Image

''Sektör olarak 2023’te, özellikle tazminat ödemeleri ve müşteri ilişkileri yönetimi konu-sunda hızlı ve etkili bir süreç yönetimi ile oldukça başarılı bir sınav verdik.''

Başta 6 Şubat depremi olmak üzere, yaşanan doğal afetler, risk yönetimi süreçlerimizi ve tazminat ödeme politikalarımızı gözden geçirmemize neden olan bir yıl geçirdik. Reasürans kapasitelerinde yaşanan daralmalar nedeniyle risk kabul politikalarımızın değiştiği, riskin parçalara bölünerek dağıtılmaya çalışıldığı ve süreçlerin uzadığı bir 2023 yaşadık. Öte yandan bu tür olaylar, sigorta şirketlerinin kriz yönetimi yeteneklerini de test etme fırsatı sunar. Sektör olarak, özellikle tazminat ödemeleri ve müşteri ilişkileri yönetimi konusunda hızlı ve etkili bir süreç yönetimi ile oldukça başarılı bir sınav verdik diyebiliriz.


Şeker Sigorta olarak 2023 yılında prim üretiminden ziyade karlılık, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir verimliliği odağımıza aldık. Hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalara hız verdik. Sistem altyapımızı değiştirme kararı aldık ve tüm enerjimizi bilgi işlem altyapımızı güçlendirmeye odakladık. Pazarlama, satış, teknik, hasar ve diğer operasyonel süreçlerimizi elden geçirip, yeni sistem entegrasyonu çalışmalarımızda sorunsuz bir geçişin sağlanmasına yönelik stratejiler geliştirdik. Tüm bunları yaparken bir yandan da yıl sonu hedeflerimizin

gerçekleşmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye sigortacılık sektörü, 2024 yılında büyümesini sürdürmeye devam edecek. Bu büyüme, ekonomik istikrarın devam etmesi, sigorta bilincinin artması ve dijital dönüşümün sektöre olan etkisiyle desteklenecek. 2024 yılında Türkiye'nin sigortacılık sektöründe dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerin ön plana çıkması bekleniyor.Bu durum, sigorta şirketlerinin, müşteri

deneyimini ve operasyonel verimliliği artırmak ve risk yönetimini geliştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapmalarını teşvik edecek. Ayrıca, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişiklikler ve yaşlanan nüfusun artması, sağlık sigortası ve emeklilik sigortası gibi branşlarda büyümeyi teşvik edecek. Bu durum, sigorta şirketleri-nin bu alanlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirmesini ve pazarlama stratejilerini bu doğrultuda şekillendirmesini gerektirecek. Türkiye sigortacılık sektörünün 2024 yılında sürdürülebilir büyüme ve gelişme göstermesi için, sektördeki regülasyonların güçlendirilmesi, rekabetin artırılması ve tüketici haklarının korunması gibi alanlarda yapısal reformların gerçekleştirilmesi gerekecek.

Sonuç olarak, Türkiye sigortacılık sektörü 2024 yılında, teknolojik yeniliklere odaklana-rak, demografik değişikliklere uyum sağlayarak ve yapısal reformları hayata geçirerek büyümesini sürdürecek ve sektördeki potansiyelini daha da artıracaktır.