ÖZEL ARAŞTIRMA: Sigortacılık sektörü istihdam gücünü artırmaya devam ediyor
ÖZEL ARAŞTIRMA: Sigortacılık sektörü istihdam gücünü artırmaya devam ediyor

ÖZEL ARAŞTIRMA: Sigortacılık sektörü istihdam gücünü artırmaya devam ediyor

2021 yıl sonu verilerine göre Türkiye’de sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketleri toplamında 20 bin 924 kişiyi istihdam ediyor. Kadın çalışanların daha ağırlıkta olduğu sektörde personelin yüzde 68’inin üniversite; yüzde 11’inin lisansüstü mezunu olduğu görülüyor. Sektörde tüm eğitim seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda sigortacılık ya da aktüerya bölümlerinden mezun olmuş çalışan sayısı ise sadece bin 707

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre 2021 yılı sonunda sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketlerinde istihdam edilen kişi sayısı 20 bin 924’e ulaşmış durumda. Bu sayıya acenteler, brokerler, aktüerler ve eksperler de dahil edildiğinde sektörün 50 bine yakın kişiye istihdam yarattığı ortaya çıkıyor. Personellerin büyük çoğunluğu üniversite mezunuyken sigortacılık/aktüerya bölümlerinden mezun personel sayısının diğer eğitim dallarına oranla beklenenden az olması dikkat çekiyor. İşletme alanlarından mezun olan çalışanlar ise sektörde daha fazlaca istihdam şansı buluyor. Şu an itibarıyla üniversite ve lisansüstü eğitime sahip işletme mezunu istihdam sayısı 5229.

Hızla gelişen sigorta ve emeklilik sektörü Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlarken sektörün sağladığı istihdam alanı da büyüyor. Banka, acente, broker gibi dağıtım kanallarının çalışanları, aktüerler, eksperler, şirket çalışanları, satış uzmanları gibi alt kırılımlar da düşünüldüğünde sektörün dolaylı olarak 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı düşünülüyor. Sektörün büyüme ve gelişmesi sürerken bu durum var olan istihdamın da artışına önemli katkılar sağlıyor.

TSB verilerinden alınan bilgilere göre, sektörde 158 ilkokul ve ortaokul dengi, 1.484 lise ve dengi, 2.747 2 yıllık yüksekokul, 14.300 üniversite ve 2.235 lisansüstü mezunu kişi istihdam ediliyor.

Sektörde 69 şirket faaliyette

2021 yılı sonu itibarıyla Türk Reasürans A.Ş.’nin de faaliyete başlamasıyla 5’i reasürans, 21’i emeklilik ve hayat, 43’ü ise hayat dışı olmak üzere sektörde toplam 69 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde istihdam edilen personel sayısı 2020 yılı sonunda 20 bin 427 kişi iken, rakamın artış göstererek 20 bin 924’e ulaştığı ortaya çıkıyor. Sektör birçok paydaş ve ürün çeşitliliği ile faaliyet gösterirken sigorta şirketleri, bireysel emeklilik ve hayat şirketleri, reasürans şirketleri, BES aracıları, sigorta acenteleri, brokerler, aktüerler ve sigorta eksperleri de sektörün istihdam yarattığı ana faaliyet alanlarını oluşturuyor.

Doğrudan satış personeli istihdamı azalırken, şirket çalışan istihdamı arttı

TSB’nin 2021 yılı sonu verilerine göre doğrudan satış ve doğrudan satış dışında çalışan personel genelinde sigorta şirketlerinde toplam 12 bin 202; bireysel emeklilik ve hayat şirketlerinde 8 bin 389 kişi, reasürans şirketlerinde ise 333 kişi istihdam ediliyor.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 2016 yılında 19 bin 652 kişi iken 2021 yılı sonunda bu rakam 20 bin 591 oldu. Doğrudan satış personeli 2016 yılında 6 bin 97 kişi iken 2021 yılı sonunda 5 bin 635 kişiye geriledi. Aynı dönemde doğrudan satış dışında şirketlerde çalışan personel sayısı 13 bin 555’ten 15 bin 289 kişiye yükseldi.

Toplam personelin yüzde 55’i kadınlardan oluşuyor

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde istihdam edilen toplam personelin yüzde 55 ile çoğunluğu kadın personellerden oluşurken; yüzde 45’inin erkek personellerden oluştuğu ortaya çıkıyor. Doğrudan satış personelinin 3570’i kadın; 2065’i erkek personel olarak yer alıyor. Doğrudan satış dışındaki alanlarda çalışan personelin 7992’si kadın; 7297’sinin erkek olduğu ortaya çıkıyor. 2021 yılı sonu verilerine göre sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinde toplam 11 bin 562 kadın, 9 bin 362 erkek çalışan istihdam ediliyor.

İstihdam edilen personelin yalnızca yüzde 9’u sigortacılık ve aktüerya bölümünden mezun

Şirketlerdeki toplam istihdamda 331 kişi hukuk bölümü mezunu, 1.378 kişi ekonomi bölümü mezunu, bin 708 kişi mühendislik bölümü mezunu, bin 707 kişi sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu ve 5 bin 229 kişi işletme bölümü mezunu. Sektördeki toplam çalışanların 8 bin 721’i ise diğer bölümlerden mezun. 20 bin 924 çalışanın yüzde 9’una tekabül eden yalnızca bin 707 kişinin sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu olması ise dikkat çekici sonuçlar arasında.

KÜBRA KANUN