Sektör çalışanları arasında sigorta ve aktüerya mezunu oranı yükselişte
Sektör çalışanları arasında sigorta ve aktüerya mezunu oranı yükselişte

Sektör çalışanları arasında sigorta ve aktüerya mezunu oranı yükselişte

2023 yıl sonu verilerine göre Türkiye’de sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketleri toplamında doğrudan satış personeli de dahil 25 bin 719 kişiyi istihdam ediliyor. Kadın çalışanların daha ağırlıkta olduğu sektörde personelin yüzde 67’sinin üniversite; yüzde 12’sinin lisansüstü mezunu olduğu görülüyor. Sektörde tüm eğitim seviyeleri göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan satış personeli hariç, sigortacılık ya da aktüerya bölümlerinden mezun olmuş çalışan sayısı ise bin 914. Sektör, özellikle genç istihdamını artırmak ve gençleri ilgili eğitim bölümlerine çekebilmek için çeşitli projelere de imza atarak, genç istihdamına katkı sağlıyor.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre 2023 yılı sonunda sigorta, bireysel emeklilik ve reasürans şirketlerinde istihdam edilen kişi sayısı 25 bin 719’a ulaşmış durumda. Bu sayı geçen senenin aynı döneminde 22 bin 819’du. Bu sayıya acenteler, brokerler, aktüerler ve eksperler de dahil edildiğinde sektörün 50 binden fazla kişiye istihdam yarattığı ortaya çıkıyor. Personellerin büyük çoğunluğu üniversite mezunuyken sigortacılık/aktüerya bölümlerinden mezun personel sayısının diğer eğitim dallarına oranla beklenenden az olması dikkat çekiyor. İşletme alanlarından mezun olan çalışanlar ise sektörde daha fazlaca istihdam şansı buluyor.

Hızla gelişen sigorta ve emeklilik sektörü Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlarken sektörün sağladığı istihdam alanı da büyüyor. Banka, acente, broker gibi dağıtım kanallarının çalışanları, aktüerler, eksperler, şirket çalışanları, satış uzmanları gibi alt kırılımlar da düşünüldüğünde sektörün dolaylı olarak 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı düşünülüyor. Sektörün büyüme ve gelişmesi sürerken bu durum var olan istihdamın da artışına önemli katkılar sağlıyor.

TSB verilerinden alınan bilgilere göre, sektörde 140 ilkokul ve ortaokul dengi, 1.339 lise ve dengi, 2.396 2 yıllık yüksekokul, 12.627 üniversite ve 2.360 lisansüstü mezunu kişi istihdam ediliyor. Doğrudan satış personeli tarafına bakıldığında ise; 588 lise ve dengi, 1.298 2 yıllık yüksekokul, 4.686 üniversite ve 282 lisansüstü mezunu kişi istihdam ediliyor.

Sektörde 71 şirket faaliyette

Sektörde 2024 yılı itibarıyla 5 reasürans, 19 emeklilik ve hayat, 47 hayat dışı olmak üzere toplam 71 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde istihdam edilen personel sayısı 2022 yılı sonunda 22 bin 819 kişi iken, rakamın artış göstererek 25 bin 719’a ulaştığı ortaya çıkıyor. Sektör birçok paydaş ve ürün çeşitliliği ile faaliyet gösterirken sigorta şirketleri, bireysel emeklilik ve hayat şirketleri, reasürans şirketleri, BES aracıları, sigorta acenteleri, brokerler, aktüerler ve sigorta eksperleri de sektörün istihdam yarattığı ana faaliyet alanlarını oluşturuyor.

TSB’nin 2023 yılı sonu verilerine göre doğrudan satış ve doğrudan satış dışında çalışan personel genelinde sigorta şirketlerinde toplam 16 bin 337; bireysel emeklilik ve hayat şirketlerinde 8 bin 964 kişi, reasürans şirketlerinde ise 418 kişi istihdam ediliyor.

Toplam personelin yüzde 54’ü kadınlardan oluşuyor

Sigorta ve emeklilik şirketlerinde istihdam edilen toplam personelin yüzde 54 ile çoğunluğu kadın personellerden oluşurken; yüzde 46’sinin erkek personellerden oluştuğu ortaya çıkıyor. Doğrudan satış personelinin 4336’sı kadın; 2521’si erkek personel olarak yer alıyor. Doğrudan satış dışındaki alanlarda çalışan personelin 10.051’i kadın; 8.811’inin erkek olduğu ortaya çıkıyor. 2023 yılı sonu verilerine göre sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinde toplam 14 bin 387 kadın, 11 bin 332 erkek çalışan istihdam ediliyor.

İstihdam edilen personelin yalnızca yüzde 11’i sigortacılık ve aktüerya bölümünden mezun

Şirketlerdeki toplam istihdamda 401 kişi hukuk bölümü mezunu, 978 kişi ekonomi bölümü mezunu, 2 bin 56 kişi mühendislik bölümü mezunu, bin 914 kişi sigortacılık ve aktüerya bölümü mezunu ve 4 bin 115 kişi işletme bölümü mezunu. Sektördeki toplam çalışanların 7 bin 919’u ise diğer bölümlerden mezun.