Image

“Son 5 yıllık döneme baktığımızda, acentelerin direkt prim üretiminde aldığı pay oranının %60-61 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz”

Sigorta sektörünün büyüme hızının, ekonominin stabil dönemlerinde, genel verilere göre daha yüksek olduğu gözlenmektedir.


2018 yılı içerisinde özellikle elementer branşta lokomotif ürün olan trafik sigortalarındaki riskli sigortalılar havuzu, hasar/prim oranlarındaki artış, tavan fiyat uygulamaları, iklim değişikliği, otomotiv ve konut pazarındaki daralma ve enflasyon artışı sebepleriyle büyüme hızında gerileme yaşandı.

Kamunun 2019-2021 yıllarına yönelik orta vadeli planı olan Yeni Ekonomi Programı’nın, fiyat istikrarını sağlama ve enflasyonu dengeleme hedefi doğrultusunda, sigorta sektöründe ibrenin yeniden büyüme yönünde değişmesini bekliyoruz.

Sektörde faaliyette bulunan acenteler, müşteriye olan yakınlıkları, deneyimleri, coğrafi olarak dağılımları ile satış kanalları içinde oldukça önemli ve vazgeçilmez bir yere sahipler.

Son 5 yıllık döneme baktığımızda, acentelerin direkt prim üretiminde aldığı pay oranının %60-61 dolaylarında olduğunu söyleyebiliriz.

Acentelerin mevcut üstünlüğünü 2019 yılında da koruyacağını görebiliyoruz. Ancak, diğer satış kanalları ile rekabet, teknolojinin gelişimi ve kullanımının artışı, farklı satış kanallarının oluşması ve bunların yanı sıra artan maliyetler ile birlikte acentelerin de kendilerini yenilemeleri kuşkusuz ki önem taşıyor. Buradan hareketle önümüzdeki yıllarda büyüme hızı artacak olan acentelerin de gelişen ve değişen piyasa şartlarına uyum yetenekleri geleceği şekillendirecek. Değişime uyum sağlayan acentelerin dijital dünyada biraz daha ön planda olacakları açık. Biz de bu tür çalışmalar için acentelerimizi destekliyoruz ve 2019’da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

Bankasürans uygulamaları, ülkemizde de küresel çapta da oldukça hızla gelişiyor. Çünkü bu kanal, bankaların kârlılıklarını ve faiz dışı gelirlerini arttırdığı gibi, sigorta şirketlerinin de hem prim üretimlerini hem de kârlılıklarını arttırıyor.

Özellikle bireysel sigorta ürünlerinde, banka kanalı ile sigorta satışı her geçen gün daha artarak sektör için önemli bir satış kanalı haline geliyor. Çünkü bankanın müşterinin gözündeki güvenilirliği, oldukça önemli bir husus.

Bankasüransın payını arttırmak için öncelikle yapılacaklar arasında, sigorta ürünleri için çapraz satış fırsatları ve bankacılık ürünlerine uygun yeni sigorta ürünleri ile rekabetçi piyasa koşulları oluşturulması yer almaktadır. Kredi bağlantılı konut, DASK, kasko gibi sigorta ürünlerinin yanı sıra, özellikle ferdi kaza temelli ürünler, tamamlayıcı sağlık sigortası, siber sigorta ürünleri ile KOBİ’lere uygun poliçelerin, banka satış kanalı üzerinden müşteriye daha aktif olarak sunulmaya başlaması, gelecekte bankasüransın payını daha da arttıracaktır.

Anadolu Sigorta olarak, bankanın müşteri ile teması olan internet, mobil, ATM gibi tüm noktalara, bu kanallara özel ürünler yerleştirerek, müşterilerin sigorta ürün ve hizmetlerimize hızlı erişimlerini sağlamak için projeler yürütüyoruz. Sigorta sektörünün ekonomideki katkı payının gelişmiş ülkeler düzeyine erişmesi için banka ve sigorta şirketlerinin stratejik ortaklığı önemlidir. Hedefimiz, finansal ürün ve hizmetleri kullanım alışkanlığı yüksek olan banka müşterilerini, banka sigortacılığı aracılıyla sigorta güvencesi ile buluşturmak.

Dijital gelişmeler sigorta şirketlerine müşteri erişimi ve hizmet sunumunda yeni kapılar açarak sigortacılık sektörünün rotasını belirliyor. Dijitalleşme ile çoklu müşteri erişim ve hizmet kanalının kullanımı, daha verimli operasyonlar ile daha önce erişilmemiş olan segmentlere erişim imkânı sağlıyor. Bu sayede sigortacılar daha kapsamlı müşteri profili oluştururken, satış amaçlı bilgi edinme, finansal çözümleri bireysel ihtiyaçlara uyarlama ve özellikle de hayat dışı sigorta alanında tazminat taleplerini değerlendirme ve sonuçlandırma gibi süreçleri daha iyi yönetebiliyorlar.

Online sigorta hizmetleri ile sigorta fiyatlarını ve teminatlarını inceleyebilen sigorta müşterileri, satın alma işlemlerini ve satış sonrası süreci kapsayan tüm süreci online kanallar yolu ile kolayca yürütebiliyor. Ülkemizde müşterilerin büyük kısmı yüz yüze iletişimi tercih etse de dijital gelişmelere bağlı olarak, e-ticaret hacminde de büyük bir gelişim söz konusu. Bu nedenle, dijital dönüşümün ve yeni imkânların, sigortacılıktaki iş süreçlerini önümüzdeki yılda da etkileyeceği bir gerçek.

Şirketimiz de dijital satış süreçlerinin ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesini gözeterek düzenli olarak güncellenmenin önemine inanıyor. Bu amaçla, geçtiğimiz yıl boyunca, dijital süreçlerde birçok yenilikçi projeye imza attık.  Özellikle "Tamamlayıcı Sağlık” ve “Yeşil Kart” poliçesinin bireysel (online) şubemiz, mobil şubemiz ve Sigortam Cepte aplikasyonu üzerinden satışı müşterilerimizden yoğun ilgi gördü. Müşterilerin isteklerini, beklentilerini, satın alma davranışlarındaki değişimleri ve yeni neslin tüm işlemleri kolayca tamamlama isteğini doğru analiz eden şirketlerin rekabette fark yaratacağı düşüncesindeyiz.