Image

''Sürdürülebilir sigortacılığın, sürdürülebilir kalkınmanın merkezi olduğunu söylemek mümkün''

Sürdürülebilir sigortacılığın, sürdürülebilir kalkınmanın merkezi olduğunu söylemek mümkündür. Sigorta mekanizması ekonominin temelini oluşturan tüm yatırımcı gruplarına, işletmelere ve kuruluşlara; birikim ve tasarruflarını yatırıma dönüştürme ve daha fazla gelişme noktasında risk üstlenerek güven vermektedir. Bireylerin ve kuruluşların risk yönetimindeki belirsizliğini azaltarak sürdürülebilir bir gelecek sağlamalarında hayati rol üstlenen sigorta şirketlerinin sürdürülebilirlikleri ekonomik açıdan kritik öneme sahiptir. Bunun için de sigorta şirketlerinin risk ölçümlerini çok iyi yapmaları, gereksiz risklerden arınmaları ve yürürlükteki kanun, kural ve yönetmeliklere uygun finansal raporlamalarla, risk azaltıcı çalışmalarla ve en önemlisi otorite ile uyum, karşılıklı dayanışma ve açıklık ilkesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmeleri gerekir. Sadece ani ve beklenmedik risk oluşumu değil (büyük depremler, kitlesel hasarlara sebebiyet veren iklim değişiklikleri vb.) ekonomik anlamda da oluşabilecek sarsıntılarda otorite-sigorta şirketleri birlikteliği ve yapıcı iş birliği çok önem taşımaktadır.


Yarınlara güvence sunan bir sektör olarak sigortacılıkta sürdürülebilirlik sadece iklim odaklı değil; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansı başta olmak üzere iklim değişimi, enerji verimliliği, atık yönetimi, dijital gelecek, sigorta bilincinin oluşturulması, iyileştirilmiş çalışma hayatı uygulamaları gibi birçok alt başlığı da kapsamakta. Tüm bu durumlar sigorta şemsiyesine dahil olan kavramları çeşitlendirirken, riskleri öngörerek cevap verme yeteneği geliştirmeyi ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamayı da beraberinde getiriyor. Sigortacılık sektörünün sürdürülebilir olması adına; yukarıda bahsi geçen çevresel, sosyal ve yönetişim kapsamındaki tehditler ve ekonomik koşullara yönelik risk yönetimi devreye alınmalı. Ardından sektörü ve bağlantısındaki faaliyetleri ileri taşıyacak ve finansal sürdürülebilirliği sağlayacak uzun vadeli aksiyonlar hayata geçirilmeli.

Sürdürülebilir sigortacılık faaliyeti açısından dünyada da çalışma ve geliştirmeler yapılmaktadır. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (Insurance Working Group-IWG) oluşturulmuş, sigortacılık çalışma grubu kurulmuştur. Başta Avustralya, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD olmak üzere 16 ülkede sigortacı, reasürör ve brokerlardan oluşan bir ittifak kurularak, sigorta sürdürülebilirlik ilkeleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Sürdürülebilir sigorta şirketi; çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini düzenler; çevre dostu ürün ve hizmetler sunmak, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek ve benzeri bilinç oluşturulmasına katkı sağlayacak diğer uygulamaları benimser. Sigortacılık, merkezindeki ‘güven’ ve ‘koruma’ bilincinden hareketle müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik güvence sunarken, ülke ekonomisine de destek sağlıyor. Ayrıca; riskleri yöneterek finansal güvenilirlik sağlanırken, istihdam ve müşteri memnuniyeti de ülkenin ekonomik kalkınmasına, teknolojik gelişmelere uyumlanarak sunduğu ürün ve hizmetler de teknolojik kalkınmaya katkı sağlar. Sosyal sorumluluk projeleri, spor ve eğitim gibi gençlerin gelişimine katkı sağlayacak alanlardaki özel proje ve destekler de toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlar.

Uzak geçmişe kıyasla son dönemde doğal afetler ile daha sık ve daha şiddetli karşılaşıyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklanan afetler ve deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerin yarattığı hasarların boyutu da giderek artış gösteriyor. Kısa ve uzun vadeli risk listelerinde en fazla tehdit oluştan; siber saldırılar, iklim ve çevre tehditleri, tedarik zincirinde aksama, salgın hastalıklar vb. risklerden kaynaklanacak her türlü tehdit için risk yönetimi devreye alınmalı; olası senaryolar geliştirilerek acil durum planları oluşturulmalı.

Sigorta şirketlerinin en önemli özelliği güvenilir olmasıdır. Sigorta sektöründe bir şirketin en güvenilir tarafı hasar zamanında ortaya çıkar. Tabii ki hasardan önce konu, sorun ve sigortalı ihtiyaçlarını iyi anlayıp bunlara uygun çözüm ve ihtiyaçları içeren doğru bir poliçe düzenlemek ne kadar zorunlu ise en önemli konulardan biri de poliçenin hasara dönüşmesi halinde, hasar ödemesinde şirketin güvenliğidir. Dolayısıyla doğru hasarı doğru zamanda en hızlı şekilde ödeyen bir şirket olmak, en başından beri göz önünde bulundurduğumuz ve bundan sonra da göz önünde bulunduracağımız bir özellik olacaktır. Doğa Sigorta olarak güvenilir, çok hızlı servis hizmeti veren, risk ölçümünü iyi yapan, doğru hasarları zamanında ve hızlı şekilde ödeyen; acentelerimizi, iş ortaklarımızı ve sigortalılarımızı çok iyi anlayan ve reçeteler sunan bir şirket olarak hizmetlerimize devam ediyoruz.

“Güven Doğasında Var” sloganımızdan hareketle, geniş teminatlar ve ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde geliştirdiğimiz ürünlerimizle sigortalılarımıza sigorta güvencesi sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir bir şirket olma yolunda müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor, bu alandaki başarımızı 3 yıldır ödülle taçlandırıyoruz. Topluma ve ülke geleceğine fayda sağlamak amacıyla, sosyal sorumluluk projelerimizi ülkemiz gençliği için eğitim ve spor alanlarında ilgili ve başarılı bireyler olmaları amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda amatör spor branşlarına sponsorluk desteği sağlıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği de yine üzerinde durduğumuz alanlardan biri. Ülkemiz kadınlarına eğitim ve fırsat sağlayacak sosyal sorumluluk aktivitelerine yer vermeye özen gösteriyoruz. Daha güzel bir çevre, güven dolu, sağlıklı ve mutlu yaşamların var olmasına katkıda bulunmak ana amaçlarımızdan biri. Eğitim ile ilgili alanlara kuvvet verirken, insana yatırım, bilinç ve farkındalık yaratmak, çevreye en doğru katkı diye düşünüyoruz. Sokak hayvanlarına yardım ve fidan dikimi gibi çalışmalarımız da çevreye olan duyarlılığımızın yansıması olan aksiyonlar.

Sürdürülebilirlik konusunda en önemli ürünlerimizden biri de Doğa’l Kasko. Daha yeşil bir gelecek için çevreye duyarlı araç kullananların yanında olduğumuzu gösteren özel bir ürün geliştirdik. Elektrikli ve hibrit araç sahiplerinin karşılaşabilecekleri riskleri “Doğa’l Kasko” ile teminat altına alarak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmayı arzuluyoruz. Kullanıcı dostu arayüzü ile acentelerimize özel olarak geliştirdiğimiz portalımız Acente’nin Doğa’sı ile hem kâğıt kullanımını azaltıyor hem de en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimizin işlem süreçlerini hızlandırıyoruz. Doğa Sigorta Genel Müdürlük ofisimizde de iş süreçlerimizi dijitale taşıyarak, özellikle hukuk gibi kâğıt ve evrak trafiğinin yoğun olduğu süreçlerde online sistemlerin kullanılmasına dikkat ediyoruz.