son iki yılda öğrendi. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde, pandemi ile birlikte her bireyin farklı öncelikleri oldu, ancak sağlık hepimizin hayatında ilk sıraya yerleşti. Her birey ilk olarak sağlıklı olmayı düşündü. Sağlıktan sonra da ekonomik kaygıların ikinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ekonomik kaygıların artışıyla birlikte tasarruf kavramının geçmişe nazaran daha çok gündemimizde olduğunu gözlemliyoruz. Bireyler gelecekte iyi bir hayat yaşamak için tasarrufun şart olduğunu anladı; gençlerin de bu anlayışla hareket ettiğini görüyoruz. 18 yaş altı kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılmasıyla birlikte burada yakalanan rakamların gençlerin ve ebeveynlerinin tasarrufu önemsediğini gösteriyor. 18 yaş altı BES ile orta vadede bu kapsamdaki 34 milyon kişinin sisteme gireceğini ve 30 milyar TL büyüklüğünde bir fonun sisteme aktarılacağını bekliyoruz. Ayrıca uzun zamandır çocukları ya da torunları için farklı bir yatırım aracı beklentisi olan ebeveyn kitlesi için de bu düzenlemenin yeni bir açılım sağlayacağını ve çocukları için birikim yapmaya başlayacaklarını düşünüyoruz.

Her bireyin tasarrufa başlaması için hayatında bir dönüm noktası vardır. Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde pandeminin bu dönüm noktalarından biri olduğu aşikâr. Pandemi ile birlikte bireylerin tasarruf bilincindeki artış sevindirici.

Sektörümüz uzun zamandır Bireysel Emeklilik Sistemi’nin 18 yaş altındaki bireylere de açık olmasını bekliyordu. Kısa bir süre önce 18 yaş altına BES’in gelmesiyle birlikte gençlerin ve ailelerinin gelecekte iyi bir hayat için şimdiden tasarrufa başladığını görmek sektörümüz açısından sevindirici. Tasarruf bilincinin küçük yaştan kazanılması adına BES’in genişletilmesi son derece önemli. Özellikle çocukları, torunları için birikim yapmayı düşünen ebeveynlerin %25 devlet katkısının önemini kısa sürede anladığını görüyoruz. Rakamlar da bu düşüncelerimizi kanıtlar nitelikte…

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) açıkladığı rakamlara göre uygulamanın başlangıcından bu yana aradan geçen yaklaşık 4 aylık süre zarfında, katılımcı sayısının 55 binler seviyesine, fon büyüklüğünün ise devlet katkısı dahil 55 milyon TL seviyesine yaklaştığı görülüyor.
MetLife Emeklilik ve Hayat olarak 18 yaş altı bireyler için yeni bireysel emeklilik ürünü hazırlığımız devam ediyor. Çok yakında pazara sunmayı hedeflediğimiz ve “İlk BES’im” adını verdiğimiz ürünümüz, bireysel emekliliğin mevcut avantajlarını ve devlet katkısı avantajını içermenin yanı sıra MetLife Emeklilik ve Hayat olarak sunacağımız ek avantajları da içerecek. İlk BES’im pazara sunulduğunda hem ebeveynlerin çocuklarının geleceği için finansal endişelerini giderecek hem de çocukların eğitim hayatlarını güvence altına alacak.