Sigorta sektörünün teknik karı 2021 yılında 9,9 milyar TL oldu
Sigorta sektörünün teknik karı 2021 yılında 9,9 milyar TL oldu

Sigorta sektörünün teknik karı 2021 yılında 9,9 milyar TL oldu

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2021 yılı Aralık sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta oluşan toplam teknik kar 7 milyar 282 milyon 465 bin TL, hayat branşında 2 milyar 668 milyon 878 bin TL’ye ulaştı. Sektörün toplam karlılığı 9 milyar 951 milyon 344 bin TL olarak görüldü. Emeklilik branşındaki teknik kar ise aynı dönemde 730 milyon 109 bin TL oldu.

Yıl sonunda teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,79 oranında azaldığı gözlemleniyor. Hayat dışı branşlardaki toplam teknik karlılık 2020 yıl sonundaki 8 milyar 73 milyon TL’den 2021 yıl sonunda 7 milyar 282 bin TL’ye ulaştı. Hayat branşındaki teknik karlılık yüzde 3,61 oranında arttı. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,97 oranında arttı.

3 farklı branşta teknik zarar yazıldı

2021 yılı sonunda 3 farklı branşta toplamda 4 milyar 780 milyon TL zarar kaydedildi. 2020 yılının sonunda ise 4 farklı branşta toplamda 556 milyon 457 bin TL zarar yaşanmıştı.

Zarar yazılan branşlar arasında 2,7 milyar TL ile trafik, 2,52 milyon TL ile kara araçları sorumluluk, 21,3 milyon TL ile su araçları sigortaları yer aldı.

2021 yılında ödenen net hayat dışı hasar 33,5 milyar TL’yi aştı

Sektör 2019 yılında hayat dışı branşta 21 milyar 616 milyon TL net hasar öderken hayat branşında 3 milyar 347 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirmişti. Bu rakam 2020 yılında hayat dışında 22,3 milyar TL, hayat branşında ise 4 milyar 13 milyon TL olmuştu.  2021 yılı sonunda ödenen toplam hayat dışı net hasar 33 milyar 576 milyon TL oldu. 2021 yılında teknik gelire büyük etki yapan yazılan primler, hayat dışı branşta toplam 55 milyar 728 milyon TL, hayat branşında ise 16 milyar 596 milyon TL’ye ulaştı.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 1,493 milyar TL, hastalık-sağlık branşında 2,533 milyar TL, kara araçları branşında 1,325 milyar TL, nakliyat branşında 586,5 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 1,703 milyar TL teknik karlılık görülüyor.

Trafikte zarar kaydedildi

Trafik sigortalarında 2019’un sonunda teknik zarar artmıştı. Branştaki teknik zarar 903 milyon 373 bin TL olarak görülmüştü. 2020 yılı sonunda buradaki zarar silinerek kar elde edilmişti. Trafik branşında 2021 yılı sonunda elde edilen teknik zarar 2,706 milyar TL’ye ulaştı.

2021 yılı sonunda trafik branşında yazılan primler 14,9 milyar TL’yi aşarken ödenen hasarlar 11,6 milyar TL olarak görüldü.

Kasko branşında ise teknik karlılık 1 milyar 325 milyon 579 bin TL’ye ulaştı. Kasko branşında yazılan primler 13,9 milyar TL ve ödenen hasarlar 9,3 milyar TL olarak görüldü.

Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 262 milyon TL iken mühendislik sigortalarında 402,7 milyon TL kar yazıldı. Tarım sigortalarındaki yazılan primler 1,092 milyar TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 1,845 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.

Hastalık-sağlık branşı, TL bazında en yüksek karlılık sağlayan branş

Yıl sonunda teknik karlılığa branşlar bazında baktığımızda TL bazında en yüksek karlılık seviyesine ulaşan branş hastalık-sağlık branşı oldu. Hastalık-sağlık branşında teknik kar/zarar oranı yüzde 24 ile 2 milyar 533 milyon 123 bin TL, kaza branşında yüzde 81,9 ile 1 milyar 493 milyon 816 bin TL, yangın/doğal afetler branşında ise yüzde 42 ile 1 milyar 703 milyon 442 bin TL’ye ulaştı.

Genel zararlar branşı yüzde 32,4 ile 836 milyon 793 bin TL’ye, nakliyat branşı yüzde 80,7 ile 586 milyon 561 bin TL’ye, hava araçları sigortaları branşı yüzde 42 ile 16 milyon 127 bin TL’ye ulaştı.

Hukuksal koruma branşındaki teknik kar zarar oranı yüzde 126,3 ile 308 milyon 316 bin TL’ye, mühendislik branşı yüzde 19,2 ile 230 milyon 483 bin TL’ye, finansal kayıplar branşı yüzde 33,9 ile 69 milyon 151 bin TL’ye, kefalet branşı yüzde 189,4 ile 97 milyon 30 bin TL’ye, kredi branşı yüzde 28,9 ile 40 milyon 72 bin TL’ye ulaştı.