Yeni ekonomik düzenlemeler sigortacılık ve BES'i güçlendirecek
Yeni ekonomik düzenlemeler sigortacılık ve BES'i güçlendirecek

Yeni ekonomik düzenlemeler sigortacılık ve BES'i güçlendirecek

Geçtiğimiz süreçte açıklanan ekonomik reform adımları içerisinde yer alan düzenlemeler, sigortacılık ve özel emeklilik sektörleri açısından önemli alt başlıklar içeriyor. Yapılacak düzenlemeler arasında 18 yaş altı kesimin BES’e dahil edilmesi, sandık, vakıf ve derneklerdeki emeklilik birikimlerinin BES’e aktarımı ve sağlık, hayat, eğitim gibi sigortaların BES ile entegre edilmesi gibi başlıklar yer alıyor

Geçtiğimiz ay açıklanan sigortacılık sektörüne yönelik açıklamalar ve atılması öngörülen adımlar, sektör paydaşlarınca olumlu karşılandı. Açıklanan ekonomi reformları kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) önemli düzenlemelere imza atılacak. Bu düzenlemelerden biri, 18 yaş altı 23 milyon gencin sisteme dahil edilmesinin önünün açılması olacak. İlk etapta 2,5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülüyor. Gençlerin sisteme dahil edilebiliyor olması, hem ülkedeki tasarruf alışkanlıklarını yükseltme olasılığı taşırken hem de BES bu sayede gençler için bir kumbara görevi görebilecek. İlk etapta 2,5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla fon büyüklüğünde yaklaşık olarak yüzde 28 dolaylarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu durum Kovid-19 salgını döneminde sisteme olan güvenin de bir göstergesi.

19 Mart tarihli EGM verilerine göre ise, BES’te 6.907.128 milyon kişiye ulaşırken, toplam fon büyüklüğü 156,4 milyar TL olarak görülüyor. (OKS verileri hariç rakamlardır.)

Bir diğer karara göre, sandık, vakıf ve dernek gibi özel emeklilik yapabilen yapılardaki emeklilik birikimlerinin de BES’e aktarımının önü açıldı. Adımlar sonrası, 10 milyar liralık bir birikimin sisteme aktarılacağı düşünülüyor. Bu adımın uygulanması için 2023 sonuna kadar imkan verildiği biliniyor. Tahminler; bu imkândan 1 milyona yakın kişinin yararlanacağı ve 7-10 milyar liralık bir birikimin, BES’e aktarılacağı yönünde. Toplam tutarın ise 50 milyar TL olması bekleniyor.

Bir diğer karar ise hayat alanında. Burada devlet destekleri ve uygun maliyetlerle; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi tasarruf ürünlerinin BES’e entegre edilmesi planlanıyor. İlk ikisi hemen uygulamaya alınacak düzenlemeler iken, hayat alanındaki adımların zaman alabileceği düşünülüyor.  Üç düzenlemenin de ülke varlıklarına ve tasarruf alışkanlıklarına katkı sağlayacak adımlar olduğu yönünde ortak fikirler mevcut.