Hayat sigortalarında 14,4 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti
Hayat sigortalarında 14,4 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

Hayat sigortalarında 14,4 milyar TL’lik prim üretimi gerçekleşti

2019 yılında 11,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren hayat sigortaları, 2020 yılında önemli bir artışla prim üretiminde yüzde 26,87 oranında büyüdü. Branşın prim üretimi 14,4 milyar TL’ye ulaştı.

Sigorta sektöründe önemli bir penetrasyona sahip olduğu bilinen ve uzun yıllardır gelişmesi gerektiği dile getirilen hayat branşı; 2017 yılında ulaştığı yüzde 35’lik büyüme ivmesini 2018 yılında koruyamamış, 6,9 milyar TL prim üretimi gerçekleştirmişti. 2019 yılında son yılların rekor büyümesine imza atan branş, toplam prim üretimi olan 69,2 milyar TL’nin yüzde 16,4’ünü gerçekleştirerek 11 milyar 358 milyon TL prim üretimine ulaşmıştı. Branş, 2020 yılında ise pandeminin getirdiği zorlu süreçlere karşın yüzde 26,87 oranındaki büyümesiyle 14,4 milyar TL’lik prim üretimine ulaştı.

Birikim primleri hariç toplam prim üretimi yüzde 26,15 oranında arttı

Hayat sigortalarında birikim primleri hariç toplam prim üretimi 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzden 26,15 oranında yükseldi. Bu oran 2019 yılında 55,5 idi.

Yürürlükteki sözleşmelerin birikim primleri hariç teminat bazındaki dağılımına baktığımızda 8,4 milyar TL’lik prim üretiminde en yüksek payın yüzde 67’lik oran ve 5,9 milyar TL’lik prim tutarı ile vefat teminatlarından geldiğini görüyoruz.

Vefat teminatı primlerinin 445,3 milyon TL’lik kısmı kredi harici yıllık vefat sigortalarından, 1,3 milyar TL’lik kısmı kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından oluşurken; 157,2 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından ve 4 milyar TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından geliyor. Vefat teminatı primlerinin 356,9 milyon TL’si birikimli sigortalardan, 561,5 milyon TL’si hayatta kalma şartına bağlı sigortalardan, 1,5 milyar TL’si karma sigortalardan, 19,8 milyon TL’si gelir sigortalarından ve 1,6 milyon TL’si diğer sigortalardan ve 771 TL’si sermaye itfa sigortalarından oluştu. Vefat teminatının prim üretimi 2019 yılına kıyasla yüzde 25,9 oranında arttı.

Maluliyet prim üretiminde %30,5 artış

Hayat sigortası primlerinin yüzde 11,7’sini 995,8 milyon TL ile maluliyet teminatı oluşturuyor. Maluliyet teminatının 75,4 milyon TL’si kredi kapsamında olmayan yıllık vefat sigortalarından, 107,7 milyon TL’si kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından, 5,6 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından, 678,4 milyon TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından, 124,9 milyon TL’si birikimli sigortalardan, 3,3 milyon TL’si karma sigortalardan ve 152 bin TL’si diğer sigortalarından geldi. Maluliyet teminatının prim üretimi 2019 yılına kıyasla yüzde 30,5 oranında arttı. Maluliyet primleri toplam primlerin yüzde 34’ünü oluşturdu.

Hayat sigortası primlerinin yüzde 44’ünü oluşturan 1,3 milyar TL’lik kısmını hayatta kalma teminatı oluşturdu. İşsizlik/geçici iş göremezlik sigortaları toplam hayat primlerinin yüzde 12’sini oluştururken, bu oran 342,3 milyon TL’ye denk geldi. Tehlikeli hastalıklar primleri ise toplam hayat primleri içerisindeki yüzde 3’lük üretim ile 94,1 milyon TL’ye ulaştı.  Diğer teminatlar alanındaki prim 9 milyon TL, tedavi masrafları ise 13,9 milyon TL olarak kaydedildi.

Tehlikeli hastalıklar teminatı prim üretimi yüzde 180 arttı

2020 yılındaki hayat sigortası primlerinin yüzde 3’üne sahip olarak 94,1 milyon TL’lik prim üretimine ulaşan tehlikeli hastalıklar teminatının 40,5 milyon TL’si kredi harici yıllık vefat sigortalarından, 9,5 milyon TL’si kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından, 2,6 milyon TL’si kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından, 41,3 milyon TL’si kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından ve  74,6 bin TL’si birikimli sigortalardan geldi. Karma sigortalarda bu rakam 55,9 bin TL oldu. Teminatın prim üretimi 2019 yılına kıyasla yüzde 180 oranında arttı.

Dönem içinde prim tahakkuku yapıldığı halde dönem sonunda yürürlükte olmayan sözleşmelere ilişkin, “diğer” olarak ifade edilen primler ise 2019 yılında 912 bin TL olarak görülürken 2020 yılında 1,1 milyon TL seviyesine geldi.

Diğer teminatlar 2019 yılında 59,9 milyon TL prim üretimi gerçekleştirirken, 2020 yılında bu rakam -201,9 milyar TL seviyesine geriledi.

Tedavi masrafları teminatı 13,9 milyon TL’lik üretime ulaştı. Tedavi masrafları teminatının primlerinin 3,4 milyonluk kısmı kredi harici yıllık vefat sigortalarından, 3 milyon TL’lik kısmı kredi kapsamındaki yıllık vefat sigortalarından, 28,3 bin TL’lik kısmı kredi harici uzun süreli vefat sigortalarından, 7,3 milyon TL’lik kısmı kredi kapsamındaki uzun süreli vefat sigortalarından ve 86,5 bin TL’lik kısmı birikimli sigortalardan geldi. Teminatın prim üretimi 2019 yılına kıyasla yüzde 85 oranında arttı.

Borç ödeme sigortalarında yüzde 99 prim artışı

2020 yılında borç ödeme sigortası kapsamında bir önceki yıla kıyasla yüzde 99,75 artış oranı sonrası toplam 1 milyar TL prim üretimine ulaşıldı. Borç ödeme sigortası teminatları arasında kredi ödeme güvencesi 783,4 milyon TL prim üretimine sahip olurken kredi kartı ödeme güvencesi 299,3 milyon TL’lik hacme ulaşan teminat oldu.  Gelir güvencesi prim üretimi 14 milyon TL’ye yükselirken diğer teminatların prim üretimi 1 milyon TL olarak görüldü.

2020 yılında hayat sigortalarında 4 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı

TSB verilerine göre hayat sigortalarında 2020 yılında toplamda 4 milyar TL net tazminat ödemesi yapıldı. 2019 yılında bu rakam 3,3 milyar TL seviyesinde idi. 2020 yılında hayat sigortalarında 4 milyar TL’lik toplam ödenen net tazminat tutarının en yüksek aralığını 2 milyar TL’lik net tazminat ödemesi ile iştira sigortaları oluşturdu.

Sektör vefat tazminatlarına ise 1,5 milyar TL ödeme gerçekleştirdi. Vefat tazminatlarının 1,5 milyar TL’si ecelen vefat teminatından ödenirken, 89,5 milyon TL’si kazaen vefat teminatından ödendi. Hayat sigortalarında vade gelimi tazminatları için 240,1 milyon TL, işsizlik tazminatları için 33,7 milyon TL, irat tazminatları için 53,5 milyon TL ve maluliyet tazminatları için 23,3 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı. Maluliyet tazminatlarının 2,7 milyon TL’si kazaen maluliyet, 20,6 milyon TL’si ise hastalık sonucu maluliyet teminatı nedeniyle ödendi. Tehlikeli hastalıklar teminatı için 13,7 milyon TL, fesih teminatı için 1,5 milyon TL, geçici iş göremezlik teminatı için 578 bin TL, hastane gündelik tazminatı için ise 191,2 bin TL net hasar ödemesi gerçekleştirildi.

2020 yılında hayat sigortalarında ödenen net tazminatın 610,7 bin TL’si diğer tazminatlar, 132,7 bin TL’si ise tedavi masrafları tazminatı olarak ödendi.

Muallak tazminat 1 milyar TL

2020 yılında tahakkuk eden muallak tazminatlara baktığımızda ise net muallak tazminatın 1 milyar TL’ye ulaştığını görüyoruz. Vefat tazminatlarındaki net muallak tazminat 898,2 milyon TL iken; maluliyet tazminatlarında net muallak tazminat 23,4 milyon TL olarak görüldü. 2020 yılındaki diğer muallak tazminatlar; tehlikeli hastalıklar teminatında 165 bin TL, işsizlik teminatında 4,4 milyon TL, geçici iş görmezlik teminatında 224,5 bin TL ve hastane gündelik tazminat teminatında 23,6 bin TL olarak ortaya çıktı.

Tedavi masrafları teminatındaki net muallak tazminat 49,6 bin TL, vade geliminde 91 milyon TL, iratta 465,7 bin TL, iştirada 18,4 milyon TL, fesihte 1 milyon TL ve diğer teminatlarda 29 milyon TL olarak görüldü.

KÜBRA KANUN