Hayat sigortalarında 30,8 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti
Hayat sigortalarında 30,8 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

Hayat sigortalarında 30,8 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

2021 yılında 17,7 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren hayat sigortaları, 2022 yılında önemli bir artış yakalayarak 30,8 milyar TL oldu.

Sigorta sektöründe önemli bir penetrasyona sahip olduğu bilinen ve uzun yıllardır gelişmesi gerektiği dile getirilen hayat branşı; 2017 yılında ulaştığı yüzde 35’lik büyüme ivmesini 2018 yılında koruyamamış, 6,9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmişti. 2019 yılında son yılların rekor büyümesine imza atan branş, toplam prim üretimi olan 69,2 milyar TL’nin yüzde 16,4’ünü gerçekleştirerek 11 milyar 358 milyon TL prim üretimine ulaşmıştı. Branş, 2020 yılında ise pandeminin getirdiği zorlu süreçlere karşın yüzde 26,87 oranındaki büyümesiyle 14,4 milyar TL’lik prim üretimine ulaşmıştı. 2021 yılında büyümesini sürdüren hayat sigortaları 17,7 milyar TL’lik prim üretimiyle başarısını sürdürmüştü. 2022 yılında hayat branşında prim üretimi 30,8 milyar TL oldu.

Birikim primleri hariç toplam prim üretimi 17,6 milyar TL oldu

Hayat sigortalarında birikim primleri hariç toplam prim üretimi 2022 yılında 17 milyar 672 milyon 553 bin 629 TL oldu. Yürürlükteki sözleşmelerin birikim primleri hariç teminat bazındaki dağılımına baktığımızda 4,9 milyar TL’lik prim üretimini ile en yüksek payın vefat teminatlarından geldiğini görüyoruz. Vefat teminatı primlerinin 729,2 milyon TL’lik kısmı kredi harici yıllık vefat sigortalarından, 2,4 milyar TL’lik kısmı kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından oluşurken; 192,5 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından ve 3,5 milyar TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından geliyor. Vefat teminatı primlerinin 665,5 milyon TL’si birikimli sigortalardan, 3 milyon TL’si hayatta kalma şartına bağlı sigortalardan, 4,4 milyar TL’si karma sigortalardan, 114,2 milyon TL’si gelir sigortalarından ve 2,5 milyon TL’si diğer sigortalardan oluştu.

Hayat sigortası primlerinin 2,9 milyar TL’sini maluliyet teminatı oluşturdu

Hayat sigortası primlerinin 2,9 milyar TL’sini maluliyet teminatı oluşturuyor. Maluliyet teminatının 175,9 milyon TL’si kredi kapsamında olmayan yıllık vefat sigortalarından, 569,9 milyon TL’si kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından, 10 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından, 1,9 milyar TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından, 274,5 bin TL’si birikimli sigortalardan, 15,2 milyon TL’si karma sigortalardan ve 2,4 milyon TL’si diğer sigortalarından geldi.

Borç ödeme sigortalarında 2 milyar 5 milyon TL prim üretimi

2022 yılında borç ödeme sigortası kapsamında toplam 2 milyar 5 milyon TL prim üretimine ulaşıldı. Borç ödeme sigortası teminatları arasında kredi ödeme güvencesi 2,4 milyar TL prim üretimine sahip olurken kredi kartı ödeme güvencesi 118,4 milyon TL’lik hacme ulaşan teminat oldu.  Gelir güvencesi prim üretimi 3,2 milyon TL’ye yükselirken diğer teminatların prim üretimi 863,7 bin TL olarak görüldü.

2022 yılında hayat sigortalarında 6,4 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı

TSB verilerine göre hayat sigortalarında 2022 yılında toplamda 6,4 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı. 2021 yılında bu rakam 4,2 milyar TL seviyesinde idi. 2022 yılında hayat sigortalarında 6,4 milyar TL’lik toplam ödenen net tazminat tutarının en yüksek aralığını 2,3 milyar TL’lik net tazminat ödemesi ile vefat tazminatları oluşturdu. Vefat tazminatlarının 2,3 milyar TL’si ecelen vefat teminatından ödenirken, 51 milyon TL’si kazaen vefat teminatından ödendi. Hayat sigortalarında vade gelimi tazminatları için 313,8 milyon TL, işsizlik tazminatları için 60,9 milyon TL, irat tazminatları için 78,5 milyon TL ve maluliyet tazminatları için 66,3 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Maluliyet tazminatlarının 1,1 milyon TL’si kazaen maluliyet, 40,9 milyon TL’si ise hastalık sonucu maluliyet teminatı nedeniyle ödendi. Tehlikeli hastalıklar teminatı için 11,9 milyon TL, fesih teminatı için 66 bin 457 milyon TL, geçici iş göremezlik teminatı için 1,1 milyon TL, hastane gündelik tazminatı için ise 523 bin TL net hasar ödemesi gerçekleştirildi.

20212 yılında tahakkuk eden muallak tazminatlara baktığımızda ise net muallak tazminatın 1,9 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. Vefat tazminatlarındaki net muallak tazminat 1,6 milyar TL iken; maluliyet tazminatlarında net muallak tazminat 44,3 milyon TL olarak görüldü. 2022 yılındaki diğer muallak tazminatlar; tehlikeli hastalıklar teminatında 37,6 milyon TL, işsizlik teminatında 5,4 milyon TL, geçici iş görmezlik teminatında 661,2 bin TL ve hastane gündelik tazminat teminatında 402,5 bin TL olarak ortaya çıktı. Tedavi masrafları teminatındaki net muallak tazminat 205,3 bin TL, vade geliminde 145,6 milyon TL, iratta 766,5 bin TL, iştirada 35,5 milyon TL, fesihte 954 bin TL ve diğer teminatlarda 52 milyon TL olarak görüldü.