Trafik sigortasındaki tartışmaların odak noktası; çözüm bulunacak mı?
Trafik sigortasındaki tartışmaların odak noktası; çözüm bulunacak mı?

Trafik sigortasındaki tartışmaların odak noktası; çözüm bulunacak mı?

Trafik sigortaları, son dönemlerde sektörle ilgili en fazla konuşulan ve tartışılan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Zorunlu sigorta olması ve en yüksek prim yazılan alanlardan biri olması bu tartışmaların odak nedenlerinden. Son günlerde de trafik sigortaları ile ilgili çok fazla belirsizlik olması gündeme yeni bir tartışma konusu olarak düşmüştü. Konu hakkında fikirlerine başvurduğumuz Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasıyla ile ilgili yaşanan belirsizliğin yakın zamanda ortadan kalkacağını ve bu alanda yoğun şekilde çalışmalar yapıldığını aktardı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatların 'genel şartlar'a göre belirlenmesini düzenleyen hükümlerini Ekim 2020 tarihinde iptal etmişti.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 90 ve 92'nci maddelerine verilen iptal kararı sonrasında Danıştay 8'nci dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu karar sonrasında özellikle destekten yoksun kalma ve sürekli sakatlık tazminatı hesaplamalarında 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren 'genel şartlarda' elde edilen ve tazminatın mahkeme veya tahkim yoluna gidilmeksizin hesaplanarak ödenmesini hızlandıran sürecin büyük bir bölümünün yürütmesi durdurularak yeni bir belirsizlik ortaya çıktı.

SEDDK kanun taslağını Bakanlığa sundu

Konuyla ilgili fikirlerine başvurduğumuz SEDDK yetkilileri, “Trafik Sigortası ile ilgili yaşanan belirsizliğin kısa süre içinde ortadan kalkması için konuya taraf olan birçok bakanlık ve kurumla 6 aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an için bu konudaki kanun taslağını TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na sunmuş bulunuyoruz. Sonraki adımda TBMM Genel Kurulu'nun açılmasının hemen ardından, taslağın meclis gündeminde görüşülerek kanunlaşmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

SEDDK yetkilileri, kurum olarak Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ile birlikte hiçbir sigortalıyı ve hak sahibini mağdur etmeden sorunları çözmek adına yoğun şekilde çabaladıklarının altını çizerek, tazminat hesaplamalarında tekdüzeliğin giderilmesi için de önemli aksiyonlar planladıklarını ve yakın zamanda bu alandaki sorunların çözümlenmesi için çalıştıklarını aktardı.


KÜBRA KANUN