Image

''Sürdürülebilirlik bakış açısının farklı sektörleri etkilemesi neticesinde özellikle otomotiv alanında elektrikli araç sektörünün büyümesine paralel şekilde bu alanda büyüme bekliyoruz.''

2023 yılı dünya çapında belirsizliklerin yaşandığı, pek çok sektörü etkileyen krizlerle karşılaştığımız bir yıldı. Maalesef ekonomik dalgalanmalar, jeopolitik riskler ve ülkece yaşadığımız deprem felaketleri, bu yıl sigortacılık sektörünün ana başlıkları arasında yer aldı.


Yaşanan krizlere rağmen çalışmalarımızı geliştirmeye yönelik adımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk yerinde Ar-Ge merkezi olan sigorta şirketi olmanın bilinciyle dijitalleşmede sektöre öncülük edecek adımlar atmayı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, prim üretimi ve güçlü finansal yapımızın katkısıyla yılı başarılı sonuçlarla tamamlamayı hedefliyoruz. Sektörün hacmi büyüyor ve hayata geçirdiğimiz doğru ürün ve projeler, attığımız doğru adımlar sayesinde prim üretimimizi de artırmaya devam ediyoruz. 2023 yılı TSB verilere göre geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre prim üretimimizi %81 oranında artırdık. Ancak şirketimiz için finansal çıktılar kadar, sürdürülebilir büyüme, sosyal etki ve bu yolla tüm paydaşlarımıza değer katma konuları da büyük önem taşıyor. Bu alanlarda faaliyetlerimizi her geçen gün arttırıyor, çevreye ve topluma olan sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.

 

Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketinde sektörümüze büyük ödevler düştü, ayrıca risklere karşı korunma ihtiyacı da yükseldi. Anadolu Sigorta olarak depremin hemen ardından bölgedeki hasarlara öncelik vererek hızla çalışmaya başladık. Hasar operasyonlarını en kısa sürede bitirip ödemelere geçtik ve bugüne kadar ödediğimiz tazminat 9,5 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca depremden en fazla etkilenen yangın branşında, gerçekleşen hasarın yüzde 25’ini Anadolu Sigorta karşıladı. Yaşadığımız süreç etkin risk yönetiminin böylesi anlarda ne denli ödemli olduğunu bize bir kere daha gösterdi. Global ölçekteki enflasyonist ortam ve kur dalgalanmaları, diğer sektörler gibi sigortacılık alanını da etkiliyor elbette. Özellikle medikal enflasyon ve kur nedeniyle artan yedek parça maliyetleri sigorta primlerini artırıyor. Özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları açısından paket anlaşmalarına da yansıyor. Bunlara ek olarak düşük penetrasyon oranları ve henüz istenen seviyelere gelemeyen sigorta bilinci, sektörün potansiyelini yeterince gösterememesine de yol açıyor. Biz Anadolu Sigorta olarak sigorta bilincini artırmayı önemli görevlerimizden biri kabul ediyoruz ve sigortalıların bütçesine, ihtiyacına uygun ürünler sunarak bu noktalarda çözümler yaratmaya gayret ediyoruz.

Sürdürülebilirlik bakış açısının farklı sektörleri etkilemesi neticesinde özellikle otomotiv alanında elektrikli araç sektörünün büyümesine paralel şekilde bu alanda büyüme bekliyoruz. Anadolu Sigorta olarak 2021 yılından bu yana elektrikli ve hibrit araçlara özel Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürününü sunuyoruz.

Yine pandemiyle birlikte bireylerin özel sağlık sigortalarına yönelik artan farkındalığının 2024 boyunca süreceği öngörüsüyle bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre Ocak-Ekim döneminde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) sigortalılarının, tüm sağlık ürünü sahibi sigortalılara oranı yaklaşık %36. 2022’ye göre bu oran %3 yükselmiş durumda. Anadolu Sigorta olarak Türkiye’nin her kesimine hitap edebilmek için sunduğumuz farklı kapsamda teminatlardan oluşan sağlık sigortası ürünlerimizi zenginleştiriyoruz.

Özellikle pandeminin itici gücüyle birlikte teknoloji alanında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Teknoloji kullanımı yaygınlaşırken, pek çok yenilik de hayatımıza girmeye devam ediyor. Bu da siber riskleri önemli ölçüde artırıyor. 2023’ün 10 küresel riski arasında siber riskler ön sıralarda yer alıyor. 2024 yılında da tablonun benzer olacağını ön görüyoruz. Anadolu Sigorta olarak hem bireylere hem de işletmelere siber güvenlik paketlerimiz bulunuyor. İşletmelere Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi sunuyoruz. Siber güvenlik riskleri nedeniyle sigortalıların kendi veri varlıklarının yok olması, zarar görmesi veya korumakla yükümlü oldukları üçüncü kişilerin veri varlığının çalınması, ifşa olması, kaybolmasından doğacak zararları teminat altına alıyoruz. Bu poliçe ile hem sigortalıların kendi zararlarını hem de üçüncü kişi zararını karşılıyoruz.

 

Yine 6 Şubat depreminde ekonomimizin önemli bir parçası olan KOBİ’ler için sigorta hususunun ne denli önemli olduğunu gördük. 2024’te bu konu da gündemimizde ilk sıralarda yer bulacak. KOBİ’lerin içinde bulundukları sektörlere özelleştirilmiş teminatlar aracılığıyla onları çeşitli afetler, ani ve beklenmeyen olaylar ile kazalara karşı hazırlıkla hale getirmeyi amaçlıyoruz.  Özetleyecek olursam; 2024 senesi diğer tüm sektörlerdeki gibi dijitalleşme ve değişen müşteri beklentilerine uygun ‘terzi işi’ çözümlerin öne çıkacağı bir sene olacak. Biz de Anadolu Sigorta olarak acentelerimizle, bankasürans kanalımızla ve brokerlerimizle müşterilerimize uygun yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.