Image

Otomatik katılım uygulaması ile sektör, 2017 yılından bu yana, BES’te 15 yılda ulaşılan katılımcı sayısının yarısından fazlasına ulaşmış oldu; bu durum sigorta penetrasyon ve bireysel tasarruf oranları görece düşük Türkiye için hem önemli bir başarı hem de büyük bir fırsattır

EGM’nin 16 Kasım tarihli verilerine göre, sektör fon büyüklüğünde 86,7 milyar TL, katılımcı sayısında ise 6,8 milyona ulaştı. Otomatik Katılımda ise 16 Kasım tarihli verilere göre sektör 4,2 milyar TL fon büyüklüğüne ve 5 milyon katılımcı sayısına ulaştı.


Otomatik Katılım uygulaması ile sektör, 2017 yılından bu yana, BES’te 15 yılda ulaşılan katılımcı sayısının yarısından fazlasına ulaşmış oldu. Bu durum, sigorta penetrasyon ve bireysel tasarruf oranları görece düşük Türkiye için hem önemli bir başarı hem de büyük bir fırsattır. Bu tür uygulamalar gelişmiş ülkelerde de “Emeklilik Dönemi Tasarruf Açıklarının” kapatılmasına ciddi katkılar sunuyor. Konunun bireysel, toplumsal ve ekonomik açılardan öneminin ve faydasının anlatılması son derece önemli…  Otomatik Katılımda yeni düzenleme çalışmaları söz konusu ve biz de yakından takip ediyoruz, karar alıcı mercilerle iletişim halindeyiz. Bu bir süreçtir ve geliştirmeler, iyileştirmeler, oluşan ihtiyaçlara göre her zaman söz konusu olacaktır. Gelişmelerin sektörümüz ve tüm katılımcılar için olumlu olacağı inancındayız. Ama tekrar vurgulamak istiyorum, bireylerin, bireysel emeklilik sistemini sahiplenmesi ve tasarruf bilincinin artırılması için hem devlet, hem de sektörün tüm aktörleri olarak, tüm iletişim olanaklarımızı seferber etmeliyiz.

AvivaSA olarak, EGM’nin 16 Kasım tarihli verilerine göre fon büyüklüğünde 16,7 milyar TL ve 843bin katılımcıya ulaştık. Otomatik Katılımda ise aynı tarihli verilere göre, 413 milyon fon büyüklüğü ve 596 bin çalışan sayısına ulaşmış durumdayız. 2019 başı itibarıyla, 5 kişi üzeri çalışanı olan 400 binin üzerinde işveren ve 2 milyonun üzerinde çalışanın sisteme dahil olması, firmalara emeklilik şirketini değiştirme hakkının tanınması ve 2017 başında sisteme girmiş, ancak cayma hakkını kullanmış katılımcıların yeniden sisteme dahil edilmesi gibi pazarı ciddi ölçüde etkileme potansiyeline sahip gelişmeler yaşanacak.

BES pazarındaki katılımcı sayısının önceki yıla kıyasla benzer seviyelerde kalması ve ekonomik büyümedeki nispi yavaşlamaya rağmen fonların % 15 oranında büyümesi sektörün genel görünümü açısından bize umut vermeye devam ediyor.

OKS’de ise, 2018 yılı içerisinde sisteme cayma öncesi yaklaşık 3 milyonun üzerinde yeni katılımcı giriş yaptı. Bu ciddi rakama rağmen sektördeki gündem maddelerinden biri, otomatik katılım kapsamında olduğu halde henüz sisteme dahil olmayan işverenler. 10 ve üzeri çalışanı olan ve Temmuz ayında sisteme girmesi beklenen işverenlerin %30’luk bölümünün sisteme giriş yapmadığını görüyoruz. Bu noktada kamu ve tüm paydaşların konuyu sahiplenerek, sistemin faydalarının iletişimini yapmalarının yararlı olacağına inanıyoruz.

AvivaSA olarak, hayat sigortalarının geleceğinin kredi bağlantısız ürünlerde olduğunu düşünüyoruz ve her geçen gün de serbest hayat alanı aldığı payı hızla yükseltiyor. Hayat sigortalarında kredi bağımlılığının önüne geçmek için serbest hayat sigortaları kritik öneme sahip. AvivaSA olarak bu alanda, üçüncü çeyrek sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53’lük bir büyüme performansı gösterdik. Firma olarak tüm hayat ve ferdi kaza sigortası prim üretimimizin yarıya yakınını kredi bağlantısız hayat sigortaları oluşturuyor. Bu sektör oranının çok üzerindedir.