Image

''2023 yılı sonunda 40 bin yeni sözleşmeyi portföyümüze katmayı hedefliyoruz.''

BES devletin yüksek teşviki ile vazgeçilmez bir birikim sistemi olarak öne çıkıyor. Hem birikim ve yatırım hem de ek bir emeklilik geliri sahibi olma motivasyonu BES'e olan katılım sayısını hızla yükseltiyor. EGM verilerine göre; gönüllü BES, Otomatik BES (OKS) ve Devlet Katkısı dâhil Bireysel Emeklilik Sistemi, Eylül sonu itibarı ile son 12 ayda %100 ün üzerinde bir büyüme ile 671 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı. Ulaşılan bu fon büyüklüğü ile sistemin enflasyonun üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini görüyoruz.


2023 yılı itibariyle Devlet Katkısı teşvikinin başlamasının 10’uncu yılı tamamlanıyor. O nedenle bu senenin sistem için önemli bir mihenk taşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sene yatırım araçlarında çeşitlendirmenin önemi daha da artıyor. Eylül 2023 itibariyle 8,5 milyon katılımcıya ulaşan gönüllü BES’te büyümenin devam edeceğini ve fon büyüklüğünün yıl sonu itibariyle 750 milyar TL’ye, katılımcı sayısının da 9 milyona ulaşmasını bekliyoruz.

BES alanında büyümede sistemi teşvik etmeye yönelik olarak son 2 yılda yönetmelikte yapılan düzenlemelerin önemli etkisi olduğunu gözlemliyoruz. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 18 maddelik yeni ekonomi paketinde, yer alan bazı değişiklikler ile; %25 yerine %30 oranında devlet katkısı, temlik hakkı, 45 yaş üstü vatandaşların otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı, 18 yaş altı BES, toplu katkı payı ödemesi yapan katılımcılara yıllara sari devlet katkısı verilmesinin yanı sıra kısmi çekiş hakkı avantajı da sunuldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların çıkışlarını analiz ettiğimizde en yoğun çıkış sebebi olarak katılımcıların acil nakit ihtiyacı olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim, evlilik, konut alımı, eğitim gibi nakit ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda katılımcılar ilk etapta BES birikimlerini bozarak bu ihtiyaçlarını karşılama yoluna gidiyorlardı.

Dolayısıyla, zorunlu ayrılışları önlemek ve katılımcıların BES’te sahip oldukları haklardan feragat etmek zorunda kalmamaları için güvence desteği rolündeki yeni düzenleme ile artık katılımcılara sistemde kazanmış oldukları süre ve diğer haklarını kaybetmeksizin kısmi çekiş hakkı tanınmaya başlandı. Böylece, katılımcıların ihtiyaç halinde sistemden çıkmadan finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin yolu da açılmış oldu. Bundan böyle katılımcılar nakit paraya ihtiyaç duyduklarında, BES’teki birikimlerinden kısmen ödeme yani devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının %50’sine kadar olan tutarda bir ödeme alabilme fırsatına sahip olacaklar. Kısmi çekiş hakkını kullanan katılımcılar, yine belli şartların sağlanması halinde kısmen yapılan ödeme tutarının %25’ini aşmamak şartıyla Devlet katkısından da yararlanabilecekler.

Böylelikle, yeni düzenleme ile katılımcıların sistemde kalmaları ve emeklilik için hakkediş sürelerini kaybetmemeleri yolunda önemli bir olumlu adım atılmış oldu. Katılımcıların bir yandan nakit para ihtiyacını BES birikimleri ile karşılama fırsatı elde edeceği, bir yandan da sistemde kalarak tasarruf ve emeklilik hakkını sürdürmesini teşvik eden yeni düzenlemenin, cayma ve çıkış oranlarını azaltarak BES’in gelişimine ciddi katkılar sağlayacağını öngörüyoruz.   

BNP Paribas Cardif olarak sektörün gelişimine paralel olarak Gönüllü BES’te ve OKS’deki büyümemiz de devam ediyor. Eylül sonu itibariyle gönüllü BES ve OKS de toplam 456 bin sözleşmeye ve devlet katkısı dâhil 14,3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmış durumdayız. Yılın ilk 9 ayında gönüllü BES sisteminde yaklaşık 30 bin üzerinde yeni sözleşme edinimine ulaştık.

Bu alandaki büyümemizi müşterilerimize sunduğumuz avantajlı ek fayda kampanyalarımızla da destekliyoruz. Ekim ayı itibariyle kampanyalarımıza bir yenisini daha ekledik. BES müşterilerimize özel olarak başlattığımız “Birikim Sizden Ek Fayda Bizden” kampanyamız kapsamında 16 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında tek seferde yatırılan 50 bin TL ve üzeri ek katkı payı/başlangıç kapitali ödemesine, maksimum 1.400 TL’ye kadar ek fayda hediye ediyoruz. Bu ek fayda, devlet katkısı ile birlikte değerlendirildiğinde BES müşterilerimiz için oldukça avantajlı bir hale geliyor. 2023 yılı için devlet katkısının üst limiti 140.535 TL olarak belirlenmiş. Bu üst limitin %30’u hesaplanarak elde edilen devlet katkısı ise 42.160,5 TL ediyor. BES müşterilerimiz, tek seferde 50 bin TL ve üzeri yapacakları ek katkı payı/başlangıç kapitali ödemesi ile hem firmamız tarafından sağlanan ek fayda tutarından yararlanıyor hem de devlet katkısından daha yüksek miktarda kazanç elde ediyorlar.

BNP Paribas Cardif olarak 2023 yılı sonunda 40 bin yeni sözleşmeyi portföyümüze katmayı hedefliyoruz. Yılsonu OKS ve devlet katkısı fonu da dâhil 15 milyar TL fon büyüklüğünü geçmeyi hedefliyoruz.

BES fon yönetimi alanında da müşterilerimizin birikimlerine kattığımız değeri arttırmayı amaçlıyoruz. Teknoloji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'muz (BZY) ve Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'muz (BPU) ile büyük oranda başarı yakalamış durumdayız.

Asgari %80’i teknoloji temalı varlıklarda değerlendirilen BZY Fonu'muz, değişen piyasa koşullarına göre hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefliyor. Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, yatırımcıların bu şirketlerin kazançlarına, büyüme olanaklarına ve değer artışlarına iştirak etmesini sağlama stratejisiyle yönettiğimiz BZY Fonu’muz, yılbaşından 3 Ekim 2023 tarihine kadar %88 brüt getiriye ulaşmıştır.

BPU Fonu'muz ise BEFAS’ta işlem gören Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları fonları arasında son 6 aylık getiride ve yılbaşından itibaren 3 Ekim 2023 tarihine kadar geçen süre içinde 1'inci sırada yer almaktadır. Ağırlıklı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen ABD Doları cinsi Eurobond'lar başta olmak üzere yabancı para cinsinden kamu ve özel sektör tahvil-bonolarından oluşacak bir portföye yatırım yapılarak yatırımcılarına değer kazandıran BPU Fonu'muz, döviz cinsinden getiri elde etmek ve gerçekleştirdiği Eurobond yatırımlarından düzenli ve sürekli gelir akışı yaratmak amacıyla oluşturulmuştur. BPU Fonu'muz, yılbaşından 3 Ekim 2023 tarihlerine kadar değerlendirildiğinde BEFAS Platformunda işlem gören Kamu Yabancı Para (Döviz) Cinsinden Borçlanma Araçları fon türü kategorisindeki fonlar arasında %55’lik getiri oranıyla birinci sırada yer almaktadır.