Image

''Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor''

Her sektör ve iş kolunda yaşanan dijital dönüşümün sevindirici sonuçları olduğu kadar yarattığı risk hacmi de genişliyor. Hibrit çalışma düzeni ile birlikte, yaşanan saldırılar %20 artış gösterdi. Saldırıların yüzde 43’ü küçük şirketlere karşı yapılıyor. Küçük şirketlerin bir bilgi teknoloji uzmanına sahip olmaması, saldırıyı oldukça kolaylaştırmakla birlikte saldırganların bu küçük şirketlere sızarak daha büyük şirketlere sıçradığı görülüyor. KOBİ’lerin bir siber uzmana sahip olmaması zincirleme siber saldırılara yol açmaktadır. Siber güvenlik sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale getirilmesi ve sistemsel altyapının buna uygun olarak yeniden oluşturulması büyük önem taşıyor.


Baktığımız zaman, Türkiye’de 3 milyonu aşkın KOBİ bulunuyor. Saldırganların hedefindeki bu büyük KOBİ ailesinin, siber risklerin büyüklüğü konusunda farkındalık kazanması ve yeni dünyada varlıklarını koruyabilmek anlamında önlem almaları gerekiyor. Siber sigorta poliçe sahipleri nakit desteği almanın ve itibarlarını korumanın yanı sıra siber saldırı sonrası kaybedilen veri ve yazılımların olay meydana gelmeden hemen önceki mümkün olan en yakın hale getirme imkanına da sahip oluyor. İlerleyen süreçte siber sigortalara olan ilginin çok daha artacağını düşünüyorum. Savaş ve artan politik riskler siber sigortaya talebi de artıracak.

Pandemi pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da milat niteliğinde… Pandemi öncesi ve sonrası döneme yönelik toplumda yaptığımız araştırmalar sonucunda, dijital risklere karşı artık bireylerin ve şirketlerin çok daha farkında ve önlem almaya yatkın davranış sergilediğini gözlemliyoruz. Elbette daha yolun başındayız. Hem Aksigorta hem de sektör adına konuşabilirim; dijital risklerin büyüklüğünü anlatmaya, toplumu önlem almaya teşvik etmeye devam edeceğiz.

Bahsetmiş olduğum gibi, dijital risklere karşı önlem alma noktasında daha gidecek çok yolumuz var. Sevindirici bir etken olarak, toplumun bu konuya ilişkin farkındalık düzeyinde artış var. Yaşanan saldırılar her geçen gün artarken, biz de bilgi, eğitim ve farkındalık ile önlem almalıyız. Bu bağlamda, siber güvenlik sigortalarına yönelik penetrasyonda da artış olması kaçınılmaz. İlerleyen süreçte bunu çok net gözlemleyeceğiz.

Aksigorta olarak, dijital risklere yönelik duyarlılığımızı ürün boyutunun ötesine geçirerek Kasım 2020’de ‘Dijital Güvenlik Platformu’nu kurduk. Geçtiğimiz aylarda Altın Pusula Ödülleri’nde kurumsal yayınlar kategorisinde ödüllendirilen bu platform, dijital riskler konusunda bireyleri ve şirketleri bilgilendiren, bu konuda alabilecekleri önlemleri güncel olarak onlara sunan referans bir bilgi kaynağı niteliğinde. Ücretsiz olarak sunduğumuz online eğitim videolarıyla, toplumun bu konuda farkındalık düzeyinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.