Sektörde başarının altın anahtarı; ''cinsiyet eşitliği''
Sektörde başarının altın anahtarı; ''cinsiyet eşitliği''

Sektörde başarının altın anahtarı; ''cinsiyet eşitliği''

İstihdamda toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal refahın ve gelişmişliğin altın anahtarı olmuş durumda. Bu durum, sektörel iş kollarında da farklı değil. Artık iş gücünde kadın yeteneğine yer veren sektörler ve şirketler hızla gelişim gösterirken, bu alana gerekli önemi göstermeyen şirketlerse gelişim süreçlerinde sekteye uğruyor. Cinsiyet eşitliğine ve fırsat eşitliğine en fazla önem veren sektörlerden biri de sigortacılık sektörü olarak karşımıza çıkıyor. Kadın istihdam seviyesinin %52’leri bulduğu sigortacılık sektörü, yarattığı fırsat eşitlikçi ortam sayesinde gelişimine güç katmayı başarıyor

Toplumda huzur ve refahın sırrı sağlıklı bir toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor. Bu durum sektörel iş kolları için de geçerliliğini koruyor. Kadın istihdamına önem veren, farklı yönelim ve tercihlere saygı duyan, kapsayıcılık ve çeşitlilik başlıklarında açık fikirli ve ılımlı şirketler, her zaman verimlilik açısından artıya geçmeyi başarıyor. Sigortacılık sektörü de bu alanda başarısını ortaya koyan sektörlerden biri. Kadın istihdamına verilen önem, kadınların üst yönetimlerde kolayca yer alabilmesi ve bu alanda fırsat eşitliklerine sahip olmaları, sektörün kadın iş gücüne katılımı teşvik etmesi, farklı cinsel tercihlere ve yönelimlere saygı duyan şirket içi yapılanmaları, ekiplerde çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarındaki geliştirmeler, sigortacılık sektörünün gelişimindeki önemli yapı taşlarını oluşturuyor.

Kadın istihdamı sigortacılık sektöründe %52’ler seviyesinde ve erkek istihdamından önde yer alıyor. Bu da kadınların sektördeki aktivitesini gösteriyor. Bunun yanında kadınların üst yönetim kadrolarında yer aldığı görülse de bu alanda geliştirmeler sektörü daha da ileri götürebilecek bir nokta.

Kadına yüklenen toplumsal rol, iş hayatını zorlaştırıyor

Kadınların iş hayatında yaşadığı zorlukları azaltmak her sektörün görevi.  Covid-19 salgınına bağlı olarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları, okulların kapanmasıyla öğrencilerin evde kalmasına yönelik düzenlemeler, artan hijyen ihtiyaçları ile birlikte kadınların hane içindeki karşılıksız emeklerini arttı ve kadınlar hem profesyonel işlerine hem de ev işlerine daha fazla emek harcamak zorunda kaldı. Bunun yanında kadına yüklenen cinsiyet rolleri (eş, annelik, kız evlat olmanın sorumlulukları vs…) kadınları iş dünyasında daha zorlu bir ortama sokan diğer faktörler. Toplumdaki bu toplumsal cinsiyet normlarını değiştirmenin başında sektörlerin bu alanda attıkları adımlar da önemli bir yapı taşı. Sigortacılık sektörü, bu alanda önemli etkinliklere imza atan, bu alanda kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılık sunan bir sektör.

Tüm dünyada kadınlara yönelik cinsiyet eşitliğinin gelişmesi, iş hayatında her bireye eşit yaklaşılması ve azınlık gruplara fırsat eşitliği sağlanması tüm sektörleri geliştirecek anahtarların başında gelmeye ilerleyen dönemlerde de devam edecek.