Image

''Sadece global ve büyük şirketler değil, KOBİ’lerin de söz konusu risklere karşı sigorta ürünlerine ilgisi artıyor''

Günümüzde teknoloji ve özellikle dijitalleşme, yaşantımızın hemen hemen her alanına etki eden, vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Özellikle pandeminin etkisiyle eğitim ve ticaret sektörlerinin online platformlara yönelmesi verimliliği arttırdı. Diğer yandan, pek çok faydasına karşın, dijitalleşmenin kötüye kullanımı sonucunda ciddi zararlar da doğabiliyor. Bunların başında siber risklerin yer aldığını söyleyebiliriz.


Devlet, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra KOBİ’lerden çok uluslu şirketlere kadar tüm ticari kuruluşlar finansal kayıplarla sonuçlanabilecek siber risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Gerek ülkemizde gerekse dünyada fidye yazılımları, olta saldırıları, kredi kartı dolandırıcılıkları, DOS/DDOS saldırıları ve mobil tehditler gibi siber risklerde artış görülmektedir. Türkiye, bu süreçte siber saldırıların en çok arttığı ülkelerden biri oldu. Şirketler siber saldırılara karşı güvenlik harcamalarını artırırken, siber risk sigortalarına olan talepte de doğal olarak artış yaşandı.

Siber saldırılar neticesinde; veri hırsızlığı ve dolandırıcılık, fidye, iş kesintisi, itibar kaybı, verilerin restorasyon masrafları, üçüncü şahıslara karşı doğabilecek hukuki yükümlülükler gibi çeşitli zararlar oluşabilmektedir. Siber risk sigortaları ile ticari işletmeler; kendi başlarına gelebilecek veya üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların karşılanmasını bekliyorlar.

Siber risk sigortalarında farkındalığın artmaya başladığını görüyoruz. Sadece global ve büyük şirketler değil, KOBİ’lerin de söz konusu risklere karşı sigorta ürünlerine ilgisi artıyor. Ayrıca bireylerin de dijital dünyada daha güvenli hareket edebilmek için sigorta güvencesine ihtiyacı var. Talepteki bu artışın sektördeki ürün çeşitliliğini ve penetrasyonu olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz

Siber risk sigortaları, şirketimizin ve grubumuzun, güncel gelişmeleri etkin bir şekilde takip ederek ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmek üzere gündeminde yer alan başlıca konulardan biri.  Şirketlerin siber risklere karşı farkındalığının artmasının ve kapsamlı güvenlik önlemlerinin alınmasının önemine inanıyoruz.

Yaptığımız çalışmalarda şirketlerin sahip oldukları verilerin ne derecede değerli olduğu ve nasıl korunması gerektiği hakkında bilinçli olmadıklarını ayrıca bu verilerin kaybolması ya da çalınması gibi durumlarda oluşabilecek tazminat talepleri hakkında yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarını gözlemliyoruz. Bu bağlamda global tecrübemizden faydalanarak; ülkemizde siber risklere karşı bilincin artması, işletmelerin risk analizlerinin yapılması ve siber risklere karşı şirket özelinde ihtiyaçların tespit edilmesine yönelik danışmanlık fonksiyonumuzu da daha fazla geliştirmeyi planlıyoruz.