Hayat sigortalarında prim üretimi 12,9 milyar TL’ye ulaştı
Hayat sigortalarında prim üretimi 12,9 milyar TL’ye ulaştı

Hayat sigortalarında prim üretimi 12,9 milyar TL’ye ulaştı

Hayat sigortaları, 2022 yılının 2. çeyreği itibarıyla önemli bir büyüme yakalamış durumda. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi istatistiklerinden elde edilen verilere göre, Haziran ayı itibarıyla hayat sigortalarından elde edilen toplam prim üretimi 12,9 milyar TL’yi aştı. Ferdi hayat poliçelerinde bu rakam 4,4 milyar TL iken grup hayat poliçelerinde bu rakam 8,5 milyar TL olarak kaydedildi

Hayat sigortalarında 2022 yılı itibarıyla büyüme devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin Haziran ayı hayat sigortası istatistiklerine bakıldığında; Ocak ve Haziran ayları arasında hayat branşında prim üretimi 12 milyar 985 milyon 185 bin 940 TL olarak gerçekleşti. Bu üretimin 15 milyon 330 bin 873 TL’si irat ödemelerinden sağlanırken, 12 milyar 969 milyon 855 bin 67 TL’si ise diğer alanlardan sağlandı. Aynı dönem verilerine göre hayat poliçe sayısı 6 milyon 446 bin 155 oldu.

Uzun süreli vefat primleri üretimin %45’ini oluşturuyor

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) Haziran 2022 verilerine göre ise, hayat sigortalarından elde edilen toplam direkt prim üretimi 12,9 milyar TL’yi aştı. Ferdi hayat poliçelerde bu rakam 4,4 milyar TL iken grup hayat poliçelerinde bu rakam 8,5 milyar TL olarak kaydedildi.  Prim üretimlerinin ayrıntısına bakıldığında ise; ferdi ve grup poliçeleri toplamında sermaye itfa dahil birikimli hayat sigortaları toplam üretimin yüzde 3’üne eşitken, bu oran karma hayat sigortalarında yüzde 19 olarak görüldü. Sadece yaşam teminatlı hayat sigortaları toplam üretim içinden yüzde 5’lik pay alırken, bu oran yıllık vefatta yüzde 28, uzun süreli vefatta yüzde 45 oranında gerçekleşti.  Yeni iş tahakkuk prim üretiminin yüzde 66’sı grup poliçelerinden gelirken, yüzde 34’ü ferdi poliçelerden elde edildi.

Banka kanalı hayat prim üretiminde lider

Dağıtım kanalı bazında direkt prim üretimlerine bakıldığında, bankalar ferdi poliçe üretiminin yüzde 46’sına, grup poliçe üretiminin yüzde 92’sine, toplam üretimin ise yüzde 76’sına sahip oldu. Acente ve brokerler ferdi poliçe üretiminin yüzde 29’una, grup poliçelerinin yüzde 2’sine, toplam üretimin ise yüzde 12’sine sahip oldular. Merkez ve direkt satış kanalı, ferdi hayat üretiminin yüzde 25’ine sahip olurken, grup üretiminde bu oran yüzde 1’e, toplamda ise yüzde 10’a denk geldi. Alternatif dağıtım kanalları ise toplam prim üretiminin yüzde 3’ünü sağladı.

Ferdi hayat poliçesi sahibi sigortalı sayısı 4,1 milyonu aştı

Hayat branşındaki sigortalı sayısı haziran ayı itibarıyla ferdi hayatta 4 milyon 186 bin 227 iken, grup hayatta 23 milyon 128 bin 99 oldu. Ferdi ve grup poliçeler toplamında sigortalı sayısı ise 27 milyon 314 bin 326 olarak kaydedildi. Ferdi poliçe sahipliğinde en yüksek sayı 1 milyon 930 bin 178 kişi ile yıllık vefatta iken, onu 1 milyon 756 bin 555 kişi ile uzun süreli vefat poliçesi takip etti. Karma hayat poliçesine sahip sigortalı sayısı ile 290 bin 131 kişi ile en yüksek sigortalı sayısına sahip üçüncü ürün grubu oldu.

Primin teminat bazlı dağılımında vefat teminatı başı çekiyor

TSB’nin Haziran 2022 tarihli dönem içinde tahakkuk eden primlerin teminat bazında dağılımına bakıldığında -birikim primleri hariç- vefat teminatı prim tutarı 5,7 milyar TL, hayatta kalma prim tutarı 967,1 milyon TL, maluliyet prim tutarı 1,1 milyar TL, tedavi masrafları prim tutarı 8,3 milyon TL, tehlikeli hastalıklar prim tutarı 90,4 milyon TL, işsizlik / geçici iş göremezlik / hastane gündelik tazminat prim tutarı 590,2 milyon TL, diğer teminatlarda ise prim tutarı 8,2 milyon TL oldu. Dönem içinde prim tahakkuku yapıldığı halde dönem sonunda yürürlükte olmayan sözleşmelere ilişkin primler ise negatif bazda 902 milyon 388 bin 225 TL tutarında seyretti.

Yılın ilk yarısında 3 milyar TL net tazminat ödemesi

Ocak-Haziran ayları arası dönemde sigortalılara yapılan net tazminat tutarı 3 milyar 19 milyon 454 bin 296 TL oldu. Aynı dönem içinde net muallak tazminat tutarı ise 1 milyar 664 milyon 527 bin 985 TL olarak kaydedildi. Borç ödeme sigortası genel şartları kapsamında yılın ilk yarısı ödenen prim tutarı ise 1 milyar 33 milyon 828 bin 350 TL olarak açıklandı.