Image

“AXA Grubu olarak her sene yayınladığımız Gelecek Riskler raporunda da siber risklerin artarak gelecekteki en öne çıkan risklerden olduğunu belirtiyoruz”

Pandemiyle birlikte yaygınlaşan uzaktan çalışma pratikleri ve birçok sektörün hızla dijitalleşmesi, işlenen veri miktarını ve dolayısıyla siber riskleri önemli ölçüde artırdı. Siber riskler, AXA Grubu olarak her yıl yayınladığımız ve dünyanın dört bir yanından risk uzmanlarının görüşlerini alarak oluşturduğumuz Gelecek Riskleri Raporu’nda da son yıllarda bireyleri ve kurumları tehdit eden başlıca risk faktörleri arasında ön plana çıkıyor.


Siber saldırılardan kaynaklanan riskler sadece kişisel ya da kurumsal bilgilerin çalınmasıyla da sınırlı değil. Bu tip saldırılar, özellikle çeşitli organizasyonların güvenlik, üretim ve kontrol gibi kritik süreçlerini hedef alarak gerçekleştirildiğinde, iş durmasına ya da kurumların mal ve hizmetlerinin ciddi seviyede zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenlerle de aslında siber güvenlik yalnız sigortacılık sektörünün değil, devletlerin güvenlik kaygılarının da odağında yer alıyor. Siber risklere karşı alınan önlemlerde sigorta şirketleri, diğer sektörler ve devletlerin birlikte hareket etmelerinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Pandemi döneminde bildiğiniz üzere birçok KOBİ ve büyük işletme fiziki çalışmayı sonlandırmak ve dijital ortam üzerinden hizmet vermek durumunda kaldı. Pandemi nedeniyle KOBİ’lerin iş kapasitelerinde düşüş yaşanmaya başladı; bunlar arasında aktif şekilde çalışmalarını sürdürebilenler ise dijital ortamda hizmet vermeyi sağlayabilenler oldu. Dijital hizmetin artmasıyla siber saldırı riskinin artması paralel şekilde ilerliyor bir önceki cevabımda da belirttiğim üzere. Siber saldırılar pandemi öncesinde de öne çıkan riskler arasında yer alıyordu ve dünya sigorta pazarında bu risklere ilişkin geliştirilen birçok ürün vardı. Pandemi ile birlikte gerek büyük işletmelere gerek KOBİ’lere gerekse bireyler için çeşitli ürün alternatifleri sunuldu. Ülkemizde de son yıllarda özellikle siber saldırılar sonucu ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne ilişkin asistans hizmetleri sunan ürünler oldukça ilgi görse de siber risk sonrası hizmet ile ve bununla birlikte teminat içeriği sunan ürünler KOBİ’ler ve bireyler tarafından yeterli düzeyde ilgi görmedi. 

Büyük işletmelerin ise çok daha geniş kapsamlı siber güvenlik sistemleri bulunuyor ve bu tarz teminat içeriklerini çok uzun süredir satın alıyorlar. Siber saldırılarda son dönemde yaşanan artış büyük işletmelerin de aldıkları teminatları gözden geçirmelerine vesile oldu.

Siber saldırılarda bir süredir önemli bir artış gözleniyor. Örneğin 2020’de yapılan siber saldırı oranı önceki yıla göre %485 oranında arttı. Daha önce de bahsettiğim gibi, hızlı dijitalleşmenin getirdiği koşullar ve bunun yanı sıra ekonomik krizin başlamasıyla birlikte siber saldırıların artması sonucu hem dünyada hem de Türkiye’de siber güvenlik konusunda farkındalık gelişmeye başladı. Şirketler de çalışanlarına siber riskler ile ilgili eğitimler vermeye başladı. Zaten bu konuda bir süredir önlemlerini almakta olan büyük ölçekli uluslararası şirketler için siber sigortalar vazgeçilmez bir koruma türü haline gelmeye başladı. Ancak KOBİ segmentinde penetrasyonun yüzde 1’in altında olmak üzere çok düşük seviyelerde devam ettiğini gözlemliyoruz. Bunun nedeninin de son dönemdeki enflasyon artışı ve satın alma gücündeki düşüş olduğunu söylemek mümkün.

AXA Grubu olarak her sene yayınladığımız Gelecek Riskler raporunda da siber risklerin artarak gelecekteki en öne çıkan risklerden olduğunu belirtiyoruz. Tespit ettiğimiz bu riske ilişkin dünyada ve Türkiye’de aldığımız önlemler var. AXA Grubu, sorumluluk sigortaları ve finansal sigortalar açısından güçlü bir reasürans şirketi olan XL Catlin’i satın alarak Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde gücünü artırdı. Bu birleşme sonrasında AXA XL ile oluşan sinerjiyle birlikte hem bilgi hem de iş paylaşımlarının artması sayesinde AXA Sigorta’nın önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki siber sigortalar pazarında çok ciddi bir rolü ve payı olacağını söyleyebiliriz. AXA Sigorta olarak, bu anlamda kapsamlı ve çözüm odaklı geniş teminat içerikleri ve asistans hizmetleri ile yeni bir ürün üzerinde çalıştığımızı da bu vesile ile söylemek isterim.  KOBİ segmentini hedef alacak bu ürün, siber risklerin gerçekleşmesini takiben ortaya çıkacak birçok masrafı aktif hasar uzmanlığı ve danışmanlığı ile karşılayarak KOBİ’lerin bu tip saldırılardan minimum etkilenerek ticari faaliyetlerine devam etmelerini sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası pazardaki gücümüzü de kullanarak rekabetçi ve satın alınabilir ürünler ile bu korumaya tüm KOBİ’lerimizin ulaşabilmesi için çaba harcıyoruz.