DASK Sigortalılık Oranı Yükseliyor
DASK Sigortalılık Oranı Yükseliyor

DASK Sigortalılık Oranı Yükseliyor

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre zorunlu deprem sigortası poliçe sayısı 2023 yılı Mart ayı itibarıyla 11,4 milyon adete ulaştı. Böylece sigortalılık oranı %57,10’a yükseldi. DASK sigortalılık oranı her geçen dönemde yükselse de, burada hala alınacak uzun bir yol var.

Türkiye’de 100 binin üzerinde binanın yıkılmasına veya hasar almasına neden olan 1999 Gölcük Depremi sonrasında kurulan DASK'ın 2023 yılı Mart ayı istatistiklerinde, Türkiye’de toplam 20 milyon 32 bin konutun bulunduğu ve sigortalı konut sayısının 11 milyon 436 bin 609’a ulaştığı paylaşıldı.

Her an deprem riski ile karşı karşıya olunan Türkiye’de sigortalılık oranı, 2019 yıl sonunda yüzde 53 iken 2020 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 56,6’ya yükselmişti. 2022 yılında ise zorunlu deprem sigortası, Ekim ayında 8 milyon 797 bin 607 poliçe sayısına ulaşırken prim üretimi 1 milyar 745 milyon 915 bin 635 TL olarak görülmüştü. 2023 yılı Mart ayında ise toplam sigortalılık oranı yüzde 57,1 olurken,  yürürlükteki poliçe adedi 11,4 milyon oldu.

Deprem bölgesine 3,3 milyar TL tazminat ödemesi 
 
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin sonrasında DASK ödemeleri de başladı. DASK, deprem felaketi sonrasında işlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarı hakkında bilgilendirme paylaştı.
DASK'tan paylaşılan bilgilere göre, ödenen tazminat tutarı 13 Mart tarihi itibarıyla 3 milyar 350 milyon 905 bin 169 TL oldu. Kuruma yapılan başvuru sayısı ise 362 bin 646’ya ulaştı.

Karadeniz Bölgesi en düflük sigortal›l›k oran›na sahip bölge

Sigortalılık oranlarına bölgesel olarak bakıldığında, yüzde 65,6 sigortalılık oranı ile Marmara Bölgesi birinci sırada yer alıyor. Türkiye Deprem Risk Haritası’nın önemli bir bölümünü oluşturan Ege Bölgesi yüzde 58,2 ile ikinci sırada bulunurken, Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 54,7 sigortalılık oranı ile üçüncü sırada. İç Anadolu Bölgesi 52,2 oran ile sigortalılıkta dördüncü sırada. Akdeniz Bölgesi ise sigortalılık oranı 51 ile beşinci sırada yer alırken onu yüzde 50 sigortalılık oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi izliyor. Karadeniz Bölgesi ise yüzde 48 sigortalılık oranı ile son sırada yer alıyor.

Yürürlükteki deprem sigortası poliçelerinin toplam prim üretimi 3 milyar 8 milyon 428 bin 332 TL olarak görülüyor. Toplam prim üretiminin yüzde 49,1’inin 4 milyon 489 bin 795 sigortalı konut bulunan Marmara Bölgesi’nden sağlanması dikkat çekiyor. 1 milyon 728 bin 379 sigortalı konut barındıran Ege Bölgesi prim üretiminin yüzde 19,2’sine katkıda bulunurken, 1 milyon 282 bin 571 sigortalı konut bulunan Akdeniz Bölgesi prim üretiminin yüzde 7,2’sini sağlıyor. Diğer bölgelerin prim üretimindeki dağılım oranları şöyle: 1 milyon 972 bin 900 sigortalı konut bulunan İç Anadolu Bölgesi yüzde 9; 926 bin 927 sigortalı konut bulunan Karadeniz Bölgesi yüzde 7,3; 561 bin 579 konut bulunan Güney Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 2,3 ve sigortalı konut sayısı 474 bin 458 olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 5,8.

2020 ve sonrasında infla edilen binalarda sigortalılık oranı yüzde 12,21

Bina inşa yılları ve sigortalılık oranlarına bakıldığında, 1975 öncesi inşa edilen binalardaki sigorta oranı yüzde 4,1. 1976 ve 1999 arası inşa edilen binalarda sigortalılık oranı yüzde 24,94 ile dikkat çekerken, 2000 ve 2006 yılları arasında yapılmış binalar ise yüzde 16,24 sigortalılık oranına sahip. 2007 ve 2019 yılları arasında inşa edilen binalardaki sigortalılık oranı yüzde 42,52 ile göze çarparken, bu oran 2020 ve sonrasında inşa edilen binalarda yüzde 12,21’e düşmüş durumda.

1-3 kat arası binalarda görülen sigortalılık oranı yüzde 42,2 iken 4-7 kat arası binalarda yüzde 41,4, 8-18 kat arası binalarda yüzde 14,8 ve 19 ve üzeri katlı binalarda yüzde 1,4 olarak görülüyor.