Özel emeklilik sektörü büyümesini sürdürüyor
Özel emeklilik sektörü büyümesini sürdürüyor

Özel emeklilik sektörü büyümesini sürdürüyor

Özel emeklilik sektörü, ekonomik zorluk süreçlerine karşın 2022 yılının ilk 5 aylık sürecinde büyümesini sürdürdü. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 25 Mayıs tarihli verilerine göre, BES ve OKS toplamında katılımcı sayısı 13,9 milyonu aşarken, toplam fon büyüklüğü ise 295,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Sektör, yakın zaman önce hayata geçen yeni düzenleme planları sayesinde ilerleyen dönemlerde büyümesini katlayarak artırmayı hedefliyor.

Pandemi, dünyada ve ülkemizde etkilerini yitirmesine karşın, bu dönemde de ekonomik daralma süreci sektörde etkisini sürdürmeye başladı. Kur dalgalanmaları ve fiyat istikrarsızlıkları gibi olumsuzluklar, sektörü büyük oranda etkiledi. Buna karşın BES üzerinde yapılan yeni düzenlemeler ve özellikle 18 yaş altının sisteme dahil edilmesi, olumsuzluklara karşı bir tampon oluşturarak sistemi büyütmeye devam etti.  2021 yılı ilk çeyreği sonrası Bireysel Emeklilik Sistemi 138,1 milyar TL fon tutarını aşmıştı. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 25 Mayıs 2022 tarihli verilerine göre toplam fon büyüklüğü ise 274,3 milyar TL seviyesine ulaştı . Bu rakamlara bakıldığında Bireysel Emeklilik Sistemi, önemli bir büyüme sağlamış olarak karşımıza çıkıyor.

Otomatik Katılım Sistemi ise 20,8 milyar TL’lik fon tutarı ile önemli bir fon seviyesine ulaştı.

Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcı sayısı bazında da büyümesini sürdürdü. 31 Mart 2021 sonunda 6 milyon 909 bin 735 olan BES katılımcı sayısı 25 Mayıs 2022 itibarıyla 7 milyon 666 bin 684’e yükseldi.

2021 ilk yarısında 5 milyon 694 bin 834 olarak görülen OKS katılımcı sayısı ise, 25 Mayıs 2022 itibarıyla 6 milyon 294 bin 914 olarak karşımıza çıktı.

Önümüzdeki dönemde büyümenin artması hedefleniyor.

Yakın zaman önce açıklanan ve sektörde heyecanla karşılanan bir takım düzenlemeler olmuştu. Bu düzenlemeler arasında 18 yaş altı kesimin BES’e katılımının önünün açılması sektöre en büyük hareketi geçirdi. 20 Mayıs tarihi itibarıyla 18 yaş altı BES katılımcı sayısı toplamı 360 bin 366 oldu. Bu sayının katlanarak artacağı öngörülüyor.