Image

''Kaynaklarını ve imkanlarını doğru kullanan, uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin, kurumsal yönetim ilkeleri ile şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alarak bu faktörlerle bağlantılı riskleri etkin bir biçimde yöneten şirketleri sürdürülebilir sigorta şirketi olarak tanımlayabiliriz''

Sürdürülebilirlik; mevcut kaynakların doğru bir şekilde kullanılarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olarak kısaca özetlenebilir. Kaynakların doğru kullanımı, iklim değişikliği, ekonomi gibi konular sürdürülebilirliğin temel konuları olarak belirtilebilir.


Sigorta sektörünün ekonomideki kilit rolü ve risk konusundaki uzmanlığı sebebi ile sürdürülebilirlik konusu sektör için çok büyük önem arz etmektedir. Sektörün belli bir prim karşılığında yüksek rakamlı poliçelere teminatlar vererek koruyucu bir görev üstlenmesi, yenilikçi sigorta ürünleri tasarlayarak toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesine destek vermesi sigortanın sürdürülebilir olmasında en önemli başlıklar olarak söylenebilir. Bunun devamlılığı için istikrarlı politikalar izlemek, sigorta bilicini artırmak ilk hamlelerden olmalıdır.

Kaynaklarını ve imkanlarını doğru kullanan, uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin, kurumsal yönetim ilkeleri ile şirket faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alarak bu faktörlerle bağlantılı riskleri etkin bir biçimde yöneten şirketleri sürdürülebilir sigorta şirketi olarak tanımlayabiliriz. Bir başka deyişle yatırım tercihlerinde sürdürülebilir iş modellerini benimseyen,  teknolojiyi etkin kullanarak kağıtsız sigortacılığı benimseyen, çevre bilincini artırıcı kampanyalar düzenleyerek sürdürülebilir kalkınmaya destek veren şirketler için de bu tanım yapılabilir. Bu konuda sigorta şirketlerinin ülke ekonomisine en önemli etkisi sürdürülebilirlik risklerinin yönetilmesini kolaylaştıran ürünler sunarak tüm diğer iş kollarına sürdürülebilir seçenekler sunmasıdır. Sektörün bu ürünlerle risk kavramını devre dışı bırakarak ülke ekonomisi için artı değer yarattığı söylenebilir.

Bu konuda en önemli engel olarak doğal afetleri söyleyebiliriz. Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı deprem, sel ve yangın felaketlerinin arka arkaya yaşanması sektörü zor bir durumda bıraktı. Aynı zamanda yine iklim değişikliği, teknolojinin gelişmesi ile ortaya çıkan yeni teknolojik riskler, sürdürülebilir sigortacılık bilincinin hala düşük olması sigorta sektörünün karşı karşıya kaldığı sürdürülebilirlik sorunları olarak göze çarpmaktadır. Bu engelleri bertaraf etmek için ise hem devletin hem de sektör oyuncularının toplumu daha fazla bilinçlendirmeye yönelik adımlar atması, sektörde yer alan şirketlerin farklı ve yenilikçi ürünler sunması ve sektörde yer alan tüm paydaşların yaşanabilecek riskler karşısında eğitilerek yeni teknolojilerin sektörde kullanımın artırılması sağlanmalıdır.

En önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi verdiğimiz hizmetleri müşterilerimize doğru anlatmak. Bu bakımdan yeni çıkan veya değişiklikler yaptığımız ürünlerimizin bilgilerini hemen satış kanalları ile paylaşarak bilgi akışını taze tutuyoruz. Bunun yanında istikrarlı politikalar izlemeye çalışıyor, hedeflerimizi belirleyip yeni yılla birlikte hemen uygulamaya koyarak müşterilerimizin ürüne bir an önce ulaşmalarını sağlıyoruz. Tek bir ürün yerine portföy çeşitliliği sağlayarak Sigortanın tabana yayılması için çalışmalar yapıyor, bu çalışmalarımızı tüm iletişim kanallarımızı aktif kullanarak müşterilerimizle paylaşmaya özen gösteriyoruz.