Sigorta sektörü 2021’in üçüncü çeyreğinde 7,3 milyar TL teknik kara ulaştı
Sigorta sektörü 2021’in üçüncü çeyreğinde 7,3 milyar TL teknik kara ulaştı

Sigorta sektörü 2021’in üçüncü çeyreğinde 7,3 milyar TL teknik kara ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2021 yılı 3. dönem sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta oluşan toplam teknik kar 5 milyar 99 milyon 547 bin TL, hayat branşında 2 milyar 238 milyon 857 bin TL’ye ulaştı. Sektörün toplam karlılığı 7 milyar 338 milyon 404 bin TL olarak görüldü. Emeklilik branşındaki teknik kar ise aynı dönemde 637 milyon 91 bin TL olarak ortaya çıktı

Üçüncü çeyrekte teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 oranında düştüğü gözlemleniyor. Hayat dışı branşlardaki toplam teknik karlılık 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 29,3 oranında azalış gösterirken, hayat branşındaki teknik karlılık yüzde 6,41 oranında arttı. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 32,3 oranında arttı.

Teknik zarar 5 branşta 1,6 milyar TL’ye ulaştı

2021 yılının üçüncü çeyreğinde 5 branşta toplamda 1 milyar 634 milyon 830 bin TL’lik zarar yaşandı. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise 6 branşta toplamda 473 milyon 608 bin TL’lik zarar yaşanmıştı.

Üçüncü çeyrekte trafik branşı yüzde -8,9 kar/zarar oranı ile 897 milyon TL zarar etti. Genel sorumluluk branşı yüzde -11,6 kar/zarar oranı ile 84,1 milyon TL, hava araçları sorumluluk branşı yüzde -138,9 kar/zarar oranı ile -17,5 bin TL, kara araçları sorumluluk branşı yüzde -5,8 kar/zarar oranı ile -629,2 milyon TL, su araçları branşı yüzde -2,8 kar/zarar oranı ile -6,8 milyon TL teknik zarar ile karşılaştı.

Üçüncü çeyrekte 22 milyar 215 milyon TL hasar ödendi

Sektör 2021 yılının üçüncü çeyreğinde hayat dışı branşta 22 milyar 215 milyon 640 bin TL net hasar öderken hayat branşında 3 milyar 11 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün sigortalılara üçüncü çeyrekte ödediği toplam net hasar tutarı 25 milyar 227 milyon 134 bin TL’ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 15 milyar 214 milyon TL civarında seyretmişti.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 119,2 milyon TL, hastalık-sağlık branşında 5 milyar 78 milyon TL, kara araçları branşında 6 milyar 73 milyon TL, hava araçlarında 9,9 milyon TL, su araçlarında 179,5 milyon TL, nakliyat branşında 121,2 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 1,2 milyar TL hasar ödendiğini görüyoruz. Genel zararlar branşında 981,5 milyon TL hasar ödemesi yapılırken kara araçları sorumluluk branşında 8,03 milyar TL, hava araçları sorumluluk branşında 134,7 bin TL, su araçları sorumluluk branşında 4,6 milyon TL, genel sorumluluk branşında 271,9 milyon TL, kredi branşında 14,6 milyon TL, kefalet branşında 8,3 milyon TL, finansal kayıplar branşında 30,8 milyon TL ve hukuksal koruma branşında 1,4 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 

Ödenen hasarlar 2020’nin üçüncü çeyreğine göre yüzde 38,3 oranında arttı

Ödenen hasarların bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,3 oranında arttığı görülüyor. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde sektörün hayat dışı branşta teknik karı 7 milyar 213 milyon TL, hayat branşındaki teknik karlılığı ise 2 milyar 103 milyon TL idi. Ödenen hasarlara baktığımızda 2020 yılının üçüncü çeyreğinde hayat dışı branşta 15 milyar 214 milyon TL hasar ödeyen sektör, hayat branşında 3 milyar 25 milyon TL’lik hasar ödemesi gerçekleştirmişti.

Trafikteki 897 milyon TL zarar yazıldı

Trafik branşında 2020 yılının 3. çeyreğinde teknik kar 1 milyar 393 milyon 674 bin TL olarak kaydedilmişti. 2021’in üçüncü çeyreğinde trafik branşında 897 milyon 80 bin TL zarar yazıldı. Trafikte 2021 3. çeyreğinde yazılan primler 10,1 milyar TL’yi aşarken ödenen hasarlar 7,6 milyar TL olarak görüldü.

Kasko branşında ise teknik karlılık 916 milyon 73 bin TL’ye ulaştı. Kasko branşında yazılan primler 9,2 milyar TL ve ödenen hasarlar 6 milyar 73 milyon TL olarak görüldü. 2020’nin üçüncü çeyreğinde kasko branşındaki karlılık 1 milyar 992 milyon 372 bin TL olarak görülmüştü.

Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 360 milyon 110 bin TL iken mühendislik sigortalarında 168 milyon 926 bin TL’lik kar görüldü. Tarım sigortalarındaki yazılan primler 825,9 milyon TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 1,1 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.