Sektör Çalışanları Arasında Sigorta Ve Aktüerya Mezunu Oranı Düşüşte
Sektör Çalışanları Arasında Sigorta Ve Aktüerya Mezunu Oranı Düşüşte

Sektör Çalışanları Arasında Sigorta Ve Aktüerya Mezunu Oranı Düşüşte

2022 yıl sonu verilerine göre Türkiye’de sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketleri toplamında doğrudan satış personeli de dahil 22 bin 819 kişiyi istihdam ediliyor. Kadın çalışanların daha ağırlıkta olduğu sektörde personelin yüzde 68’inin üniversite; yüzde 13’ünün lisansüstü mezunu olduğu görülüyor. Sektörde tüm eğitim seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan satış personeli hariç, sigortacılık ya da aktüerya bölümlerinden mezun olmuş çalışan sayısı ise sadece bin 653. Sektör, özellikle genç istihdamını artırmak ve gençleri ilgili eğitim bölümlerine çekebilmek için çeşitli projelere de imza atarak, genç istihdamına katkı sağlıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre 2022 yılı sonunda sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketlerinde istihdam edilen kişi sayısı 22 bin 819’a ulaşmış durumda. Bu sayı geçen senenin aynı döneminde 20 bin 924’tü. Bu sayıya acenteler, brokerler, aktüerler ve eksperler de dahil edildiğinde sektörün 50 binden fazla kişiye istihdam yarattığı ortaya çıkıyor. Personellerin büyük çoğunluğu üniversite mezunuyken sigortacılık/aktüerya bölümlerinden mezun personel sayısının diğer eğitim dallarına oranla beklenenden az olması dikkat çekiyor. İşletme alanlarından mezun olan çalışanlar ise sektörde daha fazlaca istihdam şansı buluyor. Şu an itibarıyla üniversite ve lisansüstü eğitime sahip işletme mezunu istihdam sayısı 5 bin 486.

Hızla gelişen sigorta ve emeklilik sektörü Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlarken sektörün sağladığı istihdam alanı da büyüyor. Banka, acente, broker gibi dağıtım kanallarının çalışanları, aktüerler, eksperler, şirket çalışanları, satış uzmanları gibi alt kırılımlar da düşünüldüğünde sektörün dolaylı olarak 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı düşünülüyor. Sektörün büyüme ve gelişmesi sürerken bu durum var olan istihdamın da artışına önemli katkılar sağlıyor.

TSB verilerinden alınan bilgilere göre, sektörde 153 ilkokul ve ortaokul dengi, 1.211 lise ve dengi, 1.906 2 yıllık yüksekokul, 11.490 üniversite ve 2.113 lisansüstü mezunu kişi istihdam ediliyor. Doğrudan satış personeli tarafına bakıldığında ise; 367 lise ve dengi, 1.111 2 yıllık yüksekokul, 4.221 üniversite ve 246 lisansüstü mezunu kişi istihdam ediliyor.

Sektörde 70 şirket faaliyette

Sektörde 2023 yılı itibarıyla 4 reasürans, 21 emeklilik ve hayat, 45 hayat dışı olmak üzere toplam 70 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde istihdam edilen personel sayısı 2021 yılı sonunda 20 bin 924 kişi iken, rakamın artış göstererek 22 bin 819’a ulaştığı ortaya çıkıyor. Sektör birçok paydaş ve ürün çeşitliliği ile faaliyet gösterirken sigorta şirketleri, bireysel emeklilik ve hayat şirketleri, reasürans şirketleri, BES aracıları, sigorta acenteleri, brokerler, aktüerler ve sigorta eksperleri de sektörün istihdam yarattığı ana faaliyet alanlarını oluşturuyor.

TSB’nin 2022 yılı sonu verilerine göre doğrudan satış ve doğrudan satış dışında çalışan personel genelinde sigorta şirketlerinde toplam 13 bin 283; bireysel emeklilik ve hayat şirketlerinde 9 bin 159 kişi, reasürans şirketlerinde ise 377 kişi istihdam ediliyor.

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde çalışan toplam personel sayısı 2016 yılında 19 bin 652 kişi iken 2022 yılı sonunda bu rakam 16 bin 873 oldu. Doğrudan satış personeli 2016 yılında 6 bin 97 kişi iken 2021 yılı sonunda 5 bin 946’ya kişiye geriledi.

Toplam personelin yüzde 53’ü kadınlardan oluşuyor

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde istihdam edilen toplam personelin yüzde 53 ile çoğunluğu kadın personellerden oluşurken; yüzde 47’sinin erkek personellerden oluştuğu ortaya çıkıyor. Doğrudan satış personelinin 3779’u kadın; 2167’si erkek personel olarak yer alıyor. Doğrudan satış dışındaki alanlarda çalışan personelin 8864’ü kadın; 8009’unun erkek olduğu ortaya çıkıyor. 2022 yılı sonu verilerine göre sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinde toplam 12 bin 643 kadın, 10 bin 176 erkek çalışan istihdam ediliyor.

İstihdam edilen personelin yalnızca yüzde 4’ü sigortacılık ve aktüerya bölümünden mezun

Şirketlerdeki toplam istihdamda 310 kişi hukuk bölümü mezunu, 1.416 kişi ekonomi bölümü mezunu, bin 757 kişi mühendislik bölümü mezunu, 936 kişi sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu ve 4 bin 819 kişi işletme bölümü mezunu. Sektördeki toplam çalışanların 6 bin 473’ü ise diğer bölümlerden mezun. 20 bin 924 çalışanın yüzde 4,1’ine tekabül eden yalnızca 936 kişinin sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu olması ise dikkat çekici sonuçlar arasında.