Mobil bankacılık işlemlerini hacmi büyümeye devam ediyor
Mobil bankacılık işlemlerini hacmi büyümeye devam ediyor

Mobil bankacılık işlemlerini hacmi büyümeye devam ediyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından açıklanan Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2021 raporu; 28 bankadan internet, 22 bankadan mobil kullanım verileri alınarak düzenlendi. Rapora göre 1 yılda internet bankacılığı müşteri sayısı yüzde 12,4 artarken mobil bankacılık müşteri sayısı yüzde 23,85 arttı

Mart 2021 döneminde internet bankacılığında aktif müşteri sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 artarak 12 milyon 503 bine yükseldi. 76,6 milyon müşteri internet bankacılığında sistemde kayıtlı ve en az bir kere login olmuş durumdayken 24,5 milyon müşteri ise son 1 yıl içinde en az bir kere login oldu. Aktif müşterilerin 11 milyon 92 bini bireysel, 1 milyon 411 bini ise kurumsal müşterilerden oluşuyor.

İnternet bankacılığından yapılan finansal işlemler arttı

Mart 2021 döneminde internet bankacılığı üzerinden 2 milyon 961 bin adet finansal olmayan işlem gerçekleştirildi. Finansal olmayan işlemlerin 299’u kredi kartı ve ek kart başvurusu, 567’si fatura ödeme talimatı, 1.043’ü kredi başvurusu ve 1.052si düzenli ödeme talimatı işlemlerinden meydana geldi.

Finansal işlemlerin adetlerine bakıldığında ise internet bankacılığı üzerinden 62 milyon 25 bin adet para transferi, 28 milyon 384 bin adet ödeme, 21 milyon 74 bin yatırım işlemi, 6 milyon 620 bin adet kredi kartı işlemi ve 4 milyon 197 bin adet diğer finansal işlem gerçekleştirildiği görülüyor. Bu dönemde internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilen finansal işlemlerin sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 10,2 oranında artarak 122 milyon 300 bine yükseldi.

İnternet bankacılığı üzerinden gerçekleşen finansal işlem hacmi 1 milyar 961 milyon TL’ye ulaştı. Para transferleri işlem hacmi 1,3 milyar TL’ye, yatırım işlemlerinin hacmi 452 milyon TL’ye, kredi kartı işlemlerinin hacmi 25 milyon TL’ye ve diğer finansal işlemlerin hacmi 52 milyon TL’ye yükselirken ödemelerin hacmi 88 milyon TL olarak görüldü.

Mobil bankacılıkta aktif müşteri sayısı %24,5 arttı

Mobil bankacılıkta aktif müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 24,5 artarak 65 milyon 345 bine yükseldi. 99,5 milyon müşteri internet bankacılığında sistemde kayıtlı ve en az bir kere login olmuş durumda, 74,5 milyon müşteri ise son 1 yıl içinde en az bir kere login olmuş. Aktif müşterilerin 63 milyonu bireysel, 2,3 milyonu ise kurumsal müşterilerden oluşuyor.

Mart 2021 döneminde mobil bankacılık üzerinden 43 bin 940 adet finansal olmayan işlem gerçekleştirildi. Finansal olmayan işlemlerin 5.421’i fatura ödeme talimatı, 5.220’si kredi kartı ve ek kart başvurusu, 17.715’i düzenli ödeme talimatı ve 15.584’ü kredi başvurusu işlemlerinden meydana geldi.

Finansal işlemlerin adetlerine bakıldığında ise mobil bankacılık üzerinden 425,9 milyon adet para transferi, 260,7 milyon adet ödeme, 90,6 milyon yatırım işlemi, 108,1 milyon adet kredi kartı işlemi ve 69,7 milyon adet diğer finansal işlemlerin gerçekleştirildiği görülüyor.

Mobil bankacılık üzerinden gerçekleşen finansal işlem 3 milyar 23 milyon TL’ye ulaştı. Para transferleri işlem hacmi 1,5 milyar TL’ye, ödemelerin hacmi 93 milyon TL’ye, yatırım işlemlerinin hacmi 1,1 milyar TL’ye, kredi kartı işlemlerinin hacmi 130 milyon TL’ye ve diğer finansal işlemlerin hacmi 104 milyon TL’ye yükseldi.

Aktif müşteri sayısı artıyor

Dijital bankacılık istatistiklerine bakıldığında sadece internet bankacılığını kullanan, sistemde kayıtlı ve en az bir kez login olmuş müşteri sayısının 23 milyon 271 bin olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde sadece mobil bankacılık kullanan kişi sayısı 45 milyon 876 bine ulaştı.

Sistemde kayıtlı olan ve son 1 yıl içinde en az bir kez login olmuş kişi sayısı ise sadece internet bankacılığı kullananlarda 4 milyon 247 bin, sadece mobil bankacılık kullananlarda ise 55 milyon 353 bine ulaştı. Aktif müşteri sayısında sadece internet bankacılığı kullananların sayısı son 1 yılda 404 bin civarında azalarak 3 milyon 130 bine düştü. Mobil bankacılıkta ise aktif müşteri sayısı son 1 yılda 11 milyon civarında artarak 55 milyon 972 bin kişiye ulaştı.

Mart 2021 itibarıyla müşterilerin yüzdesine bakıldığında kullanıcıların yüzde 4’ü sadece internet bankacılığı kullanırken, %82’si sadece mobil bankacılık kullanıyor. Kullanıcıların %14’ü ise hem mobil hem de internet bankacılığını aktif olarak kullanıyor.

Dijital bankacılığı kullanan 36-55 yaş segmenti sayısı 26 milyonu aştı

Dijital bankacılık kullanan müşterilerin yaş ortalamalarına bakıldığında 0-17 yaş aralığındaki müşteri sayısının 218 bin, 66+ yaş aralığındaki müşteri sayısının 2 milyon 23 bin, 56-65 yaş aralığındaki müşteri sayısının 5 milyon 301 bin, 18-25 yaş aralığındaki müşteri sayısının 12 milyon 619 bin, 26-35 yaş aralığındaki müşteri sayısının 18 milyon 820 bin civarında olduğu görülüyor. Mart 2020 itibarıyla en fazla müşteri sayısı 36-55 yaş aralığında bulunuyor, bu yaş aralığındaki müşteri sayısı 26 milyon 504 binin üzerinde.m