Image

''Bazı elektrikli araçlardaki gelişmiş güvenlik özellikleri ve otonom sürüş yetenekleri, sigorta şirketlerinin ilgili riskleri ve yükümlülükleri değerlendirmesini gerektiriyor.''

Elektrikli araçlar, son yıllarda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir dönüşüm yaşamaktadır. Bu dönüşüm, çevre dostu ulaşımın önem kazandığı ve sürdürülebilirlik hedeflerinin öne çıktığı bir dönemde gerçekleşmektedir. Devlet teşvikleri, artan şarj altyapısı ve teknolojik gelişmeler, elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekliyor. Temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği olan elektrikli araçlar, geleceğin ulaşımının önemli bir parçası haline gelecektir.


Türkiye'deki elektrikli araç satışları artan bir trend izliyor. Özellikle büyük şehirlerde hava kirliliğinin azaltılması ve şehir içi ulaşımda çevre dostu alternatiflere yönelme hedefleriyle elektrikli araçlar tercih edilmeye başlanmıştır. Dünya genelinde ise elektrikli araçlar, sürdürülebilirlik ve çevresel kaynakların korunması hedefleriyle büyük bir ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde, elektrikli araçlara yönelik teşviklerin artmasıyla birlikte satışların ciddi bir ivme kazandığını söylemek mümkün. Ayrıca, otomotiv endüstrisindeki lider üreticilerin elektrikli araçlara geçişi hızlandırması ve daha fazla elektrikli araç modeli sunması da bu ivmeyi desteklemektedir. Elektrikli araçların hızla gelişmesinde teknolojik ilerlemeler de önemli bir rol oynamaktadır. Batarya teknolojilerindeki gelişmeler, daha yüksek kapasiteli ve daha uzun menzilli bataryaların üretimini mümkün kılıyor. Aynı zamanda, şarj altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte elektrikli araçların kullanımı daha da kolaylaşmıştır. Hızlı şarj istasyonlarının artması, şarj sürelerini kısaltmakta ve kullanıcıların daha uzun mesafelere seyahat etmesine olanak tanımaktadır.

Elektrikli araçların, gelecekte çevreye daha az zarar veren ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanan bir ulaşım seçeneği olarak önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Sigorta sektörü elektrikli araçların gelişimini yakından takip ediyor ve buna uyum sağlıyor. Elektrikli araçların sigortalanması, geleneksel yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Kritik bir husus, pahalı pil teknolojisi nedeniyle elektrikli araçlar için daha yüksek onarım ve değiştirme maliyetidir. Sigorta şirketlerinin bir kaza durumunda olası daha yüksek onarım veya değiştirme maliyetlerini hesaba katması gerektiğinden, bu durum sigorta primlerini etkileyecektir. Ayrıca, bazı elektrikli araçlardaki gelişmiş güvenlik özellikleri ve otonom sürüş yetenekleri, sigorta şirketlerinin ilgili riskleri ve yükümlülükleri değerlendirmesini gerektiriyor. Yazılım sistemlerinin güvenilirliği, potansiyel siber güvenlik riskleri ve veri gizliliği endişeleri gibi faktörlerin elektrikli araçlara yönelik sigorta poliçelerinde ele alınması önem arz ediyor.

Sigorta şirketlerinin bu kapsamda hizmet içeriklerini ve uygulamalarını güncel tutmaları, bu çerçeve ile uyumlu teminat seçenekleri sunmaları ve prim hesaplamalarını doğru bir risk modellemesi ile yapmaları önem taşımaktadır.

Hızla artan satış adetleriyle, elektrikli araçlar, sigorta sektöründe yeni bir bakış açısı ve deneyim sunma potansiyeli taşıyor. Satış adetlerinin artmasıyla birlikte, sigortalı elektrikli araç sayısında da önemli bir artış bekleniyor. Bu durum da sigorta şirketlerinin ve asistans hizmeti sunan şirketlerin elektrikli araç hizmetlerine adapte olma ihtiyacını doğurmaktadır. Şu anda ülkemizde elektrikli araç sayısının henüz yüksek rakamlara ulaşmamış olması, sigorta sektörü için bir fırsat ve yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Sigortacılık sektöründe elektrikli araçlara yönelik özel sigorta ürünleri geliştirilmektedir. Bu ürünler, elektrikli araçların potansiyel hasarlarına karşı kapsamlı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Elektrikli araçların batarya hasarları, şarj ekipmanlarına zarar gelmesi, hava olaylarının akım kaynakları zararları gibi durumlar için sigorta şirketleri tarafından özel poliçeler sunulmaktadır. Bu yeni ürünler, sigorta şirketleri tarafından sigortalılarımıza daha iyi bir hizmet sunma ve talepleri karşılama amacını taşımaktadır. Elektrikli araçların sigorta sektörüne getirdiği yeni bakış açısı, önümüzdeki yıllarda daha da önemli hale gelecektir. Artan satış adetleri ve teknolojik gelişmelerle birlikte elektrikli araçlar daha da yaygınlaşacak ve sigorta sektöründe önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle, sigorta şirketlerinin ve bizler gibi asistans hizmeti sağlayan şirketlerin, elektrikli araçların gereksinimlerine uygun ürün ve hizmetler sunmaya devam etmeleri kritik öneme sahiptir. Bu süreçte, sigorta şirketlerinin ve asistans şirketlerinin sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve müşteri beklentilerini karşılamak için sürekli olarak yenilikçi çözümler üretmeleri gerekmektedir.

Müşteri taleplerini karşılamak, riskleri değerlendirmek ve elektrikli araç sahiplerine en iyi hizmetleri sunmak için sektördeki aktörlerin bu konuda uzmanlaşmaya devam etmesi elzemdir. Ülkemizde elektrikli araçlara servis hizmeti sunan firma sayısı henüz sınırlı; dolayısıyla servis ağının tam anlamıyla gelişmiş bir seviyede olduğunu söylemek zor. Elektrikli araçlar için servis hizmeti verebilmek için ilgili belgelerin alınması ve süreçlerin tamamlanması TSE tarafından zorunlu kılınmıştır. Bu durumda, elektrikli araç sayısının artmasıyla birlikte belge sahibi firmaların sayısının da zamanla artacağını gösteriyor. Şu anda, elektrikli araç servisi sunabilecek firmaların çoğunluğu İstanbul veya Ankara gibi büyük şehirlerde bulunmaktadır. Araç adetlerinin artmasıyla birlikte zamanla büyükşehirler ile diğer illerde de elektrikli araçlara servis hizmeti verebilecek yetkin firmaların sayısının artmasını bekliyoruz.

IPA olarak; elektrikli araçlara uygun hizmetler sunabilmek için yetkin eğitim ve donanıma sahip tedarikçiler ile çalışmaktayız. Tedarikçilerimiz ve şirket içi uzman ekibimizle sürekli olarak saha eğitimleri gerçekleştirerek, hizmetlerimizle ilgili bilgilerimizi güncel tutuyoruz. İlk olarak, İstanbul ve Ankara illerinde hizmet vermeye başladık. Bu kapsamda, şarjı biten araçlara yerinde şarj edilmesi hizmetini sunmaktayız. Amacımız, araç sahiplerinin acil şarj ihtiyaçlarını hızlı ve etkili bir şekilde karşılamaktır. Öncelikli hedeflerimizden biri, bu hizmeti İstanbul ve Ankara gibi büyük illerle sınırlı kalmayacak şekilde yaygınlaştırmaktır. Yakın zamanda, diğer büyük şehirler başta olmak üzere, daha geniş bir coğrafi alanda şarj hizmetlerimizi sunmayı hedefliyoruz. Böylece, elektrikli araç sahipleri ülke genelinde güvenilir ve hızlı bir şarj hizmetine erişme imkanına sahip olacaklar.

IPA olarak, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirme ve yaygınlaştırma isteğimiz ve çabamız devam edecektir.