Image

''AXA Sigorta olarak, müşterilerimize sunduğumuz Elektrikli Araç Kasko Sigortası ile bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmekte ve müşterilerimize özel çözümler sunarak sektördeki değişime liderlik etmekteyiz.''

Elektrikli araçların küresel ve yerel düzeydeki yükselişi, iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği ve sürdürülebilir ulaşımın önemi gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Türkiye özelinde de son yıllarda devletin teşvikleri ve çevreci politikaların artması, elektrikli araçların kullanımını artırmaktadır. Son dönemde Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde %1'den %5,9'a hızla yükselmiştir. Bu orandaki bir artışın oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. AXA Sigorta olarak, elektrikli araçların bu hızlı gelişiminde Dünya Dostu Sigortacılık anlayışımızı arkamıza alarak sürdürülebilirlik stratejilerimizi ön plana çıkartıyoruz. Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünlerinin gelişimi, elektrikli araçlara olan talebin artmasını beraberinde getirmiştir. Elektrikli araçların yaygınlaşması, sigorta sektörü için fırsatları ve aynı zamanda riskleri de beraberinde getirmektedir.


Sigorta sektörü, elektrikli araçların yükselişine paralel olarak yeni ve özel ürünler geliştirme, mevcut poliçeleri adapte etme ve risk yönetimi alanlarında önemli adımlar atmaktadır. Elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı araçlardan farklı bir risk profiline sahiptir ve bu da sigorta sektörünün bu yeni teknolojiye uyum sağlamasını gerektirir. Sektörün gelişebilmesi için elektrikli araçların üretimlerinin yanı sıra bu araçların bakım ve hasarlarına ilişkin süreçlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Tam da bu noktada iş sigorta şirketlerine düşmektedir. Şirketler sektörün gelişimini yakından takip ederek kullanıcılara özel çözümler sunmalıdırlar. Biz AXA Sigorta olarak her alanda olduğu gibi elektrikli araç sigortalarında da sektöre öncülük ederek sigortalılarımızı hasar durumunda en yakın anlaşmalı servislerimize yönlendiriyor ve elektrikli araç kasko ürünümüz ile bu tür kablo ve ünite hasarlarını da teminat altına alıyoruz. Bunun yanında aracın şarjı bitmesi sebebiyle yolda kalması durumunda, araçları en yakın şarj istasyonuna çekmekle kalmayıp ayrıca sigortalılarımızın tercih etmesi durumunda yerinde şarj hizmeti veriyoruz. Bu sayede sigortalılarımız yolda kaldıkları noktada çekici hizmetine gerek duymadan yolculuklarına devam etme imkanına kavuşabiliyorlar.

Elektrikli araçların yaygınlaşması, sigortacılık sektöründe bir dizi değişikliği beraberinde getirecektir. Öncelikle, bu araçların teknolojik özellikleri ve parça sayısındaki azalma, hasar profillerini değiştirecek ve bu durum sigorta prim hesaplamalarını etkileyecektir. Bu nedenle, sigorta şirketleri, elektrikli araçlara özel poliçeler geliştirerek müşterilerini kapsamlı bir şekilde koruma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Sigorta şirketleri, elektrikli araç teknolojisinin hızla evrim geçirmesiyle birlikte bu değişikliklere hızla adapte olmalı ve poliçe koşullarını güncellemelidir. Adaptasyon süreci, sektördeki tüm paydaşların iş birliği içinde çalışmasıyla, yeni teknolojilere ve müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ilerlemelidir.

AXA Sigorta olarak, müşterilerimize sunduğumuz Elektrikli Araç Kasko Sigortası ile bu dönüşümde öncü bir rol üstlenmekte ve müşterilerimize özel çözümler sunarak sektördeki değişime liderlik etmekteyiz. Marka amacımız olan “İnsanlığın gelişmesi adına, insanlar için değerli olanı korumak” yaklaşımımızla, sürdürülebilirlik vizyonumuzu destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Müşterilerimizi çevre dostu araçları almaya ve kullanmaya teşvik etmek amacıyla elektrikli araç sigortası yatırımlarımıza, araştırmalarımız ve geliştirmelerimize büyük bir tutkuyla devam ediyoruz.

Elektrikli araç kullanımının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artması, özellikle TOGG üretimindeki artış, beraberinde gerek marka yetkili servislerinin gerekse özel onarım servislerinin bu anlamda öncü yatırım yapma isteklerini artırmıştır. Ülkemizde de elektrikli araçlara hizmet eden servis sayısı her geçen gün artıyor. Sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak biz de bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor, hem sigortalılarımızın hem de sektörün bu konudaki ihtiyaçlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Geçtiğimiz yıl sonunda yapılan bir düzenleme ile elektrikli araçların ithalatında; tüketici güvenliği, satış sonrası hizmet kalitesinin artırılması, batarya parkının izlenmesi ile batarya geri dönüşüm süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla birtakım kriterler belirlendi. Özellikle satış sonrası hizmetlerin alıştığımız standart ve kaliteye ek olarak güvenli bir şekilde sağlanması için bu konuda yetişmiş profesyonel personel sayısının artması gerektiğini gözlemliyoruz. Halihazırda şu anda elektrikli araçların onarımı için markalar mevcuttaki personellerine kendi bünyesinde gerekli eğitimleri vererek bu konuda uzmanlıklarını artırıyorlar. Bazı markalar ise kendi yetkili personeline yurtdışında özel eğitimler verilmesini sağlıyorlar. Bu konudaki hazırlık ve adaptasyon süreci markaların kendi içindeki planlamaları ile devam ediyor.

Gelişmiş personelde tam hakimiyetin oluşabilmesi için elektrikli araç eğitimlerinin meslek liselerin eğitim-öğretim programlarında yer alması ile bu konudaki sıkıntıların bertaraf edilebileceğini düşünüyoruz. Yakın zamanda bir markanın bir meslek lisesinde elektrikli araç atölyesi kurarak bu konuda öncü olduğunu gözlemledik. Bu gibi adımlar hızlıca atıldığında ilerleyen dönemde elektrikli araçlara hizmet veren personelin de yetkinliği mutlaka gelişecektir.

Elektrikli araçlara özel sigortacılık hizmetleri sunmak, asistans hizmet sağlayıcıları için de değişiklikleri gerektirir. Bu hizmet sağlayıcılar, elektrikli araçlara özel acil durum hizmetleri, şarj istasyonlarına yönlendirme ve şarj problemleriyle ilgili hızlı çözümler sunma konusunda hazırlıklı olmalıdır. Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve özel ihtiyaçların karşılanması için asistans hizmet sağlayıcıları ile sağlam temelli iş birlikleri geliştirilmelidir.