Asistans sektörü değişen müşteri beklentilerine yeni hizmet alanları ile uyum sağlayacak
Asistans sektörü değişen müşteri beklentilerine yeni hizmet alanları ile uyum sağlayacak

Asistans sektörü değişen müşteri beklentilerine yeni hizmet alanları ile uyum sağlayacak

Müşterilerin asistans sektöründen beklentileri hızla değişiyor. Özellikle pandemi başlangıcı ve devamında günümüze kadar süregelen hızlı dijital gelişim süreci, asistans sektörünü de büyük oranda değiştirdi. Pek çok hizmet eskisi kadar tercih edilmez hale gelirken, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda yeni hizmet doğdu. Asistans hizmeti veren şirketler, müşteri memnuniyetini artırabilmek için bu yeni hizmet süreçlerine hızla adapte olurken; başarıyı hedefleyen asistans şirketleri dijital güç, ürün çeşitliliği, operasyonel hız, fiyat rekabeti gibi pek çok alanda kendisini yeniden şekillendirerek gücünü pekiştirdi.

2020 yılı tüm ezberlerin bozulduğu, birçok sektörde oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir yıl oldu. Pandemi dolayısıyla havacılık ve konaklama başta olmak üzere birçok sektör finansal olarak kötü etkilenirken e-ticaret, kargo ve hızlı teslimat sektörlerinin yükselişine şahit olduk. Çalışma ortamı ofislerden evlere döndü, sağlık en öncelikli konu haline geldi. Dijital dönüşüm adım adım uygulanan bir konuyken hemen uygulanmazsa şirketin iflas edeceği bir konu noktasına geldi. Bu dönemde tüm sektörler hızla değişirken, günümüze kadar gelen süreçte bu değişim hızlanarak devam etti. 2022 yılının ortalarında olduğumuz bugünlerde, özellikle sigortacılık ve asistans hizmetleri de hızla değişti, dönüştü. Bu dönüşümün en büyük kaynağı ise; müşteri beklentilerinde zamanla oluşan dönüşüm…

 

Evlerde bitki ve hayvan bakımına yoğun ilgi

Pandemi ile birlikte şirketlerin iş yapış şekilleri değişirken tabii ki müşteriler de değişti. Şirketlerin, yeni müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak hızlı şekilde yanıt vermesi gerekti. Bu noktada kimi şirketler çevik bir şekilde ürün ve süreçlerini değiştirirken, kimileri ise yepyeni ürünlerle sahaya indi. Evlerde geçirilen sürenin artması ve evden çalışma alışkanlıkları ile konut asistans alanındaki beklentiler ve hizmet arayışı artarken, evlerdeki bitki ve hayvan bakımına yönelik önemli bir asistans destek ihtiyacı da yükseldi.

Sağlık hizmetlerinden dezenfeksiyon işlemlerine, hasar destekten müşteri iletişimine pek çok alanda hizmet veren asistans şirketleri tarafında özellikle dönemin getirdiği şartlar dolayısıyla da öne çıkan bazı alanlar oldu.  Daha önce yüz yüze verilen hizmetlerin pek çoğu artık uzaktan uygulamalarla veriliyor ya da dijital ortamlara taşındı. Gerekli olmadıkça hastanelere gitmenin tercih edilmediği bu dönemde, pek çok sağlık hizmeti mobil uygulamalara taşındı, online bir hal aldı ve hizmetin müşteriye ulaşması ‘yeni normal’ kurallarına göre yeniden yapılandırıldı. Adına ‘teletıp’ dediğimiz bu alan, hala büyük bir talep görüyor.

Sağlık alanı dışında en fazla talep artışı yaşayan bir diğer asistans hizmeti de ev ve işyeri dezenfeksiyon hizmetleri oldu. Koronavirüs salgını ile toplumun temizlik ihtiyacında artış yaşanması ve bu konuda gösterilen hassasiyetin artması ile asistans şirketler de müşterilere bu alanda daha yoğun hizmet vermeye başladılar. Ev ortamında ve işyerlerinde dezenfeksiyon işlemi yaptırmak isteyen müşteriler bu alanda asistans şirketlerinden büyük destek gördü.

Hasar işlemlerinde de yüz yüze temasın azaldığı günümüzde, teknoloji kullanımı ve mobil uygulamalar sayesinde müşteri daha az temas ile daha hızlı hizmet almaya başladı. El değmeden hasar hizmetlerinde yaşanan bu artış, ihbar aşamasından başlayıp hasarın tazmin edilmesine kadar geçen tüm aşamalarda hem çağın hem de salgın döneminin gereklerine uygun yeni uygulamalar hayata geçirilmesini sağlıyor. Asistans sektörünün bu konuda da müşterilere önemli destekleri sürüyor.

Müşteriler, asistans sektöründen hizmet alış şeklini değiştirirken aynı zamanda aldığı hizmet ağında da büyük genişleme yarattı. Sektördeki bu değişimin artması bekleniyor.