Yeni trend; yeni asistans dönemi
Yeni trend; yeni asistans dönemi

Yeni trend; yeni asistans dönemi

Değişen hayat şartları, pandemi, dijital gelişmeler, dönüşen müşteri beklentileri derken sigortacılık hizmetleri önemli bir değişimden geçiyor. Asistans sektörü de, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen ve gelişen bir sektör olarak yeni trendlerden payını alıyor.

Asistans sektörü, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızla büyüyen ve gelişen bir sektör. Bu sektördeki yenilikler, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya ve hizmet kalitesini artırmaya yardımcı oluyor. Asistans sektöründeki yeniliklerden bazıları şunlar:

Dijitalleşme: Asistans hizmetleri, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte giderek daha dijital hale gelmekte. Bu, müşterilerin asistans hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesine olanak tanımakta.

Akıllı teknolojiler: Akıllı teknolojiler, asistans hizmetlerinde giderek daha fazla kullanılmakta. Bu teknolojiler, asistans hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirmekte.

Kişiselleştirme: Asistans hizmetleri, giderek daha kişisel hale gelmekte. Kişiselleşmenin artması ise ürün yapılanmalarını dönüştürmekte.

Bu yenilikler, asistans sektörünün gelecekte daha da büyümesini ve gelişmesini sağlayacak. Asistans sektöründeki yenilikler ise,

• Müşteri memnuniyeti

• Hizmet kalitesi

• Sektörel rekabet alanlarında ilerleme sağlayacak.

McKinsey’in “2030’da sigorta üretkenliği” isimli raporuna göre sigorta şirketleri önümüzdeki 10 yılda üretkenliği artırma ve operasyonel giderleri %40’a kadar azaltma ve aynı zamanda müşterilerinin deneyimini iyileştirme fırsatına sahip olacak.

Elbette bu durum, geleceğin sigortacılığında yepyeni bir ürün ve hizmet yapılanması olacağının işareti. 2030’da sigorta şirketleri, hem müşteri memnuniyetini artırmak hem de verimliliği artırmak için daha sade ürünler sunacak. Bu durum, sigortacılığın adeta taşıyıcı güçlerinden biri olan asistans hizmetleri de değişime zorlayacak.

Online hizmetlerde devrim

Sigorta ürünleri değiştikçe, asistans hizmetler de değişti. Daha fazla kanaldan daha fazla kişiye ulaşma hedefi taşımaya başlayan asistans hizmetler, pandeminin de hayatımıza girmesiyle dijital gücünü oldukça artırdı. Teminat altına alınan ürünlerde teknolojik aletleri daha fazla görmeye başlarken, uzaktan sağlık hizmetleri, doktor ve danışmanlık hizmetleri, ev içi destek hizmetleri, pandemiye özel dezenfeksiyon hizmetleri gibi daha önce sunulmayan pek çok hizmet müşteriye sunulmaya başlandı.

Bu değişimin sonucunda, asistans hizmetleri:

Daha dijital: Asistans hizmetleri, giderek daha dijital hale gelmekte. Bu, müşterilerin asistans hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesine olanak tanımakta. Örneğin, asistans şirketleri, web siteleri ve mobil uygulamalar aracılığıyla müşterilerine hizmet vermekte.

Daha verimli ve etkili: Akıllı teknolojiler, asistans hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirmekte. Örneğin, akıllı teknolojiler, müşterilerin konumunu takip ederek onlara en yakın hizmeti sağlayabilir.

Daha kişisel: Kişiselleştirme, asistans hizmetlerinde giderek daha önemli hale gelmekte. Bu, müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık veren hizmetler sunulmasına yardımcı olmakta. Örneğin, asistans şirketleri, müşterilerin geçmiş taleplerini ve davranışlarını analiz ederek onlara daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir.