Sigorta sektörü 2023’ün ilk çeyreğinde karlılığı 5 milyara taşıdı
Sigorta sektörü 2023’ün ilk çeyreğinde karlılığı 5 milyara taşıdı

Sigorta sektörü 2023’ün ilk çeyreğinde karlılığı 5 milyara taşıdı

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı 2023 yılı Mart sonu konsolide bilanço ve gelir tablolarına göre hayat dışı branşta sektörün teknik karı 3 milyar 261 milyon TL oldu. Hayat branşında sektör 1 milyar 643 bin TL teknik kar yazarken, emeklilik branşında 252,8 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam karlılığı 5 milyar 157 milyon 804 bin 62 TL olarak görüldü.

İlk çeyrekte teknik karlılığın bir önceki yılın aynı dönemine göre arttığı gözlemleniyor. Hayat dışı branşlarda toplam 423 milyon TL zarar yazılan 2022 senesinin tersine, 2023 yılı ilk çeyreğinde teknik karlılık 5,157 milyar TL oldu. Hayat branşında ise teknik karın artarak 1,643 milyar TL’ye çıktığı görülüyor. Emeklilik branşınki teknik karlılık ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 oranında azalarak 252,8 milyon TL oldu.

Teknik zarar 7 branşta 6,5 milyar TL

2023 yılının ilk çeyreğinde 7 branşta toplamda 6 milyar 575 milyon 551 bin 803 TL’lik zarar yaşandı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 7 branşta toplamda 8,4 milyar TL’lik zarar görülmüştü.

İlk çeyrekte kara araçları sorumluluk branşı yüzde -23’lük teknik kar oranı ile 2 milyar 663 milyon  TL zarar etti. Zarar eden diğer branşlara baktığımızda yangın ve doğal afetler branşında -48,9’luk teknik kar oranı ile 1,049 milyar TL, su araçları sorumluluk branşında yüzde -6,6 teknik kar oranı ile 16,5 milyon TL, hava araçları branşında -161,4 oranındaki teknik kar oranı ile 29,4 milyon TL, raylı araçlar branşında -398,7 teknik kar oranı ile bin 875 TL ve finansal kayıplar branşında -54 teknik kar oranı ile -90,4 milyon TL zarar yazıldı.  En yüksek zarar ise yine trafik branşında yazıldı. Branşın teknik kar oranı -25,6% olurken, toplam zarar -2,7 milyar TL oldu.

Sektör 2023 yılının ilk çeyreğinde hayat dışı branşta 23 milyar 140 milyon TL net hasar öderken hayat branşında 2 milyar 165 milyon TL net hasar ödemesi gerçekleştirdi. Sektörün sigortalılara ilk çeyrekte ödediği toplam net hasar tutarı 25 milyar 305 milyon TL’ye ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde bu rakam 12 milyar 834 milyon TL civarında seyretmişti. 2023 ilk çeyreğinde teknik gelire büyük etki yapan yazılan primler, hayat dışı branşta toplam 62 milyar 471 milyon TL, hayat branşında ise 11 milyar 235 milyon TL’ye ulaştı.

Branşlar bazında ödenen hasarlara baktığımızda kaza branşında 62,6 milyon TL, hastalık-sağlık branşında 6,2 milyar TL, kara araçları branşında 5,3 milyar TL, su araçlarında 135,8 milyon TL, nakliyat branşında 103 milyon TL, yangın ve doğal afetler branşında 1,9 milyar TL hasar ödendiğini görüyoruz.

Trafik branşında zarar derinleşiyor

Sektörün lokomotif branşı olan trafik sigortaları, 2020 yılında uzun bir sürenin ardından ilk kez teknik kar göstermişti. Ancak 2021 yılının ilk çeyreğinde bu durum devamlılık gösterememiş ve trafikte zarar görülmüştü. 2022 ilk çeyreğinde bu zarar daha da derinleşmişti. 2021 yılı ilk çeyreğinde trafik branşında 260,4 milyon TL teknik zarar görülmüştü. 2022 ilk çeyrekte bu zarar 2,9 milyar TL’ye yükselmişti. Trafikteki zarar 2023 ilk çeyreğinde ise %25,6 oranla 2,7 milyar TL oldu.

Kasko branşında teknik kar yazıldı. Kaskoda %37,9’luk kar oranı kaydeden sektörün bu branştaki toplam teknik karı ise 4,3 milyar TL oldu. Kasko branşındaki yazılan primler 15,7 milyar TL ve ödenen hasarlar 5,3 milyar TL olarak görüldü. 2021 ilk çeyreğinde kasko branşındaki karlılık 655 milyon 783 bin TL olarak görülmüştü.

Devlet destekli tarım sigortalarında teknik karlılık 324 milyon 562 bin TL iken mühendislik sigortalarında 288 milyon 896 bin TL oldu. Tarım sigortalarındaki yazılan primler 1,3 milyar TL’yi aştı. Mühendislik sigortalarına baktığımızda ise yazılan primlerin 1,8 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor.