Anadolu Hayat Emeklilik Dünyanın En Büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Katıldı
Anadolu Hayat Emeklilik Dünyanın En Büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Katıldı

Anadolu Hayat Emeklilik Dünyanın En Büyük Kurumsal Sürdürülebilirlik Platformu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Katıldı

Toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan ve tüm etkinliklerinde uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratmayı hedefleyen Anadolu Hayat Emeklilik, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu.

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lider kuruluşu Anadolu Hayat Emeklilik, 160’ın üzerinde ülkede 14 binin üzerinde şirket ve 4 binin üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) katılımcısı oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik bu üyelik kapsamında, Un Global Compact’ın; insan hakları, çevre iyileştirme, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda şirketlerin temel sorumluluklarının belirlendiği 10 ilkesini benimseyerek şirketin strateji ve operasyonlarını, ilgili ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışacağını taahhüt etti.

Platforma katılımları hakkında açıklama yapan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Sürdürülebilirliği iş modelimizin ve süreçlerimizin temeline alarak UN Global Compact üyeliğimizle birlikte sürdürülebilir gelecek için bir adım daha attık. Uzun yıllardır devam ettiğimiz ekonomik, çevresel ve sosyal etki faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın desteğini alarak ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Operasyonel verimlilik, kaynak tüketiminin azaltılması, sera gazı emisyonlarının nötrlenmesi gibi konularda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Diğer yandan sürdürülebilir gelecek, kadının güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği, 2021 yılında hayata geçirdiğimiz İleri Dönüşüm Hareketi gibi konularda da gerek şirket gerekse de iş birliği içinde olduğumuz inisiyatiflerle birlikte çevreye ve ekonomiye olumlu katkıda bulunmaya devam etmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma yolunda; ülkemize, dünyamıza ve gelecek nesillere sorumlu bir şirket misyonuyla daha fazla katma değer yaratmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.