Üçüncü çeyrekte toplam sigorta prim üretimi %19,14 artış gösterdi
Üçüncü çeyrekte toplam sigorta prim üretimi %19,14 artış gösterdi

Üçüncü çeyrekte toplam sigorta prim üretimi %19,14 artış gösterdi

2021 yılının üçüncü çeyreğinde, sigorta sektöründe toplam prim üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %19,14 oranında artarak 70 milyar 603 milyon TL oldu. Toplam prim üretiminde sorumluluk sigortaları %25,95 ile önceki dönemlerde olduğu gibi en yüksek paya sahip olurken bu dönemde prim üretiminde en fazla artış %40,86 oranla nakliyat branşında yaşandı.

Türkiye Sigorta Birliği (T.S.B.)’nin 2021 yılı Eylül ayı sonunda açıkladığı verilere göre sigorta sektöründe toplam prim üretimi, 2020 yılının üçüncü çeyreğine göre %19,14 artışla 70 milyar 603 milyon TL olarak ortaya çıktı. Bu dönemde hayat dışı branşlardaki toplam prim üretimi %21,37 artışla 58 milyar 268 milyon TL olurken, hayat branşı prim üretimi %9,66 artışla 12 milyar 334 milyon TL olarak görüldü.

Yılın üçüncü çeyreği sonunda en fazla prim üretimine sahip branşı, sektörün toplam prim üretiminin %25,95’ini oluşturan sorumluluk sigortaları oluşturdu. Hayat branşı %17,47’lik pay ile ikinci sırada; araç sigortaları %14,64 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde yangın ve doğal afetler branşının payı %12,90; sağlık branşının payı %12,63; genel zararlar branşının payı %10,63; kaza branşının payı %2,35; nakliyat branşının payı %1,73 olarak görüldü.

Önceki yılın aynı dönemine göre branşlar bazında prim üretimindeki en fazla artış nakliyat branşında görüldü. Nakliyat branşı prim üretimindeki artış %40,86 olarak ortaya çıktı. Araç sigortaları, bu dönemde %32,62 ile prim üretiminde en fazla artış gösteren branşlar arasında ikinci sırada yer alırken genel zararlar branşı prim üretimindeki artış %27,62 olarak gerçekleşti. Yangın ve doğal afetler branşında %25,07; sağlık branşında %22,94; sorumluluk sigortalarında %11,79; hayat branşı prim üretiminde %9,66; kaza branşı prim üretiminde %1,32 oranında artış gerçekleşti.

“Türkiye Sigorta A.Ş.; 7 milyar 718 milyon TL toplam prim üretimi ve pazardan aldığı %10,93’lük pay ile üçüncü çeyreği de lider olarak tamamladı”

Yılın üçüncü çeyreği sonunda, hayat ve hayat dışı branşlar toplamındaki genel prim üretimi sıralamasında 7 milyar 718 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %10,93’lük pay ile Türkiye Sigorta A.Ş. ilk sırada yer aldı. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi bu dönemde 7 milyar 122 milyon TL prim üretimi ve %10,09’luk pazar payı ile ikinci sırada yer alırken Allianz Sigorta’nın 6 milyar 662 milyon TL prim üretimi ve %9,44’lük pazar payı ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. AkSigorta bu dönemde 4 milyar 471 milyon TL prim üretimi ve pazardan aldığı %6,33’lük pay ile dördüncü, AXA Sigorta 3 milyar 510 milyon TL prim üretimi ve %4,97’lik pazar payı ile beşinci sırada yer aldı.

Bu dönemde, hayat dışı branşlarda en fazla prim üreten ilk 5 şirket; Türkiye Sigorta AŞ, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Allianz Sigorta, AkSigorta, AXA Sigorta olarak sıralandı.

Hayat branşı prim üretiminde ise ilk 5 şirket; Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ, Allianz Yaşam ve Emeklilik, AgeSA Hayat ve Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik, Aegon Emeklilik ve Hayat olarak sıralandı.