SEDDK, Sigorta Tahkim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı
SEDDK, Sigorta Tahkim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı

SEDDK, Sigorta Tahkim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yaptı

SEDDK, trafik sigortası düzenlemelerinde revizyona gitti. Konuyla ilgili paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı 27 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, artan maliyetlerin etkin yönetimini sağlamayı teminen Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından devreye alınan “Trafik Sigortası Yol Haritası” kapsamında Sigorta Tahkim Yönetmeliği’nde de revizyona gidildi.

Bilindiği üzere sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla faaliyette bulunan Sigorta Tahkim Komisyonu, alternatif yargı yolu olması hasebiyle adalet sisteminin yükünü önemli ölçüde azaltmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından uygulanacak bu yönetmelikte birçok alanda değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda başta hakemlerin üzerindeki mevcuttaki aşırı iş yükünün azaltılması ve yargılama kalitesinin artırılması amacıyla yönetmelikte düzenleme yapılmıştır. İlaveten, hakemlik sınavına girebilecekler yeniden tanımlanarak, sigortacılık mesleğinin temel fonksiyonlarından olan aktüerya, risk kabul, teknik muhasebe ile reasürans alanları sigortacılık deneyimine dahil edilmiş ve hakem adayı tabanı genişletilmiştir. Ayrıca son yıllarda hızla artan dosya yoğunluğu hasebiyle itiraz hakemlerinin sayısının artırılması için genişletici önlemler alınmıştır. Bu kapsamda itiraz hakemi olarak görev yapacakların sigorta hakemleri arasından seçilmesine de olanak sağlanmıştır. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun başvuru aşamasından karar aşamasına kadar elektronik ortamda yürütülmesine imkân sağlanarak
operasyonel verimlilik öngörülmüştür. Yapılan değişiklikle itiraz yetkilisinin nitelikleri yeniden tanımlanmış olup itiraz hakem heyetine usulüne uygun yapılmayan başvurularda, başvuru ücretinin yarısının iade edilmesi hüküm altına alınarak usulsüz başvuruların önüne geçilmesi ve maliyet azaltıcı tedbir alınması amaçlanmıştır. Uyuşmazlıkların çözümü için görev alan hakemlerin önemli mazeretlerinin bulunması durumunda dosya bakma zorunluluklarını durdurabilmelerine olanak sağlanmıştır. Mücbir nedenler ve diğer önemli mazeretler nedeni ile dosya kabulü yapamayan hakemlerin, takip edildiği listenin belirli periyodlarla gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır. Hakem listesinden silinme halinde sonuçlanmayan başvurular için izlenecek yol belirlenmiş, bu konudaki düzenleme, Kanunun 30. maddesinin on iki ve on beşinci fıkralarındaki sürelere uygun olarak yeni görevlendirilen hakemler için işin niteliğine uygun şekilde tespiti sağlanmıştır. Devreye alınan bu değişikliklerle Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuran sigortalıların iş süreçlerinin daha hızlı, güvenilir ve etkin yürütülmesi amaçlanmakta olup önümüzdeki dönemde “Trafik Sigortası Yol Haritası” kapsamında tahkim sisteminde yapılacak kanuni düzenlemelerle maliyet azaltıcı ilave tedbirler alınacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."