İç Anadolu Bölgesi'nde En Yüksek Acente Sayısına Sahip İl ‘Ankara’
İç Anadolu Bölgesi'nde En Yüksek Acente Sayısına Sahip İl ‘Ankara’

İç Anadolu Bölgesi'nde En Yüksek Acente Sayısına Sahip İl ‘Ankara’

Türkiye’nin ‘tahıl ambarı’ olarak bilinen ve aynı zamanda küçükbaş hayvancılık ile sanayinin de önemli ekonomik faaliyet alanı oluşturduğu İç Anadolu Bölgesi, konumu sebebiyle Orta Anadolu olarak da biliniyor.

İç Anadolu Bölgesi’nin yüz ölçümü 151 bin km olup bu alan Türkiye topraklarının %21’ini kaplıyor. Türkiye’nin en büyük 2. Bölgesi olan ve bünyesinde 13 il barındıran bölge, sigortacılık faaliyetleri için de oldukça kayda değer bir öneme sahip. Bölgede levhaya kayıtlı olarak faaliyet gösteren 2 bin 911 acente mevcut.

Yaklaşık 151 bin kilometrekarelik yüzölçümüne sahip olan ve Türkiye topraklarının yüzde 21’lik kısmını oluşturan İç Anadolu Bölgesi, toprak büyüklüğü bakımında Türkiye’nin 2. büyük bölgesi.  Ankara, Konya ve Kayseri gibi nüfusu 1 milyonu aşan 3 ilin de içinde bulunduğu İç Anadolu Bölgesi, başta başkent Ankara olmak üzere Konya, Kayseri, Eskişehir, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Çankırı ve Niğde dahil olmak üzere 13 ili sınırları içerisinde bulunduruyor. Deloitte’un yürüttüğü Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme Raporu’na göre ise, Bölge’nin en büyük ili olan Ankara trafik branşında en yüksek maliyete sahip il olurken, İç Anadolu Bölgesi de poliçe başına maliyeti en yüksek bölge olarak karşımıza çıkıyor.

İç Anadolu Bölgesi’nde 2 bin 911 levhaya kayıtlı  acente bulunuyor. Bu acentelerin yüzde 53’ü Ankara’da, yüzde 11’i Konya’da, yüzde 10’u Kayseri’de, yüzde 6’sı Eskişehir’de bulunuyor. Bölgedeki Sivas, Nevşehir ve Yozgat illerinin her birinde acentelerin yüzde 3’ü faaliyet gösterirken; bölgedeki acentelerin yüzde 2’si Aksaray’da bulunuyor. Kırşehir, Karaman, Çankırı ve Niğde illerinin her biri de bölgedeki acentelerin yüzde 1’ine sahip.

En yüksek acente sayısına sahip il ‘Ankara’

En yüksek acente sayısına sahip illere bakıldığında, ilk sırada 1568 levhaya kayıtlı acentesi ile Ankara geliyor. İkinci sırada 350 acentesi ile Konya gelirken, 291 acentesi ile Kayseri üçüncü sırada yer alıyor. Eskişehir’de 173, Sivas’ta ise 111 acente mevcut. En düşük acente sayısına sahip il ise 26 levhaya kayıtlı acentesi ile Çankırı oluyor.

İç Anadolu Bölgesi’ndeki acentelerin 1.517 adedi 1-3 çalışana sahipken, 460 adedinin 4-6 çalışanı bulunuyor. Bölgedeki acentelerden 88 tanesinin 7-9 çalışanı mevcut. 99 acente ise 10 kişiden fazla elemanla sigorta sektörüne ve müşterilerine hizmet veriyor.

Bölge acentelerinin kurumsal müşteri portföy oranları incelendiğinde, portföyünün %75 üzeri kurumsal müşterilerden oluşan acente sayısı 68 iken, %50-75 aralığındaki kurumsal portföye sahip acente sayısı ise 248 olarak kaydediliyor. Portföyünün %25-50’si kurumsal olan acente sayısı 798 iken, 31 acente ise hiç kurumsal bir müşteri ile çalışmıyor.

Acentelerin yüzde 26,1’i yıllık 100 bin TL - 300 bin TL prim üretimine sahip

Bölge acenteleri tarafından elementer branşlarda elde edilen prim üretiminin yüzde 32,5 ile büyük çoğunluğu yıllık 1 milyon TL - 5 milyon TL arasında bulunurken yüzde 26,1’inin prim üretimi yıllık 100 bin TL - 300 bin TL arasında değişiyor. Acentelerin yüzde 15,2’si yıllık 300 bin TL - 500 bin TL üretime sahipken, yüzde 14,4’ü 500 bin TL - 800 bin TL üretime sahip, acentelerin yüzde 9,1’i elementer branşlarda yıllık 800 bin TL - 1 milyon TL üretime sahip. Yıllık 5 milyon TL - 10 milyon TL arasında üretime sahip acentelerin toplam acente sayısına oranı yüzde 2,1 iken, 10 milyon TL üzeri prim üretimine sahip acente oranı yüzde 0,6 olarak gözleniyor.

Acenteler BES ve hayat branşlarında yeteri kadar aktif değil

İç Anadolu Bölgesi’ndeki 2.164 acentenin 1674 tanesi henüz hayat satışına dahil değil. 800 bin TL- 1 milyon TL bandında hayat üretimi yapan yalnızca 5 acente bulunurken, 0-99 bin TL arasında küçük bir hayat üretimi oranı bulunan acente sayısı ise 378 olarak karşımıza çıkıyor. Bölge acentelerinin yüzde 78,18’i Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında faaliyet göstermiyor. BES alanında faaliyet gösteren yüzde 21,82’lik acente datasının ise; yüzde 14,55’i 99 bin TL ve altında BES prim üretimine sahip. Acentelerin yüzde 3,78’i BES alanında 100 bin TL - 300 bin TL, yüzde 1,34’ü 1 milyon ve üzerinde prim üretimi gerçekleştiriyor. Acentelerin yüzde 0,97’si 300 bin TL - 500 bin TL, yüzde 0,64’ü 500 bin TL - 800 bin TL, yüzde 0,50’si ise 800 bin TL - 1 milyon TL BES prim üretimine sahip.

Bölgedeki 666 acente sağlık branşında faaliyet göstermiyor

Bölgedeki acentelerin 666 tanesi sağlık branşında üretim gerçekleştirmiyor. Sağlık branşında faaliyet gösteren 1.498 acentenin toplam üretimi arasında sağlık branşı payına baktığımızda 1.055 acentenin yüzde 10 ve altında üretiminin sağlık branşından geldiğini görüyoruz. 262 acentenin sağlık üretimi yüzde 10-20 arasında sınırlı iken, 112 acentenin sağlık üretimi yüzde 20-40 arasında seyrediyor. Bölgedeki acentelerin 37 tanesi yıllık yüzde 40-60 arasında sağlık üretimi gerçekleştirirken, 17 tanesi yüzde 60-80 arasında ve 15 tanesi yüzde 80-100 oranında sağlık üretimine sahip.

407 acente, tek sigorta şirketiyle çalışıyor

İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren 2.164 acentenin 407 tanesi tek bir sigorta şirketiyle çalışıyor. Bölgedeki acentelerden 683 tanesi ise 5-7 arası sigorta şirketi ile çalışmaya devam ediyor. Acentelerin 1074 tanesi ise 2-4 arası sigorta şirketi ile çalışarak faaliyetlerine devam ediyor.

Bölgede DASK sigortalılık oranı yüzde 52

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) yürürlükteki poliçeler güncel verilerine göre 3 milyon 780 bin konut bulunan İç Anadolu Bölgesi’ndeki sigortalı konut sayısı 1 milyon 966 bin 192.  Bölgedeki DASK sigortalılık oranı yüzde 52’ye çıkarken, İç Anadolu Bölgesi, Marmara, Ege, Doğu Anadolu bölgelerinin ardından sigortalılık oranı en yüksek 4. bölge olarak karşımıza çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi’ndeki DASK prim üretimi 269,4 milyon TL’yi aştı.