Sigorta sektörü 2021’in ilk yarısında 5,9 milyar TL teknik kara ulaştı
Sigorta sektörü 2021’in ilk yarısında 5,9 milyar TL teknik kara ulaştı

Sigorta sektörü 2021’in ilk yarısında 5,9 milyar TL teknik kara ulaştı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2021 yılı haziran sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta oluşan toplam teknik kar 4 milyar 175 milyon 243 bin TL, hayat branşında 1 milyar 311 milyon 391 bin TL ve emeklilik branşında 461 milyon 255 bin TL’ye ulaştı. Sektörün toplam karlılığı 5 milyar 947 milyon 635 bin TL olarak görüldü

İlk yarıda teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,22 oranında azaldığı gözlemleniyor. Hayat dışı branşlardaki toplam teknik karlılık 2020 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 12,4 oranında azalış gösterirken hayat branşındaki teknik karlılık yüzde 4,29 oranında azaldı. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 36,16 oranında arttı. 
 
Teknik zarar 4 branşta 865,1 milyon TL oldu
 
2021 yılının ilk yarısında trafik dahil toplam 4 branşta zarar edilirken zarar tutarı 865 milyon 168 bin TL oldu. 2020 yılının ilk yarısında ise 4 branşta toplamda 257 milyon 166 bin TL’lik zarar görülmüştü. İlk yarıda trafik branşı yüzde 6,2’lik kar/zarar oranı ile 407,6 milyon TL zarar etti. Genel sorumluluk branşı yüzde 36,5 kar/zarar oranı ile 164 milyon 542 bin TL, kara araçları sorumluluk branşı yüzde 4,1 kar/zarar oranı ile 290 milyon 970 bin TL ve hava araçları branşı yüzde 13,9 kar/zarar oranı ile 1 milyon 970 bin TL zarar etti. 
 
İlk yarıda 15 milyar 932 milyon TL hasar ödendi

Sektör 2021 yılının ilk yarısında hayat dışı branşta 13 milyar 857 milyon TL net hasar öderken hayat branşında 2 milyar 75 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün sigortalılara ilk yarıda ödediği toplam net hasar tutarı 15 milyar 932 milyon TL’ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 9 milyar 645 milyon TL civarında seyretmişti. 2021 ilk yarısında teknik gelire büyük etki yapan yazılan primler, hayat dışı branşta toplam 24 milyar 781 milyon TL, hayat branşında ise 7 milyar 364 milyon TL’ye ulaştı.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 78,6 milyon TL, hastalık sağlık branşında 3,3 milyar TL, kara araçları branşında 3,5 milyar TL, hava araçlarında 5,6 milyon TL, su araçlarında 105,9 milyon TL, nakliyat branşında 75,4 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 806,2 milyon TL hasar ödendiğini görüyoruz. Genel zararlar branşında 567 milyon TL hasar ödemesi yapılırken kara araçları sorumluluk branşında 5,1 milyar TL, su araçları sorumluluk branşında 1,8 milyon TL, genel sorumluluk branşında 184 milyon TL, kredi branşında 10,2 milyon TL, kefalet branşında 6,8 milyon TL, finansal kayıplar branşında 21,8 milyon TL ve hukuksal koruma branşında 967 bin TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.  
 
Trafikteki teknik zarar yazıldı
 
Sektörün lokomotif branşı olan trafik sigortaları, 2020 yılının ilk çeyreğinde uzun bir sürenin ardından teknik karlılık elde etmişti.  Branşın teknik karlılığı 2021 yılının ikinci yarısında zarar kaydetti.  Trafik branşında teknik zarar 407,6 milyon TL olarak görülüyor. 2021 ilk yarısında trafik branşında yazılan primler 6,4 milyar TL’yi aşarken ödenen hasarlar 4,8 milyar TL olarak görüldü.
 
Kasko branşında ise teknik karlılık 1 milyar 157 milyon 763 bin TL’ye ulaştı. Kasko branşındaki yazılan primler 5,8 milyar TL ve ödenen hasarlar 3,5 milyar TL olarak görüldü. 2020 ilk yarısında kasko branşındaki karlılık 1,6 milyar TL olarak görülmüştü. 
 
Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 367 milyon 103 bin TL iken, mühendislik sigortalarında 86 milyon 560 bin TL’ye ulaştı. Tarım sigortalarında yazılan primler 713 milyon 440 bin TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 687 milyon 183 bin TL’ye ulaştığı görülüyor. 2020 yılının aynı döneminde devlet destekli tarım sigortaları 144 milyon 18 bin TL ve mühendislik sigortaları 40 milyon 484 bin TL teknik karlılığa ulaşmıştı.
 
Kaskoda önemli karlılık 
 
İlk yarıda teknik karlılığa TL bazında baktığımızda en yüksek karlılık seviyesine ulaşan branş kasko branşı oldu. Kasko branşında teknik kar 1 milyar 157 milyon 763 bin TL, kara araçları branşında 1 milyar 157 bin TL, hastalık sağlık branşında 1 milyar 138 milyon 640 bin TL’ye ulaştı. Yangın ve doğal afetler branşında 669 milyon 601 bin TL’ye, kaza branşında 657 milyon 571 bin TL’ye, genel zararlar branşında 572 milyon 172 bin TL’ye, nakliyat branşında 239 milyon 695 bin TL’ye ulaştı. Devlet destekli tarım sigortaları branşındaki teknik kar 367 milyon 103 bin TL’ye, hukuksal koruma branşındaki teknik kar 109 milyon 988 bin TL’ye, finansal kayıplar branşında 14 milyon 23 bin TL’ye, mühendislik branşında 86 milyon 560 bin TL’ye, kefalet branşında 19 milyon 905 bin TL’ye, kredi branşında 19 milyon 590 bin TL’ye, destek branşında 138 bin 488 TL’ye ulaştı.