2021 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk 5’i değişti
2021 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk 5’i değişti

2021 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ilk 5’i değişti

2021 yılında, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 109 bin 645 kişi ile katılımcı sayısındaki en büyük artış Türkiye Hayat ve Emeklilik’te yaşanırken, otomatik katılım yoluyla sisteme dahil olan katılımcı sayısını en fazla artan şirket 249 bin 602 kişi artış ile önceki yılda olduğu gibi Garanti Emeklilik ve Hayat oldu. Bu dönemde BES fon tutarında en fazla artış 13 milyar 395 milyon TL ile katılımcı sayısı artışında da lider olan Türkiye Hayat ve Emeklilik’te görülürken, OKS’de ise 2 milyar 247 milyon TL artış ile yine Türkiye Hayat ve Emeklilik’te oldu

15 şirketin aktif olarak faaliyet gösterdiği Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 2021 yılında toplam katılımcı sayısı önceki yıl sonuna göre 191 bin 456 kişi (%2,8) artarak yıl sonunda 7 milyon 92 bin kişi olarak görüldü. Bu dönemde sisteme otomatik katılım (OKS) yoluyla dahil olan katılımcı sayısı önceki yılın aynı dönemine göre %26,88 oranında artarak 8 milyon 419 bin kişi olarak ortaya çıktı.
 
2021 döneminde BES katılımcı sayısının en fazla olduğu ilk 5 şirket Türkiye Hayat ve Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik, AgeSA Hayat ve Emeklilik olarak sıralandı. En fazla katılımcı sayısına sahip olan ilk 5 şirket, sistemde bulunan toplam katılımcı sayısının yüzde 80,9’unu oluşturdu. OKS katılımcı sayısının en fazla olduğu ilk 5 şirket ise sırasıyla Türkiye Hayat ve Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat, Anadolu Hayat Emeklilik, AgeSA Emeklilik ve Hayat, ve Allianz Yaşam ve Emeklilik olarak sıralandı. OKS’de en fazla katılımcı sayısına sahip olan ilk 5 şirket, sistemde bulunan toplam katılımcı sayısının yüzde 81,96’sını oluşturdu.
 
2021 yılında AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş., Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş., Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketlerinde satınalma/kapanma/birleşme/ isim değişikliği gerçekleştiğinden veri tutarlılığı açısından istatistiklere dahil edilse de ilk 5 şirket içerisinde öne çıkarılamamıştır.
 
2021 yılında, BES’te katılımcı sayısı bakımından bir önceki yıl sonuna göre 9 şirkette artış, 4 şirkette azalış yaşandı. Katılımcı sayısında en fazla artış 109 bin 645 katılımcı ile Türkiye Hayat ve Emeklilik’te görülürken; 41 bin 944 kişi artış ile Katılım Emeklilik ve Hayat ikinci sırada, 39 bin 358 artışla Anadolu Hayat Emeklilik üçüncü sırada, 23 bin 319 katılımcı ile Allianz Yaşam ve Emeklilik dördüncü, 22 bin 70 katılımcı ile Garanti Emeklilik ve Hayat beşinci sırada yer aldı. Katılımcı sayısında önceki yıl sonuna göre azalış yaşanan şirketler ise NN Hayat ve Emeklilik, Bereket Emeklilik ve Hayat, Allianz Hayat ve Emeklilik, Ageon Emeklilik ve Hayat olarak sıralandı.
 
Bu dönemde BES katılımcı sayısında oransal olarak en fazla artış %13,78 ile yine Katılım Emeklilik’te görülürken %5,63 ile Türkiye Hayat ve Emeklilik ikinci sırada; %3,89 ile Fiba Emeklilik ve Hayat, %3,61 ile Anadolu Hayat Emeklilik, %3,21 ile Allianz Yaşam ve Emeklilik yer aldı. OKS’de ise katılımcı sayısı bakımından en fazla artış 250 bin kişi artış ile önceki yıl olduğu gibi Garanti Emeklilik ve Hayat’ta görüldü. En fazla artış yaşanan diğer şirketler ise 160 bin kişi ile Anadolu Hayat Emeklilik; 134 bin ile Allianz Yaşam ve Emeklilik; 68 bin kişi ile Türkiye Hayat ve Emeklilik; 36 bin kişi ile MetLife Emeklilik ve Hayat olarak sıralandı.

2021 sonunda BES’te toplam fon büyüklüğü, önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 50 oranında artarak 205 milyar 573 milyon TL olarak görülürken otomatik katılım ile sistemde olan katılımcıların fon büyüklüğü aynı dönemde %39,24 oranında artarak 15 milyar 740 milyon TL olarak ortaya çıktı. Bu dönemde en fazla fon tutarına sahip olan ilk 5 şirket; Türkiye Hayat ve Emeklilik, AgeSA Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Allianz Yaşam ve Emeklilik, Garanti Emeklilik ve Hayat olarak İlk 5 şirketin toplam fon tutarı, sistemde biriken toplam fon tutarının yüzde 83,9’unu oluşturdu.

Bu dönemde BES’te fon tutarını miktar bazında en fazla artıran şirketler 13 milyar 395 milyon TL artışla Türkiye Hayat ve Emeklilik oldu. 11 milyar 922 milyon TL ile Anadolu Hayat ve Emeklilik, 10 milyar 506 milyon TL artış ile Allianz Yaşam ve Emeklilik sıralamayı takip etti. 9 milyar 636 milyon TL artış ile Garanti Emeklilik ve Hayat; 2 milyar 373 milyon TL artış ile NN Hayat ve Emeklilik en fazla artışın yaşandığı diğer şirketler oldu.
 
Bu dönemde BES’te fon tutarını oransal olarak en fazla artıran şirketler; %55,20 oranla Katılım Emeklilik ve Hayat, %53,63 artışla Allianz Yaşam ve Emeklilik, %52,91 artışla Türkiye Hayat ve Emeklilik, %52,09 artışla Garanti Emeklilik ve Hayat, %50,18 artışla ile Allianz Hayat ve Emeklilik
oldu. OKS’de 2021 yılı sonu itibarıyla en fazla fon tutarı 8 milyar 581 milyon TL ile Türkiye Hayat ve Emeklilik’te, 1 milyar 699 milyon TL ile Anadolu Hayat ve Emeklilik’te, 1 milyar 556 milyon TL ile Garanti Emeklilik ve Hayat’ta, 1 milyar 334 milyon TL ile AgeSA Hayat ve Emeklilik’te görüldü. Bir önceki yıla kıyasla OKS’de fon tutarını en fazla artıran ilk 5 şirkete baktığımızda ise ilk sırada Türkiye Hayat ve Emeklilik’in yer aldığı görülüyor. 572 milyon TL artışla ile Garanti Emeklilik ve Hayat, 514 milyon TL ile Anadolu Hayat Emeklilik, 363 milyon TL ile Allianz Yaşam ve Emeklilik, 108 milyon TL ile Katılım Emeklilik ve Hayat sıralamadaki diğer şirketleri oluşturuyor.