Image

''Acil durumdaki tüketicinin beklentilerini karşılayabilmek adına her geçen gün gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz.''

Gerek yaptığımız tespit ve analizlerde gerekse aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sektörün son dönemde üzerinde durduğu en önemli konu, hizmetlerin taraflarca online olarak takip edilebilir, ölçülebilir ve raporlanabilir olması. Hizmet talebinin iletilmesiyle başlayan, hizmetin tüm süreçlerinin gerçek zamanlı takip edilebildiği ve ölçülebilir veriler olarak değerlendirilmeye çalışıldığı teknolojiler kullanılmaya gayret ediliyor. Merkezinde müşteri olan ve çevresinde tüm organizasyonların şekillendiği asistans hizmetlerinde, taraflar arasındaki iletişim bu teknolojiler sayesinde sağlıyor diyebiliriz. Tur Assist olarak bizler de süreçlerimizi bu hususları göz önünde bulundurarak kurgulamaya gayret gösteriyoruz.


Aslında tam da bu teknolojiler sayesinde, müşteri talebinin hizmet sağlayıcıya hızlı aktarılması, hizmet sağlayıcının talep ile ilgili takibi, müşterinin hizmet sağlayıcıyı takibi, sağlanan hizmetle ilgili maliyetlerin görüntülenmesi ve raporlanması gibi uçtan uca hizmetin ölçülebilir olması sağlanıyor. Böylece tüm süreçlerin kayıt altına alındığı, oluşabilecek gecikmeler konusunda kontrollerin oluşturulduğu, müşterinin hizmetle ilgili memnuniyet ve şikayetini iletebileceği bir hizmet ortaya koyulabiliyor.  Direkt olarak yenilikçi teknolojilerin desteğiyle hizmet kalitesini de artırmış oluyoruz.

 Müşteri beklentilerine göre geliştirilmeye çalışılan teknolojiler, birçok noktada geri bildirimlerle birlikte yine müşterilerin beklentilerini karşılıyor. Asistans sektöründeki hizmetlerin neredeyse tamamı acil durum taleplerinden oluştuğu için, konuyu ayrıca irdelemek gerekiyor.  Müşterilerin en önemli beklentisi, iletmiş olduğu talebinin işleme alınmasından başlayan ve hizmetin sonlanacağı sürece kadar her aşamadan haberdar olmak. Ayrıca almış olduğu hizmetlerin finansal tablolarını takip edebilmek, memnuniyet ve şikâyet hususlarındaki taleplerini paylaşıp, hızlı geri dönüşler alabilmek diğer önemli beklentiler. Acil durumdaki tüketicinin beklentilerini karşılayabilmek adına her geçen gün gelişen teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz.

Sektördeki 27 yıllık tecrübesiyle, 50’nin üzerindeki müşteri portföyünden alınan deneyimlerle Türkiye’nin en geniş hizmet sağlayıcı ağına sahip bir şirketiz. Kendimize yakışır biçimde teknolojiyi ve hizmet trendlerini Tur Assist olarak yakından takip etmekteyiz.  270 kişilik ekibimizle en iyi hizmeti sağlamak için, müşterilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızın beklentilerini karşılayabilmek adına oluşturduğumuz, sektörde bir ilk olan yeni asistans sistemimiz ile uygulamamızın testlerine başladık. Sizlerin vesilesiyle tekrar duyurmuş olalım. B2B ve B2C olarak hizmetin takibi, ölçümü ve raporlanabilmesini sağlayan sistemlerimizle, hizmetin en verimli şekilde sürdürülmesini, her hizmetin memnuniyetle sonuçlanmasını hedefliyoruz. Tüm bunların yanında, eğitim akademimizle birlikte personellerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini takip ediyoruz. Hizmet sağlayıcılarımızı da gelişen teknolojiler konusunda haber ederek, ihtiyaç duydukları eğitimleri organize ediyoruz.